In afwachting van de elektronische ontsluiting van de tijdschriftencollectie van het Liberaal Archief, vindt u hierbij een alfabetisch overzicht van alle tijdschrifttitels uit de bibliotheek van het Liberaal Archief. Deze collectie beslaat op dit ogenblik een 2.400 titels en bestaat overwegend uit liberale tijdschriften, zowel nationale en plaatselijke als internationale, naast een beperkt aantal algemene titels. Deze collectie bevat uiteraard zowel lopende als afgesloten titels. De jaartallen die in de beschrijvingen voorkomen verwijzen niet naar het bezit, ze geven enkel een indicatie naar de eerste jaargang. Bijkomende inlichtingen over titel of bezit kunt u steeds opvragen via e-mail.
U kunt snel naar het gewenste onderdeel in de lijst springen door op een van de onderstaande letters te klikken. U kunt ook via de browser-zoekfunctie naar de gewenste titel zoeken (Ctrl + F). Klik op de covers om de afbeelding te vergroten.


A   B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z

A

A.U.B.-S.V.P. - Jg.1(1980) - . - S.l.: Nationale Bond / Ligue Nationale.

Aankondiger van Boom en Omstreken - Onpartijdigheid. - Jg.1[1853] - . - Boom: Huis Olbrechts.

Academie-Berichten. - Jg.10/11(2000-2001) - . - Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Achter de Schermen: 'n initiatief van het Schaduwkabinet. - Jg.1 (1988) - . - Brussel: Guy Verhofstadt.

Actief Liberaal Forum: maandelijks tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven. - Jg.1(1982.83,10) - . - Leuven: LVSV.

Actif: distribué bénévolement et gratuitement à Tubize, Clabecq, Saintes, Oisquercq - Tubize:PRL.

Action Delipro: Journal Officiel du Centre d'aide au Développement dans la Liberté et le Progrès. - . - Bruxelles: Delipro.

Actions: organe bimestriel d'information du S.L.F.P. Groupe II Parastataux-Ministères-cooperation au developpement. - Brussel: SLFP (Groupe II).

Activaria: Orgaan van het Coördinatiecomité voor Hobbyclubs en Vrijetijdsbesteding. - Jg.1(1969) - . - Mechelen: Coördinatiecomité voor Hobbyclubs en Vrijetijdsbesteding.

Actua: maandblad van de Kunstkring en het Willemsfonds. - Brussel: WF-afd Schaarbeek.

Adlib: une publication du Parti Libéral du Canada = a publication of the Liberal Party of Canada. - Jg.1(okt 1979) - . - Ottawa: PL du Canada = LP of Canada.

ADVN-Mededelingen: driemaandelijkse mededelingen van het ADVN. - Jg.1(2002)- . - Antwerpen: ADVN

ADVN Tijdingen. - Jg.1(1987) - . - Antwerpen: Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme / ADVN.

Afrikaans Vandag: Nuusblad van die Stigting vir Afrikaans die vriendelike taal. - Jg.1(1994) - . - Kaapstad: Stigting vir Afrikaans.

Agir: Bi-mensuel libéral de doctrine et de combat. - Jg.1[1947] - . - Brussel: Van Kerckhoven.

Agorae. S.l.: vzw. Ludwig von Mises en Stichting Markt en Vrijheid.

Ajuintje ('t): PVV-jongeren Groot-Aalst, jg.1(1984) - . - Aalst: PVV-jongeren Groot-Aalst.

Akademos: Informatieblad van de Vrije Universiteit Brussel. - Jg.1(1998) - . - Brussel: VUB.

Akkoord. - Jg.1(1970) - . - Niel (Antw.): Progressief Akkoord.

Aksent: informatieblad. - Jg.1(1977) - . - Leopoldsburg: De Weergalm - Jeune Campine.

Aktief: driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Bonden van Gepensioneerden. - Jg.1(1975) - Jg.8(1983). - Mariakerke: LBG, - 1982.

Akties: tweemaandelijks informatieblad van het V.S.O.A. Groep II Parastatalen-Ministeries-Ontwikkelingssamenwerking. - Brussel: VSOA (Groep II).

Aktualiteit: tijdschrift van de Humanistische Jongeren. - Jg.1 [1962.63] - . - Oostende: HJ.

Aktueel Nieuws. - St.-Amandsberg: PVV-afd. Sint-Amandsberg, [19-].

Algemeen Belang. - Gent: dr. Gesels, 1892.

Alima: tijdschrift van de Liberale Middenstandsactie. - Jg.1(1981) - . - Antwerpen: Antwerpse Liberale Middenstandsactie / ALIMA.

Alliantiebrief: Infomagazine van de Mechelse VLD en VU&ID. - Jg.1 (1999) - . - Mechelen: VLD-VU&ID Afd. Mechelen.

Almanak van het Nederlands Archiefwezen. - Den Haag: Kon. Vereniging van Archivarissen in Nederland / VAN.

Alter Ego: pluralistisch onafhankelijk en federaal maandblad. - Brussel: Ria Hechtermans.

Alternatief: driemaandelijks informatieblad / André Vanhove, Raoul Bauwens. - Jg.1(1973) - . - De Pinte: A. Bauwens.

Alternatief. - Jg.1(1980) - . - Liedekerke: PVV-Jongeren-afd. Liedekerke.

Ambtelijke Mededeelingen van de Liberale Partij. - Jg.1(juni 1945) - . - Brussel: LP.

Amitié Liberté: feuille mensuelle de liaison des membres de la section Liégoise de La Besace. - Jg.1(1946) - . - Liège: La Besace - sect. de Liège.

AMSAB-Tijdingen. - Jg.1(1982.83) - Jg.13(1995). - Gent: Archief en Museum v.d. Socialistische Arbeidersbeweging / AMSAB.

Analysen. - Jg.1(1991) - . - Buxtehude: International Freedom Foundation / IFF.

Anderzijds: Nieuwsbrief van de Waalse Exectutieve. - Jg.1(1990) - . - Namur: Waalse Executieve.

Angola Peace Monitor: promoting national reconciliation in Angola. -Jg.1(1989) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Annoncen-Blad. Berigten van het arrondissement Audenaerde. - Jg.14 (26 apr 1829) - Jg.22(11 nov 1838). - Oudenaarde: Gebr. Bevernaege.

Antenne: kontaktblad voor morele dienstverlening. - Jg.1(nov 1983) - . - Brussel: Unie Vrijzinnige Verenigingen / UVV.

Antenne: P.V.V.-Jongeren Leopoldsburg, periodiek tijdschrift. - Jg.1(1975.76) - . - Leopoldsburg: PVV-Jongeren-afd. Leopoldsburg.

Antwerpen 1967. - Antwerpen: PVV-afd. Antwerpen.

Antwerpen 1980: contactblad van de P.V.V. Antwerpen Stad. - Jg.1 (1971) - . - Antwerpen: PVV-afd. Antwerpen.

Antwerpen Metropool: liberaal tijdschrift voor Groot-Antwerpen. - Jg.1(nov 1983) - . - Antwerpen: PVV-Groot-Antwerpen.

Antwerpen Morgen: maandelijks contactblad P.V.V. stad Antwerpen. - Jg.1(1971) - Jg.8(1978). - Antwerpen: PVV-afd. Antwerpen Stad.

Antwerpen Vandaag: maandelijks contactblad P.V.V.-Antwerpen. - Jg.1 (nov 1978) - . - Antwerpen: PVV-afd. Antwerpen.

Arbeid en Cultuur: trimestrieel kaderblad van werknemerswelzijn. - Gent: Werknemerswelzijn / WW.

Archiefleven: nieuwsbrief van het Stadsarchief van Brugge. - Jg.1 (1994) - . - Brugge: J. De Mey.

Archieflink: Driemaandelijkse nieuwsbrief van 't Archief. - Jg.1(jan. 2001) - . - Gent: Gent On Files vzw.

Archievenblad, 1996 . - 's-Gravenhage: Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland.

Archives Européennes Libérales. - Jg.1(nov 1954) - . - Brussel: Mouvement Libéral pour l'Europe Unie / MLEU.

Argumenten: socio-cultureel tijdschrift. - Jg.1(1983.84) - . - Berchem (Antw.): Vlaamse Liberale Club / VLC.

Argumenten: nieuwsbrief. - Jg.1(1986) - . - Berchem (Antw.): PVV-afd. Berchem.

Arguments. - Jg.1(1975) - . - Brussel: Confédération des Organisations de Jeunesse Libérales / COJL.

Argus. - Antwerpen: Humanistische Studentenvereniging.

ArroGeEkje: Informatie vanuit het arrondissement Gent-Eeklo. - Jg.1 (1999) - . - Gent: VLD-Arrondissement Gent-Eeklo.

Arscot die Scone: P.V.V.-periodiek. - Jg.1(mei 1964) - . - Aarschot: PVV-afd. Aarschot.

Artes Liberales. - Jg.1(sept 1988) - . - Mariakerke-Wondelgem: WF-afd. Mariakerke-Wondelgem.

Aula: maandelijks informatieblad van de V.U.B. en de O.S.B. - Brussel: Rectoraat VUB (VUB-OSB).

Azuur: Jong VLD van A tot Z. - Jg.1(2000) - . - Brussel: Jong VLD-Nationaal.


B

B.L.T.-Turnecho: driemaandelijks informatieblad B.L.T.-Vlaanderen. -Jg.1(1979) - . - Antwerpen: Belgische Liberale Turnbond Vlaanderen/ BLT.

B.R.T.-R.T.B = R.T.B.-B.R.T.: afdeling van het liberaal syndikaat der agenten van de openbare diensten - groep onderwijs. - Brussel: L.S.A.O.D.-onderwijs.

Backpage: vrijheid in de kijker. - Deurne (Antw.): Libertarisch Studiecentrum.

Baes Kimpe: Eén aengezicht is genoeg. Regt voor de vuist / Laet onzewallen Niet overvallen, Noch door geweld, noch door verraed. Vader Cats. - Jg.1(1857)-Jg.2(1859). - Gent: K.Deraeve.

Band - RNS Lier: orgaan van de Koninklijke Oud-Leerlingenbond van de Rijksnormaalschool te Lier. - Lier: RNS.

Band: tijdschrift voor Vlaams kultuurleven. - Jg.1(1942) - .- Leopoldstad: Couraf.

Band: maandelijks tijdschrift van het Willemsfonds-Tienen. - Tienen: WF-afd. Tienen.

Band Tussen School en Huis: kosteloos informatie- en inlichtingsblad van het Antwerps Stedelijk Onderwijs. - Jg.1[1955] - . - Antwerpen: 3de Directie Voorlichtingsdienst.

Banier: maandblad der Liberale Jeugd van het kanton Ninove. - Jg.1 [1952] - . - Ninove: Liberale Jeugd Ninove.

Bayard: Syndicat Libre de la Fonction Publique de Namur (Groupe A.L.R.). - Namur: SLFP-groupe ALR.

BB4 - Be Before. - Jg.1(3e kw 1989) - .- Herentals: PVV-Jongeren-afd. Turnhout.

Belgisch Staatsblad/Moniteur Belge.

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis. - Jg.1(1969) - . -Gent: Jan Dhondt Stichting.

Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis. - Brussel: Société pour le Progrès des Etudes Philologiques et Historiques.

België: ons vrije vaderland. - Jg.1(1939) - . - Brussel: België.

Belgisch Museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands. - Jg.1(1837) - Jg.10(1846). - Gent: J.F. Willems.

Besturen: driemaandelijks tijdschrift v.d. Liberale Federatie van Plaatselijke Mandatarissen. - Jg.1(mrt 1980) - . - Brussel: Liberale Federatie van Plaatselijke Mandatarissen.

Bibliotheca della Liberrtà. - Turijn: Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi.

Bibliotheek- & Archiefgids. - Antwerpen: VVBAD.

Bibliotheekgids: orgaan van de Vlaamse Vereniging van Bibliotheek- en Archiefpersoneel. - Antwerpen: J.-E. Buschmann, 1922 - 1983.

Bij ons in Oosterzele: GBO-visie. - Oosterzele: Gemeentebelangen Oosterzele / GBO, [19-].

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden- Jg.85(1970) - . - Utrecht: Nederlands Historisch Genootschap.

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden. - Jg.1[1946] - Jg.22 (1969). - Antwerpen: De Sikkel.

Bilan Libéral. - Luxembourg - Brussel: Groupe Libéral et Démocratique du Parlement Européen / ELD, [1979].

Bindteken: informatieblad van de Vrijzinnige Koepel voor niet-confessionele en humanistische verenigingen en instellingen. - Jg.1(apr 1984) - . - Brussel: Vrijzinnige Koepel / VK.

BK Magazine: Zie Vrij.

Blaabiorix: PVV-magazine. - Jg.1(1990) - . - Tongeren: PVV-afd. Tongeren.

Blauw Boeket. - Jg.1(1987) - . - Gentbrugge: PVV-afd. Gentbrugge- Ledeberg.

Blauw Boeketje Overijse: P.V.V. doet wat moet. - Jg.2(1985) - . -Overijse: Liberale Pers Overijse.

Blauw Edegem: PVV. - Jg.1(1992) - . - Edegem: PVV-afd. Edegem.

Blauw en Trouw. - Brugge: s.n.

Blauw en Vrij: orgaan van de Liberale Federatie Gent-Eecloo. - Jg.1(1946) - Jg.14(1960,11). - Gent: LP-Gent-Eeklo.

Blauw en Vrij: Inlichtingsblad / Liberale Jeugd Tienen. - Tienen: Liberale Jeugd Tienen.

Blauw en Vrij: tijdschrift van de P.V.V.-kring Blauw en Vrij. - Jg.1(1977) - . - Gent-Mariakerke: PVV-kring Blauw en Vrij.

Blauw en Vrij Arrondissement Aalst - Het Volksbelang. - Elene: Het Volksbelang.

't Blauw Signaal: Periodiek informatieblad van de VLD-afdeling Sint-Niklaas. - Jg.1(1998) - . - Sint-Niklaas: VLD-afdeling Sint-Niklaas.

Blauwdruk. - Jg.1(1988.89) - . - Leuven: LVSV.

Blauwdruk. - (1998) - . - Merelbeke: Patrick Lachaert.

Blauwdruk: maandblad van VLD-Overijse. - Overijse: VLD-Overijse.

Blauwdruk: liberale standpunten van de Diestse P.V.V. - Diest: PVV-afd. Diest.

Blauwdruk: P.V.V.-magazine voor Groot-Kortenberg. - Jg.1(1983) - .- Kortenberg: PVV-afd. Groot-Kortenberg.

Blauwdruk. - Jg.1[1991] - . - Herentals: PVV-afd. Herentals.

Blauwdruk. - Jg.1(1978) - . - Boom: PVV-Jongeren-afd. Boom.

Blauwdruk. - Jg.1(1976) - . - Gent: PVV-Jongeren-afd. Gent.

Blauwdruk. - Jg.1(1989) - . - Keerbergen: PVV-Jongeren-afd. Keerbergen.

Blauwdruk: PVV-magazine Kortenberg. - Kortenberg: PVV-afd. Kortenberg.

Blauwdruk: Een driemaandelijkse uitgave van de VLD Groot-Jabbeke. - Jg.1(1996) - . - Jabbeke: VLD-Afd. Groot Jabbeke.

Blauwdruk: kaderblad van de VLD-Brugge. - Jg.1(1993) - . - Brugge: VLD-afd. Brugge.

Blauwdruk. - Jg.1(1995) - . - Zaventem: VLD-Jongeren kanton Zaventem.

Blauwdruk: VLD krant voor Katelijne Waver. - Jg.1(1994) - . - SKW: VLD-afd. St-Katelijne-Waver.

Blauwdruk: VLD-Lummen. - 1995 - . - Lummen: VLD-Afd. Lummen.

Blauwdruk voor Morgen: trimestrieel tijdschrift van het Studiecentrum Horizon 2000. - Brussel: Studiecentrum Horizon 2000, [198-].

Blauwe Bakens. - Jg.1(1974) - . - Tienen: PVV-afd. Tienen.

Blauwe Peper: P.V.V.-Jongeren / L.V.S.V.-Blankenberge: vzw. New Tihi. - Blankenberge: PVV-Jongeren/LVSV-afd. Blankenberge, [19-].

Blauwe Sprokkels. - Jg.1(1974) - . - Tienen: Knapzak Jeugdcentrum.

Blauwe Ster: Club JVV. - Vilvoorde: PVV-Jeugd (PVV-Jongeren).

Blauwjonk. - Jg.1(1977) - . - Aalst: De Gols Michel/Liberaal Jeugdwerk-afd. Aalst.

Blauwoog: driemaandelijks kontaktblad P.V.V.-j Merchtem. - Merchtem: PVV-Jongeren-afd. Merchtem.

Blauwoog: tijdschrift v.d. P.V.V.-Jongeren Oudenaarde. - Jg.1(apr 1978) - . - Oudenaarde: PVV-Jongeren-afd. Oudenaarde.

't Blauwpisserken. - Jg.1(1982) - . - Geraardsbergen: PVV-Jongeren-afd. Geraardsbergen.

Blauwpunt: orgaan van de St.-Niklase P.V.V.-Jongeren. - Jg.1(1983) - . - St.-Niklaas: PVV-Jongeren-afd. St -Niklaas.

't Blauwtje: een uitgave van de VLD Jongeren Gent. - Jg.1(1998) - . - Gent: VLD Jongeren Gent.

't Blauwtje: info-blad. - Willebroek: PVV-afd. Willebroek.

Blauwzuur: periodiek van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Brussel. - Jg.1(1968.69) - . - Brussel: LVSV.

Blikopener. - Jg.1[1988] - . - Wellen: PVV-afd. Wellen.

Blue Bells: PVV-afdeling Mesen. - Mesen: PVV-afd. Mesen.

Blue Line. - Charleroi: JRL-sect. de Charleroi.

Blue Wave. - Hasselt: P.V.V.-Jongeren-afd. Hasselt.

Bocholter Krantje. - Bocholt: VLD-afd. Bocholt.

Boek en Bibliotheek: ts. v.d. bibliotheekver. v.h. Willemsfonds. - Reeks I(dec 1978,1) - (okt 1981,13); reeks II (jan 1982, 1) - (okt 1984, 12) ; reeks III (jan 1984,1) - . - Gent: WF.

Boekwijzer: zeswekelijks recensietijdschrift. - Jg.1(1982) - . - Gent: WF-Bibliotheekvereniging.

't Boontje: nieuwsbrief van de Boontjes-team. - Jg.1(1996) - . - Gent: VLD-Jongeren-afd. Gent.

Boutersemse Burgerkrant: tijdschrift uitgegeven door de VLD Boutersem. - Jg.1(1995) - . - Boutersem: VLD-afd.Boutersem.

Brief: Willemsfonds Lier. - Jg.1(1999) - . - Lier: WF-Afd. Lier.

Briefing Paper. - London: Index on Censorship.

Brood & Rozen: Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale Bewegingen. - Jg.1(1996) - . - Gent: Archief en Museum v.d. Socialistische Arbeidersbeweging / AMSAB.

't Brugs Eekhoorntje: tijdschrift van de P.V.V.-Jongeren Brugge. - Brugge: PVV-Jongeren-afd. Brugge, [1981].

't Brugs Uiltje. - Brugge: WF-afd. Brugge.

De Brusselse Ondernemer: News-Magazine voor zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen. - (2000) - . - Brussel: L.V.Z.-Gewest Brussel.

Brugge die Scone: driemaandelijks tijdschrift van de vzw Brugge die Scone. - Jg.1[1980]- . -Assebroek: vzw Brugge die Scone.

Bruxelles en Capitales: périodique d'information. - Brussel: PRL- FDF.

Bruxelles Laïque Agenda. - Brussel: CAL.

Bulletijn van de S.E.P.E.S.: Maatschappij tot Politieke, Economische en Sociale Studiën. - Jg.1(1925) - . - Antwerpen: SEPES.

Bulletin. - Jg.1(1969) - . - Bruxelles: Centre de Recherches et d'Etudes Historiques de la Seconde Guerre Mondiale.

Bulletin. - Antwerpen: LP-arr. Antwerpen.

Bulletin AVBO. Marke: Algemeen Verbond tot Bevordering van het Officieel Neutraal Onderwijs / AVBO vzw.

Bulletin Bimestriel de la Ligue de l'Enseignement. - Jg.1(1865.66) - Jg.98(1962). - Brussel: Ligue de l'Enseignement.

Bulletin de Documentation. - Jg.1(1950) - . - Brussel (Ixelles): Centre Social des Jeunesses Libérales / CSJL.

Bulletin d'Information. - Lecco (I): Tipografia Beretta.

Bulletin d'Information des Jeunesses Libérales de Jette. - Jette: Jeunesse Libérale.

Bulletin d'Information de la Mutuelle Le Bleuet. - Brussel: Le Bleuet.

Bulletin d'Information = Mitteilungsblatt / Parti Libéral Suisse = Liberale Partei der Schweiz. - Jg.1(1977) - (1985,35). - Bern: PL Suisse.

Bulletin d'Information. - Mons: PRL-sect. de Mons.

Bulletin d'Information: mensuel du Cercle des Etudiants Libéraux. - Jg.1(1970) - . - Brussel: CELULB.

Bulletin d'Information de la COJL: Confédération des Organisations de Jeunesse Libérales. - Jg.1(1995) - . - Brussel: COJL.

Bulletin d'Information Politique et Générale, section féminine libérale de Forest. - Vorst: PL féminine-sect. de Forest.

Bulletin de la Fondation Pierre-Marie et Jean-François Humblet. - Jg.1(1997) - . - Louvain-La-Neuve: Fondation Pierre-Marie et Jean-François Humblet.

Bulletin de Liaison. - Jg.1(1972) - Jg.16(1987,150). - Brussel: CAL.

Bulletin de Presse. - Brussel: Services de Chancellerie du Premier Ministre.

Bulletin de l'union des élèves & anciens élèves de l' Institut de Gand- Jg.1(1923) - . - Gent: Union des Elèves et Anciens Elèves de l' Institut de Gand.

Bulletin der Openbare Bibliotheken: opgesteld door den Hoogeren Raad der Openbare Bibliotheken. - Jg.1(1922) - . - Brussel: E. Guyot.

Bulletin du Cal: bulletin de liaison du Centra d' Action Laïque. - Brussel: CAL.

Bulletin du Conseil National du Parti Libéral: section des oeuvres sociales. - Brussel: Imp. scientifique et littéraire.

Bulletin Hebdomadaire de Presse. - Jg.1(1959) - . - Brussel: Centre Paul Hymans.

Bulletin: informations - documentation. - Brussel: PL-Conseil National, [1951].

Bulletin: inlichtingen - documentatie. - Brussel: LP-Landsraad, [1951].

Bulletin Mensuel. - Jg.l(okt 1959) - . - Liège: Centre d' Etudes Libérales de Liège / CEL.

Bulletin Mensuel de la Fédération de l'Enseignement moyen officiel de Belgique. - Jg.1(1912) - . - Brugge: S.A. Brugeoise d' Imprimerie et de Publicité.

Bulletin Mensuel PLP de la région bruxelloise, section de Schaerbeek.- Jg.1(1971) - . - Schaarbeek: PLP, sect. de Schaerbeek, 1971.

Bulletin Officiel de la Ligue Nationale de Propagande Libérale = Officieel Maandschrift van het Nationaal Verbond voor Liberale Propaganda.- Jg.1(aug 1901) - . - Brussel: LNPL = NVLP.

Bulletin Officiel du Parti Libéral. - Jg.1(juni 1945) - . - Brussel: PL.

Bulletin Officiel du Parti Libéral . - Jg.1(nov 1946) - . - Brussel: PL.

Bulletin Officiel du Touring Club de Belgique. - Jg. 20 (1914) - . - Bruxelles: Touring Club.

Bulletin Onderrichtsbond en Algemeen Verbond tot Bevordering van het Officieel Onderwijs. - Jg.1(1948) - . - Brussel: Onderrichtsbond /AVBO.

Bulletin: S Syndic. - Brussel: VSOA-groep militairen.

Bulletin sur les Politiques Libérales - éd. française. - [s.l.]: PL du Canada, [19-].

Bulletin van den Landelijken Raad der Liberale Partij: afdeeling der Sociale Werken. - Brussel: Wetenschappelijke- en Letterkundige drukkerij.

Bulletin van L.S.C.O.P. - Jg.1(1940) - . - Brugge: Liberale Solidaristische Centrale voor Onderwijzend Personeel / LSCOP, 1940.

Burgerkrant. - Jg.1(1993) - . - Bilzen: VLD-ass. Bilzen.

Burgerkrant Editie Mariakerke: Zie Blauw en Vrij

Burgerkrant Maaseik. - Maaseik: VLD-afd. Maaseik.

Burgerkrant van Melle. - Jg.1(1993) - . - Melle: VLD-afd. Melle.

Burgerplicht. - Gent: Liberale Grondwettelijke Vereniging / LGV, 1892.

Burgerrecht: orgaan van het Comité Burgerrecht. - Amsterdam (NL): Comité Burgerrecht, [1946].


C

C.L.S.B.-Actueel: tweemaandelijks tijdschrift van de liberale cultuurkoepel. - Jg.1(1990) - . - Brussel: Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-cultureel Beleid /, 1990.

C.L.S.B.-Reflex: maandelijks ts. van het C.L.S.B.- Jg.1(jan 1981) - . - Brussel: Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid / CLSB, 1981.

C.Q.F.D.: trimestriel édité par le conseil d' administration de l' a.s.b.l. F.E.L. - Brussel: FEL.

C.S.L.-Info. - Brussel: Centre Social Libéral / CSL.

C.T.L.-P.V.V. Affligem Informatieblad. - Affligem: CTL-PVV-afd. Affligem.

Caecilia: officieel orgaan van het Muziekverbond van België. - Brussel: Muziekverbond van België.

Cahiers de l' ISEA: philosophie-sciences sociales-économie. - Paris: Institut de Science Economique Appliquée.

Cahiers des Jeunesses Européennes Libérales: périodique édité par la Section Belge des Jeunesses Européennes Libérales. - Brussel: Jeunesses Européennes Libérales / JEL.

Cahiers du Grand Oriënt. - Jg.1(1957.58) - . - Rhode-St.-Genèse: Grand Oriënt.

Cahiers Laïques. - Paris: Cercle Parisien de la Ligue Française de l'Enseignement.

CAL: Agenda Laïque Régional. - Charleroi: CAL-Charleroi.

CAL: Agenda Laïque Régional. Mensuel du Centre d' Action Laïque de la province de Liège. - Liège: CAL.

Carcob Infos: Bulletin du Centre des Archives communistes en Belgique. - (1998) - . - Bruxelles: Centre des Archives communistes en Belgique.

Carton. - Brussel: JML-féd. nationale.

Cartouche: organe des J.L.P. de Forest. - Brussel (Vorst): JLP- sect. de Forest.

Caux: Service d' Information - Réarmement Moral. - Lausanne: Publications du Réarmement Moral, 1949.

Cel Vrij Onderwijs . - Jg.1(1992),1 - . - Gent: ACLVB Cel Vrij Onderwijs.

Censure Contre les Arts et la Pensée. - Paris: Congrès pour la Liberté de la Culture.

Centrum: weekblad. - Jg.1(1963) - . - Oostende: PVV-West-Vlaanderen.

Cepess-Bladen: driemaandelijks informatieorgaan van het Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies. - Brussel: CEPESS, [19-].

Cepess-Documenten. - Jg.1(1962) - Jg.23(1984,6). - Brussel: Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies / CEPESS.

Christian Leysen: 3 maandelijkse nieuwsbrief van Christian Leysen. - (2000) - . - Antwerpen: Christian Leysen.

Courrier Hebdomadaire du Centre de Recherche et d' Information Socio-Politiques. - Jg.1(1959) - . - Brussel: CRISP.

Chronique de Politique Etrangère. - Jg.1(1949) - . - Brussel: Institut des Relations Etrangères, 1949.

CLARA Info: le magazine d' information du CLARA. - Brussel: Centre Libéral d' Action et de Réflexion sur l' Audiovisuel / CLARA.

Clip: periodiek van de Vlaamse Liberalen & Democraten Jongeren v.z.w. - Brussel: VLD-Jongeren-nationaal.

Cobalt: driemaandelijks magazine van de P.V.V.-Jongeren 's-Gravenwezel-Schilde. - Jg.1(1986) - . - 's-Gravenwezel-Schilde: PVV-Jongeren-afd. 's-Gravenwezel-Schilde.

Commentaire: revue trimestrielle. - Jg.1(1978) - . - Paris: Commentaire s.a.

Communicatie: tijdschrift voor massamedia en cultuur. - Jg.1[1970] - . - Leuven: Centrum voor Communicatiewetenschappen.

COMMUNICATION LIBERALE Zie LIBERAL COMMUNICATION

Competition Policy Newsletter. - 1998 - . - Brussels: Competition Directorate-General of the European Commission.Contact. - Jg.1(1968) - Jg.10(1977); n.p., Jg.1(1978) - . - Gent: Paul Van de Voorde.

Contact - Editie Wetgevende Verkiezingen. - Jg.1(dec 1978) - . - Brugge: PVV-arr. Brugge.

Contact: inlichtingsblad en gids voor de actie der Liberale Jonge Wachters. - Jg.1(juni 1945) - . - Brugge: LJW-afd. Brugge.

Contact: maandelijks tijdschrift van het VSOA-Syndic . - Jg.1(2001) - . - Brussel: VSOA-Syndic.

Contact: mensuel pour les affiliés du SLFP-Syndic . - Jg.1(2001) - . - Bruxelles: SLFP-Syndic.

Contact: personeels-orgaan van de N.V. Usines Cotonnières de Belgique. - Jg.1(1952) - . - Gent: Usines Cotonnières de Belgique.

Contact: Tijdschrift en mededelingenblad van de Partij voor Vrijheid en Vooruitng te Molenstede. - Jg.1(1973),1 - . - Diest: PVV Molenstede.

Contactblad. - Jg.1 (1974) - . - Brussel: Socio-Culturele Vereniging van Vlaamse Liberale Vrouwen.

Coudenberg: tijdschrift voor federalisme en demokratie. - Jg.1(1988)- Jg.1(1989,4). - Brussel: Groep Coudenberg.

Coudenberg Nieuwsbrief. - Jg.1(dec 1988) - . - Brussel: Groep Coudenberg.

Courrier: périodique mensuel. - Brussel: PRL.

Courrier d'Information: Zie Caux

Courrier de Bruges. - Jg.1[1956] - . - Oostende: R. Lanoy.

Courrier Hebdomadaire. - Jg.1(1959) - . - Bruxelles: Centre de Recherche et d'Information Socio-Politiques.

Courrier Libéral: bulletin de politique libérale. - Jg.1(1953) - .- Brussel: M.Piron.

Crédit Communal de Belgique. - Brussel: Crédit Communal de Belgique.

Crematie: Informatieblad van de vereniging voor Crematie in Oost-Vlaanderen. - (1983) - . - Evergem: Vereniging voor Crematie.

Cultureel Blad: ledenblad van het Willemsfonds-Tongeren. - Tongeren: WF-afd. Tongeren, - 1995.

Cultuurklanken. - Jg.1(1977) - (1980). - Brussel: Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid / CLSB.

Cyanose: revue libérale universitaire. - Jg.1(1969) - . - Brussel: Cyanose a.s.b.l.


D

Daens vandaag: opinieblad van en voor Daensisten. - Aalst: Priester Daensfonds.

Damocles: Internationale Liga voor de Vrijheid. Intern informatie- en contactbulletin. - Jg.1[1967] - . - Brussel: Internationale Liga voor de Vrijheid.

Damse Burgerkrant. - (1995) - . - Damme: VLD-Afdeling Damme.

Das Liberale Profil. - Bern: Pressedienst der Liberalen Partei der Schweiz, [1985].

Das Rathaus: Zeitschrift für Kommunalpolitik. - Jg.1(1948) - . - Essen: Freie Demokratische Partei / FDP-Landesverband Nordrhein-Westfalen.

De Ader: driemaandelijks cultureel tijdschrift.- Jg.1(1981) - . - Aalst: WF-afd. Aalst.

De Angel. - (1997) - . - Brussel: Triangel.

De Barometer: tweemaandelijkse uitgave van Slangen & Partners over institutionele en overheidscommunicatie. - Hasselt: Slangen en Partners.

De Beambte: vlaamschgezind orgaan voor de bedienden der openbare besturen. - Jg.1(1910) - . - Brussel: De Beambte.

De Beiaard: Weekblad van Zuid-Oost-Vlaanderen. - Zottegem.

De Belgische Illustratie: zondags-lectuur voor alle standen. - Antwerpen: J.P. van Dieren & C?.

De Belle: Driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Bond voor Gepensioneerden. - Jg.29(2000) - . - Oostende: Liberale Bond voor gepensioneerden.

De Belleman: P.V.V. de Vlaamse Liberalen in De Pinte-Zevergem. - Jg.1(1992) - Jg.1(1992). - De Pinte: PVV-afd. De Pinte-Zevergem.

De Belleman. - Brussel: WF-agglo Brussel.

De Bie. - Gent: Ghesels, 1884.

De Blauwe Belle: kontaktblad van de P.V.V. en de Socio-culturele Liberale Dames. - De Haan: G. Lachat (PVV).

De Blauwe Bloem. - Jg.1(1990) - . - Kortrijk: De Blauwe Bloem.

De Blauwe boon. - Jg.1(1998) - . - Tienen: Jong VLD Tienen.

De Blauwe Bredenaar. - Jg.1(1993) - . - Bredene: VLD-afd. Bredene.

De Blauwe Brusselaar: maandblad van de VLD-fractie Brusselse Hoofdstedelijke Raad. - Jg.1[1995] - . - Brussel: VLD-Brus.Hoofdst. Gewest.

De Blauwe Compagnie. - Jg.1(1999) - . - Oostende: Jong-VLD Oostende.

De Blauwe Diogenes. - Antwerpen: RUCA/UFSIA/UIA-LVSV.

De Blauwe Doornkapper. - Jg.1(1992) - . - Hoeselt: PVV-Jongeren- afd. Hoeselt.

De Blauwe Eekhoorn: P.V.V. kantonale Zelzate Assenede. - Zelzate: PVV-kanton Zelzate-Assenede.

De Blauwe Express. - Jg.1(1986) - . - Kortrijk :PVV-Jongeren-afd. Kortrijk.

De Blauwe Fax: ledenblad P.V.V.-Kring Gent-St.-Pieters. - Jg.1(1988)- . - Gent: PVV-kring Gent-St.Pieters.

De Blauwe Flapuit. - Jg.1(1993) - . - Hasselt: VLD-Jongeren-afd. Hasselt.

De Blauwe Galm: voor recht en vrijheid. - Brugge: LP-arr. Brugge, 1946.

De Blauwe Hasselaar. - Comité editie+Algemene editie. - Jg.1(1984.85)- . - Hasselt: PVV-afd. Hasselt.

De Blauwe Hasselaar - Gewone editie. - Jg.1(mei 1983) - . - Hasselt: PVV-afd. Hasselt.

De Blauwe I.Q. - Jg.1(1979.80) - . - Antwerpen: LVSV.

De Blauwe Kabouter: driemaandelijks tijdschrift van de P.V.V.-Jongeren-afd. Bilzen. - Jg.1(1984) - . - Bilzen: PVV-Jongeren-afd. Bilzen.

De Blauwe Klok. - Zonhoven: PVV-afd. Zonhoven, - 1993.

De Blauwe Koerier: tijdschrift van de P.V.V.-Jongeren, arrondissementsfederatie Kortrijk. - Jg.1(okt 1983) - . - Kortrijk: PVV-Jongeren-arr. fed. Kortrijk.

De Blauwe Kool. - Jg.1(apr 1986) - . - Gent: PVV-afd. Ekkergem.

De Blauwe lijn: Driemaandelijks tijdschrift van de VLD-Berchem. - (1994) - . - Berchem: VLD-Afd. Berchem.

De Blauwe Mutualist: inlichtingsblad. - Brugge: Ziekenkas Van Gheluwe's Genootschap.

De Blauwe Noodt. - Leopoldsburg: PVV-Jongeren-afd. Leopoldsburg-Heppen, [1984].

De Blauwe Schaduw: liberaal socio-kultureel periodiek informatieblad. - Jg.1(1988) - . - Niel (Antw.): Rupelkade.

De Blauwe Spiegel: driemaandelijks tijdschrift van de PVV-Jette. - Jg.1(1991) - . - Jette: PVV-afd. Jette.

De Blauwe Spiegel. - Jg.1(1978) - Jg.11(1988). - Zulte: PVV-afd. Zulte.

De Blauwe Toekomst. - Oostende: VLD-Jongeren-afd. Oostende.

De Blauwe Tong: tweemaandelijkse periodiek van de P.V.V.-Jongeren Gent. - Jg.1(feb 1981) - . - Gent: PVV-Jongeren-afd. Gent.

De Blauwe Vaan: uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Liberale Bond, eerste wijk. - Jg.1(1923) - . - Antwerpen: Liberalen Bond.

De Blauwe Vlag: orgaan der Vereenigde Liberalen van het arrondissement Mechelen. - Mechelen: Vereenigde Liberalen-arr. Mechelen.

De Blauwe Vogel. - Jg.1(1984) - . - Kapelle-op-den-Bos: PVV-Jongeren-afd. Kapellen-op-den-Bos-Nieuwenrode-Ramsdonk.

De Blauwe Wimpel. - Ninove: PVV-Jongeren-afd. Ninove.

De Blauwe Zenne: tijdschrift uitgegeven door Brusselse PVV-Jongeren voor jongeren en andere geïnteresseerde Brusselaars. - Brussel: PVV-Jongeren-afd. Brussel.

De Blauwen Draad: Nieuwsbrief voor Runkst. - Jg.1(2000) - . - Hasselt: VLD-Afd. Hasselt.

De Blauwvoet. - Sint-Pieters-Leeuw: VLD-afd. St-Pieters-Leeuw.

De Boerenvriend: volksgezind blad. - Gent: J. Duvivier, 1908.

De Borgerhoutenaar. - Borgerhout: PVV-afd. Borgerhout, [1978].

De Bredense Burgerkrant. - Jg.1(1993) - . - Bredene: VLD-afd. Bredene.

De Brief van de Staatssecretaris voor Energie. - Jg.1(1982) - . - Brussel: Etienne Knoops.

De Bril: Kleine Stadskrant. - Jg.1(1979) - . - Oudenaarde: De Bril.

De Brugsche Beiaard: weekblad voor Vlaanderen. - Jg.1(aug 1881) - Jg. (13 dec 1913). - Maldegem: Julius Sabbe.

De Buitengalm. - Jg.1(1945) - . - Brussel: LP-arr. Brussel, 1945.

De Burcht: officiële publicatie van De Bezem, Belgische anti-vrijmetselarijbond. - Jg.1(1941) - . - Brussel: De Bezem, 1941.

De Burger: liberaal weekblad voor Mechelen en omstreken. - Jg.1 (1894) - . - Mechelen: E.J. Van Mol.

De Burger van Linkeroever. - (2000) - . - Antwerpen: VLD-Linkeroever.

De Burgery (en de Landbouw): Mechelsch blad ter bevordering van 's lands welvaert en vooruitgang. - Jg.1(1863) - Jg.31(1893). - Brussel: J. Nys.

De Burgerkrant (Vrij / PVV-Magazine): Zie Vrij.

De Lokale Burgerkrant (klik hier voor een overzicht)

De Burgerkrant: Bree, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode. - Jg.1(1993) - .- Bree: VLD-afd. Bree-Bocholt-Meeuwen-Gruitrode.

De Burgerkrant. - Jg.1(1993) - . - Gent: VLD-afd. Gent.

De Burgerkrant. - Grimbergen: VLD-afd. Grimbergen.

De Burgerkrant: blad van de vrije Laakdalse democraten. - Jg.1(1993)- . - Laakdal: VLD-afd. Laakdal.

De Burgerkrant: driemaandelijks tijdschrift van de VLD, wijk Antwerpsesteenweg. - Jg.1(1994) - . - Mechelen: VLD-afd. Mechelen.

De Burgerkrant van de Oostendse VLD. - Jg.1(1998) - . - Oostende: VLD-Afd. Oostende.

De Burgerkrant. - . Schilde: VLD-afd. Schilde-'s-Gravenwezel.

De Burgerkrant Berlare: uitgegeven door VLD. - Jg.7(1994) - . - Berlare: VLD-afd. Berlare, 1994.

De Burgerkrant: Regionale Editie Aalst-Oudenaarde. - Jg.1(1996) - Aalst-Oudenaarde: VLD-Afd. Aalst-Oudenaarde.

De Burgerkrant: Regionale Editie Antwerpen. - Jg.1(1996) - . - Antwerpen: VLD Afd. Antwerpen.

De Burgerkrant Editie Brecht. - Jg.14(1993) - . - Brecht: VLD-afd.Brecht.

De Burgerkrant: Regionale Editie Brugge. - Jg.1(1996) - . - Brugge: VLD-Afd. Brugge.

De Burgerkrant: Regionale Editie Brussel-Halle-Vilvoorde. - Jg.1 (1996) - . - Brussel-Halle-Vilvoorde: VLD Afd. Brussel-Halle-Vilvoorde.

De Burgerkrant: Regionale Editie Dendermonde-Sint-Niklaas. - Jg.1 (1996) - . - Dendermonde-Sint-Niklaas: VLD Afdeling Dendermonde-Sint-Niklaas.

De Burgerkrant: Regionale Editie Gent-Eeklo. - Jg.1(1996) - . -Gent-Eeklo: VLD Afd. Gent-Eeklo.

De Burgerkrant: Editie Groot Beersel. - 1997 - . - Beersel: VLD- Afd. Groot Beersel.

De Burgerkrant: Regionale Editie Kortrijk-Roeselare-Tielt. - Jg.1 (1996) - . - Kortrijk-Roeselare-Tielt: VLD-Afd. Kortrijk-Roeselare-Tielt.

De Burgerkrant: Regionale Editie Leuven. - Jg.1(1996) - . - Leuven: VLD Afd. Leuven.

De Burgerkrant: Regionale Editie Limburg. - Jg.1(1996) - . - Limburg: VLD Afd. Limburg.

De Burgerkrant: Regionale Editie Mechelen-Turnhout. - Jg.1(1996) - . - Mechelen-Turnhout: VLD Afd. Mechelen-Turnhout.

De Burgerkrant: Regionale Editie Oostende-Veurne-Diksmuide. - Jg.1 (1996) - . - Oostende-Veurne-Diksmuide: VLD Afd. Oostende, Veurne Diksmuide.

De Burgerkrant van Deinze. - Jg.1[1993] - . -Deinze: VLD-afd. Deinze.

De Burgerkrant van Groot-Wevelgem.- Wevelgem: VLD-Afd. Groot-Wevelgem.

De Burgerkrant van Lovendegem & Vinderhoute: Periodiek van de Vlaamse Liberalen en Democraten Lovendegem-Vinderhoute. - Jg.8(2000) - . - Lovendegem: VLD-Afd. Lovendegem-Vinderhoute.

De Burgerkrant van Mesen. - Mesen: VLD-Afd. Mesen.

De Burgerkrant van Sint-Amandsberg. - Jg.1(1993) - . - Gent: VLD-afd. Gent-Sint-Amandsberg.

De Burgerkrant van Vleteren. - Vleteren: VLD-Afd. Vleteren.

De Burgerkrant van Waregem. - Waregem: VLD-afd. Waregem.

De Burgerkrant voor De Pinte en Zevergem. - Jg.1(1992) - . - De Pinte: VLD-afd. De Pinte-Zevergem.

De Burgerkrant voor Tongeren. - Jg.1(1994) - . - Tongeren: VLD-Afd. Tongeren.

De Burgerkrant Zelzate: periodiek partijblad VLD Zelzate. - Jg.1 (1996) - . - Zelzate: VLD-afd. Zelzate.

De Burgerkrant-Kinrooi. - Jg.1(1993) - . - Kinrooi: VLD-afd. Kinrooi.

De Burgerkrant-VLD-Nieuws: Zaventem-Sterrebeek-Woluwe-Nossegem. - Jg.1(1993) - . - Zaventem: VLD-afd. Zaventem-Sterrebeek-Woluwe- Nossegem.

De Consciencevriend: Maandelijksch orgaan der Toneelmaatschappij H. Conscience-Vrienden. - Jrg. 1 (1923) - . - Mechelen: Hendrik Conscience-Vrienden.

De Dageraad: liberaal weekblad van Antwerpen. Antwerpen: s.n.

De Deining: Zie Willemsfonds Gent-Kanaalzone.

De Demer: nieuwsblad voor het arrondissement Hasselt en de provincie Limburg. - Jg.1(1879) - . - Hasselt: De Demer.

De Demergalm: vrijzinnig weekblad voor de kantons Diest, Aarschot en Haacht. Eerlijkheid duurt het langst. - Jg.1(1954) - . - Diest: F.Dewael.

De Dilbeekse Burgerkrant. - Jg.1(1983) - . - Dilbeek: VLD-Afd. Dilbeek.

De Drie Brusselse Fondsen: Davidsfonds, Vermeylenfonds, Willemsfonds.- Jg.1(1968) - . - Brussel: DF/VF/WF.

De Echo van Wezembeek-Oppem: Zie L'Echo de Wezembeek-Oppem.

De Eekhoorn: informatieblad uitgegeven door de P.V.V.-afdeling Deinze. - Deinze: PVV-afd. Deinze, [1977].

De Eekhoorn: partijblad van PVV-Deinze. - Jg.1(1990.91) - . - Deinze: PVV-Deinze.

De Eekhoorn: informatieblad van de P.V.V.-Groot-Denderleeuw. - Denderleeuw: PVV-afd. Groot-Denderleeuw.

De Eekhoorn: P.V.V.-Jongeren KUL-magazine. - Jg.1(1985) - . - Leuven: PVV-Jongeren-afd. KUL.

De Eekhoorn: informatieblad van de P.V.V.-afdeling Nevele. - Jg.1 (1980) - . - Nevele: PVV-afd. Nevele.

De Eekhoorn: P.V.V.-Torhout magazine. - Jg.1(1986) - . - Torhout: PVV-afd. Torhout.

De Eekhoorn: politiek informatieblad. - Jg.1(1980) - . - Zomergem: PVV-afd. Zomergem.

De Eekhoorn Info. - Nieuwpoort: PVV-afd. Nieuwpoort, [1983].

De Eekhoorntjes: PVV-St Gillis op Brussel.- Brussel: PVV-St Gillis.

De Eendracht: veertiendaagsch tijdschrift voor letteren, kunsten en wetenschappen. - Gent: F. Rens, [1846].

De Eendracht: orgaan van de Onafhankelijke Bedrijfsgroepen Centrale. - Antwerpen: OBC.

De Eendracht: maandblad van het Nationaal Syndikaat van het Personeel van SPPTTZL van België. - Antwerpen: Nationaal Syndikaat van het Personeel van SPPTTZL.

De Ekkergemse Burgergazet: de periodiek van V.L.D.-Ekkergem. - Jg.6 (1994) - . - Gent: Erwin Devriendt.

De Fakkel: veertiendaagsch blad voor Oostende en omliggende. - Jg.1 (1920) - . - Oostende: LJW-afd. Oostende.

De Fakkel: orgaan van den Liberalen Strijdersbond der 8ste wijk. Jg.1(1931) - . - Antwerpen: Liberale Partij.

De Fractiekrant: Uitgave van de VLD-Fractie in het Vlaams Parlement . - [1998?] - . - Brussel: VLD-Fractie Vlaams Parlement.

De Gazet van Ekkergem: de periodiek van buurtwerk Ekkergem. - Gent: Erwin Devriendt.

De Gentse Kanaalzone. - Jg.1[1975] - . - Gent: PVV-afd. Kanaalzone, 1975 - [197.].

De Geus: inlichtingenblad der Federatie der Liberale Jonge Wachten van het arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1947) - . - Antwerpen: LJW-arr. Antwerpen.

De Geus: orgaan van het Brussels Studentengenootschap . - Brussel: Brussels Studentengenootschap.

De Geus van Gent: tijdschrift van VLC-HVV-HV- OVM-HVV-FVJ. - Gent :VLC, HVV-HV, HVV-OVM-FVJ, [1969].

De Gids op Maatschappelijk Gebied: tijdschrift voor sociale culturele en syndicale problemen. - Jg.1(1902) - . - Brussel: De Gids op Maatschappelijk Gebied.

De Gieljotiene van Pierlala: humoristisch weekblad voor 't Vlaamsche land. - Jg.1(1934) - . - Gent: Leonie De Moerloose.

De Goede Kiezer: weekblad door werklieden voor werklieden en burgers uit Gent. - Gent: dr. Gesels, 1894.

De Goede Kiezer (Verkiezingen 27 mei 1900). - Gent: dr. Arnoot Braeckman.

De Goedendag: tolk der vrijzinnige Zuid-Nederlandsche Studenten. - Jg.1(1891) - . - Gent: Vlaams Vrijzinnig Studentenverbond / VVSV.

De Hallenaar. - Jg.1(apr 1971) - . - Halle: G.Rombaut.

De Halletoren: Aan Breydel en De Coninc, 11 juli 1302. - Jg.1(1874) - Jg.7(1881,12). - Brugge: s.d.

De Hotelbediende: vakorgaan van het Syndikaat van Hotelpersoneel. - Jg.1(1938) - . - Antwerpen: Syndikaat van Hotelpersoneel.

De Hu: kaderblad van de Humanistisch Jongeren. - Jg.1(1973) - . - Brussel: HJ.

De huidevetter. - Jg.1 (1998) - . - Gent: K.M. Van Crombrugghe's Genootschap.

De Jonge Burger: periodiek informatieblad van de VLD-Jongeren Rotselaar. - Jg.1(1992) - . - Rotselaar: VLD-afd. Rotselaar.

De Jonge Burger: 3-maandelijks ledenblad VLD-Jongeren Tongeren. - Jg.1(1993) - . - Tongeren: VLD-Afd. Tongeren.

De Jonge Burgerkrant. - (1999) - . - Antwerpen: Jong VLD-Nationaal.

De Jonge Burgerkrant: Gent-Eeklo. - Jg.1(2000) - . - Gent/Eeklo: VLD-Afd. Gent/Eeklo.

De Jonge Kracht: orgaan van de koninklijke liberale fanfare Rossini. - Antwerpen: druk. I.A.C.I., [194-].

De Jonge Zaventemse Burger. - Jg.1(1993) - . - Zaventem: VLD-Jongeren-afd. Zaventem.

De Kamer.be: magazine van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. - Jg.1(2003)1 - . - Brussel: Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Karte: orgaan van de P.V.V.-federatie Westhoek. - Jg.1(1972) - .- Oost-Duinkerke: PVV-fed. Westhoek.

De Kiezing van 1910: propagandablad maandelijks verschijnend = L' Election de 1910: journal de propagande paraissant tous les mois. - Gent: Soc. arr. de la Presse Lib. Gantoise, 1910.

De Kleine Moerbekenaar: politiek nieuws en annoncenblad - blad van Moerbeke en kanton Loochristi. - Jg.1[1918] - . - St-Gillis-bij-Dendermonde: M. Bracke-Dubois.

De Kleine Vlaming: maandblad onder redactie van Hendrik Van Tichelen. - Jg.1(1918) - . - Hoogstraten: dr.J.Haseldonckx.

De Kluppel: orgaan der Jonge Liberale Wacht Hanswyck-de-Bercht. - Jg.1(1909) - . - Mechelen: LJW-afd. Hanswyck-de-Bercht.

De Knapzak: periodiek blaadje der vacantiekaravanen. - Brussel: De Knapzak vzwd.

De Knapzak: informatiebulletin van De Knapzak v.z.w.d. ter bevordering van sport en openluchtactiviteit en toerisme. - Brussel: De Knapzak vzwd.

De Koen Helsen Krant. - Kapellen: Koen Helsen.

De Koerier: weekblad voor Brugge en Provincie. - Jg.1(1944) - . - Brugge: Emiel Peuteman.

De Koolkapper: maandblad van den Liberalen Kring van Akkergem en zijn afdeelingen. - Jg.1(1930.31) - . - Gent: Liberale Kring Akkergem.

De Koornbloem. Wetgevende verkiezingen van 29 mei 1904. - Gent: Liberale Grondwettelijke Vereniging / LGV.

De Korenbloem = Le Bluet.

De Koophandel: Dagblad voor Politiek, Nijverheid, Kunst en Landbouw van Antwerpen. - Jg.1(1863),1 - (1897). - Antwerpen: Liberale Associatie.

De Koornbloem: Ledeninformatieblad VLD-afdeling Heuvelpoort Gent. - Jg.1(1994) - . - Gent: VLD-afd. Gent Heuvelpoort.

De Kortrijkse Burgerkrant. - Jg.1(1994) - . - Kortrijk: VLD-afd. Kortrijk.

De Kronkel: VLD-Jongeren Ganshoren. - Jg.1(1993) - .- Ganshoren: VLD-Jongeren-afd. Ganshoren.

De Kustbode: weekblad voor Oostende en omliggende. - Jg.1(1946) - Jg.45(1990,50). - Oostende: Henri Degrave.

De Lens: maandblad van den Studiekring Van Crombrugghe. - Jg.1(1936)- . - Gent: Studiekring Van Crombrugghe.

De Liberaal. - Jg.1(2002) - . - Brussel: Jong-VLD Nationaal.

De Liberaal: weekblad van het arrondissement Leuven, verschijnende alle donderdagen. Doctrinair-liberaal weekblad.- Jg.1(1870) - Jg.32 (1901). - Leuven: Victor Massar, Léon Van Grunderbeeck.

De Liberaal: vrijheid - solidariteit - verantwoordelijkheid. - Aalst: M.L. D'Haeseleer, [19-].

De Liberaal: informatieblad PVV Tessenderlo. - Tessenderlo: PVV- afd. Tessenderlo.

De Liberale Demokraat: strijdblad der vooruitstrevende liberale Vlamingen van het arrondissement Brussel. - Jg.1(1929) - . - Brussel (Schaarbeek) :(LP)-arr. Brussel.

De Liberale Gids: informatieblad van de Liberale Partij van het arrondissement Antwerpen. - Antwerpen: LP-arr. Antwerpen.

De Liberale Kiezer. - Gent: Annoot-Braeckman, 1900.

De Liberale Koerier: informatiebulletin v.d. liberale en democratische fractie van het Europees Parlement - [Ed. Nederland]. - Jg.1 (1980) - . - Brussel: ELD.

De Liberale Koerier: informatiebulletin van de liberale en democratische fractie van het Europees Parlement - [Ed. Vlaanderen]. - Jg.1 (1980) - . - Brussel: ELD.

De Liberale Middenklasse: maandelijks strijdblad van de Belg. Liberale Middenklasse, Antwerpen. - Jg.1(1957) - . - Antwerpen: Belgische Liberale Middenklasse / BLM-afd. Antwerpen.

De Liberale Mutualiteit: driemaandelijks blad van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België. - Jg.1(1970) - . - Brussel: Nat. Bond der Lib. Mutualiteitsfederatiën v. België.

De Liberale Mutualiteit: tweemaandelijks orgaan van de Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België. - Jg.1(1951) - . - Brussel: Nat. Bond der Lib. Mutualiteitsfederatiën v. België.

De Liberale Stem (kanton Schaarbeek) Zie La Voix Libérale.

De Liberale Strijder van St.-Amandsberg. - Jg.1(1890) - . - Sint-Amandsberg: Liberale Associatie, 1890-.

De Liberale Syndicalist: orgaan van de Nationale Centrale der Liberale Vakbonden van België. - Jg.1(1922.23) - . - Gent: NCLVB.

De Liberale Syndicalist der Openbare Diensten. - Brussel: ACLVB, [1961].

De Liberale Vakbonder: orgaan der liberale vakbonden Gewest Antwerpen. - Antwerpen: Liberale Vakbonden Gewest Antwerpen.

De Liberale Volksbonder. - Jg.1(1958) - . - Gentbrugge: De Liberale Volksbond, 1958.

De Liberale Vrouw: organisatie vrouwen in de VVD. - Jg.1(1979) - .- Krimpen aan de Lek (NL): VVD Vrouwen.

De Lierenaar: nieuws- en aankondigingsblad van Lier, de provincie, het land en den vreemde. - Jg.1(1857) - Jg.58(1914). - Lier: E.J. Van Mol.

De Lierenaar: Maandblad voor Vrijheid en Vooruitgang. - Jg.1(1992) - . - Lier: P.V.V.-Lier.

De Lierenaar: nieuwsbrief. - Lier: VLD-afd. Lier.

De Lierenaar: weekblad voor vrijheid en democratie. - Jg.1(1939 en 1946) - . - Lier: De Lierenaar, PVV-afd. Lier.

De Looienaar: driemaandelijks PVV orgaan Tessenderlo. - Jg.1(1967) - . - Tessenderlo: PVV-afd. Tessenderlo.

De Luchtbal: blad voor stille lieden. - Gent: P. Cagny, 1884.

De Maand. - Jg.1(1958) - Jg.14(1971,3). - Leuven: Nauwelaerts.

De Maeseyckenaer: vrijheid, godsdienst en vaderland. - Jg.1(1864) - . - Maaseik: Julien Demarteau.

De Mandel - Le Dizeau. - Jg.1(1958) - Jg.[20(1977)]. - Gent: Elizabeth Van Durme.

De Mechelse VLD-Krant: Periodieke uitgave van de VLD-Mechelen. - . - Mechelen: VLD-Afd. Mechelen.

De Meetjeslander: liberaal weekblad voor het arrondissement Eekloo. - Jg.1[1874] - . - Gent: Aankondigings-Agenstchap.

De Middenstander. - Jg.1(1949) - . - Antwerpen: Pascal Sampers.

De Militant: maandblad der Liberale Federatie en Lib. Jonge Wachters v.h. arrond. Ieper = Le Militant: revue mensuelle de la Féd. Lib. et de la Jeune Garde Lib. de l'arrond. d'Ypres. - Jg.1(1947) - . - Ieper: Hilaire Lahaye.

De Moeial: Tweewekelijks tijdschrift van de VUB-studenten. - Jg.1(1983-84) - . - Brussel: VUB-studenten i.s.m. V.O. en B.S.G.

De Molse Burgerkrant. - Jg.1(1993) - . - Mol: VLD-afd. Mol.

De Moralist: uitgave der werkgemeenschap Leraars voor ethiek. - Jg.1(1955) - Jg.31(1986). - Antwerpen: HV.

De Morgendstar: Toon-, Tooneel- en Letterkundige Kring. - Jg.1[1905]- . - Antwerpen: Orgaan der Koninklijke Maatschappij.

De Nieuwe. - Jg.1(1964) - . - Brussel: N.V. De Nieuwe Pers.

De Nieuwe Demergalm: liberaal democratisch weekblad. Eerlijk duurt het langst. - Jg.1(1921) - . - Diest: A. Dewael.

De Nieuwe Gazet. - Jg.1(1897) - . - Antwerpen: De Nieuwe Gazet.

De Nieuwe Maand: tijdschrift voor politieke vernieuwing. - Jg.14 (1971,4) - . - Antwerpen: Standaard Uitgeverij.

De Nieuwe Tijd. - Jg.1(1936) - . - Antwerpen: [S.n.].

De Nieuwe Tijd: liberaal democratisch orgaan van het buitencomiteit van het arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1926) - . - Antwerpen: DeNieuwe Tijd.

De Nieuwe Vaart: informatieblad van de Waregemse VLD-Jongeren. - Jg.1(1993) - . - Waregem: VLD-Jongeren-afd. Waregem.

De Nieuwe Vrije Waaslander: orgaan der Liberale Arrondissements-associatie St.-Nicolaas-Lokeren. - Jg.1(1935) - . - St.-Gillis-bij-Dendermonde: M. Bracke-Dubois.

De nieuwe Weergalm: Tweemaandelijks Liberaal Magazine. - Jg.115(1999) - Vilvoorde: VLD-Afd. Vilvoorde & Liberale Ziekenbeurs Vilvoorde.

De Noodklok: weekblad der burgerij. Orgaan van den Onpartijdigen Bond der Neringdoeners, Ambachtslieden en Eigenaars. - Jg.1[1902] - . - Antwerpen: Onpartijdige Bond der Neringdoeners, Ambachtslieden en Eigenaars.

De Notekraker: informatieve PVV uitgave voor Wichelen, Schellebelle, Serskamp. - Jg.1(dec 1989) - . - Serskamp: PVV-afd. Wichelen, Schellebelle, Serskamp.

De Notenkraker: driemaandelijks tijdschrift van het Verbond van de Liberale Jong-Mutualisten Oost-Vlaanderen. - Jg.1(1980) - . - Gent :LJM-Oost-Vlaanderen.

De Notenkraker: driemaandelijks tijdschrift van het provinciaal verbond P.V.V.-Jongeren West-Vlaanderen. - Brugge: PVV-Jongeren-Provinciaal Verbond, [19-].

De Notenkraker. - Jg.1(1989) - . - Sint-Genesius-Rode: PVV-afd. St.Genesius-Rode.

De Novo. - Jg.1(1986) - . - Ottawa (Ont, Canada): Society for the Advancement of Liberal Thought / SALT.

De P.V.V.'er: speciale uitgave voor de leden van de Mutualiteit Hulp in Nood, ACLVB, Kon.Fanfare Orpheus, WF, PVV, LBG, Vrouwenbond, Jeugdgroep, e.a. . - Jg.1(1965) - . - Lebbeke: VA.

De PVV-Krant voor Groot-Beersel. - Beersel: PVV-afd. Groot-Beersel.

De Peerder Burgerkrant: VLD-Peer. - Jg.1(1993) - . - Peer: VLD- afd. Peer.

De Periscoop: literair en artistiek maandblad. - Jg.1(1951) - . - Brussel: Uitg. Middens.

De Peterkrant: Peter Meeus. - (1998) . - Antwerpen: Peter Meeus.

De Pijl: orgaan van de Rijksmiddelbare Scholen te Nieuwpoort. - Nieuwpoort: RMJS.

De Progressisten-Kring: dagblad verschijnende op onbepaalden tijd. - Jg.1(1875) - . - Gent: Gentse Progressisten.

De Radikaal: orgaan van den Vooruitstrevend Liberalen Kring van het arrondissement Gent-Eekloo. - Jg.1(1912) - Jg.3(1914,5). - Gent: Vooruitstrevend Liberalen Kring-arr. Gent-Eekloo.

De Rooigem: periodiek wijkblad. - Jg.1(1996) - . - Gent: Christophe Peeters.

De Roskam: maandblad v/d PVV arr. Dendermonde.- Jg.1(1975) - . - Wieze: PVV-arr. Dendermonde.

De Rupel: nieuws en aenkondigingsblad van Boom en der omliggende steden en dorpen. - Jg.1(1846) - Jg.2(1847). - Boom: Vanden Wyngaert.

De Rupelgeus: maandelijks orgaan der Liberale Partij van Boom. - Jg.1(1948) - . - Boom: LP-afd. Boom.

De Schakel. - Jg.1(1985) - . - Veurne: Bond Rijksscholen Veurne.

De Schakel: Heist-Duinbergen. - Jg.1(1978) - . - Heist-Duinbergen: WF-Afd. Heist-Duinbergen.

De Schakel: orgaan van het Willemsfonds. - Jg.1(jan 1966) - Jg.7(dec1972,6). - Gent: WF.

De Schakel: tweemaandelijks ledenblad. - Jg.1(mei 1977) - (dec 1984)- Gent: WF.

De Schakel: tijdschrift v.h. Humanistisch Verbond, de Oudervereniging voor de Moraal en het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk gewest Mechelen. - Mechelen: HV, OVM & HVV.

De Singel: periodiek van vrije mensen die doordenken. - Jg.1(1974) - . - Antwerpen: Scade.

De Sociale School / L'Ecole Sociale: driemaandelijksch tijdschrift van de school voor maatschappelijk dienstbetoon, van Antwerpen. - Jg.1(1926.27) - . - Antwerpen: ten zetel der school.

De Spectator: weekeindblad van De Nieuwe Standaard gewijd aan staatkunde, sociologie, economie, kunst- en geestesleven. - Jg.1 (1945) - . - Brussel: Prof.Dr. Cam. Van Deyck.

De Spectator Kern van Kunst- en Geestesleven. - Jg.1(1945) - . - Brussel: Prof. Dr. Cam. Van Deyck.

De Spiegel: maandelijks orgaan van de P.V.V.-kanton Aalst. - Jg.1 (1959) - . - Aalst: PVV-kanton Aalst.

De Spiegel. - Heist: WF-afd. Heist-Duinbergen, [1979].

De Spiraal: contactblad van de Jonge Wacht - Moerbeke-Waas. - Jg.1 (1963) - . - Gent: Jeugdfederatie voor Vrijheid en Vooruitgang- arr. Gent-Eeklo.

De Spoorman: orgaan van de ACLVB, LSOD groep spoorwegpersoneel, van de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van België.- Jg.1 (1966) - . - Brussel: ACLVB-Openbare Diensten Spoor.

De Staatsgepensionneerde: maandelijks orgaan van het Nat. Verb. der Gepens. v.d Staat, de Nat. Mij der Belg. Spoorwegen en alle Openbare Diensten. - Jg.1[1921] - . - Gent: A. Leeman.

De Stad Eecloo: weekblad voor 't Meetjesland. - Jg.1(1890) - Jg.23 (1912)(?). - Eeklo: P. Van Acker en Zoon,].

De Stad Eeklo: orgaan van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. - Jg.1(1963) - . - Eeklo: PVV-afd. Eeklo.

De Stad Gent: dagblad voor alle klassen. - Jg.1(1859) - . - Gent :s.n.

De Stad Kortrijk: voor Koning en vaderland. - Jg.1(1881) - Jg.34 (1914). - Kortrijk: De Stad Kortrijk.

De Stad Nieuport. - Jg.1(1861) - Jg.30(1890). - Nieuwpoort: drukk. P. Kesteloot-De Man.

De Stationswijk: infoblad. - Jg.1(jan 1988) - . - Gent: PVV-afd. Henri Story-Vriendenkring St.-Pietersstation.

De Stem van het Onafhankelijkheidsfront: orgaan van het Onafhankelijkheids Front 40-44. - Brussel: Onafhankelijkheidsfront 40-44, [1958].

De Straal: dagelijksch orgaan der Vereenigde Liberalen van het arrondissement Mechelen. - Jg.1(21.10.1902) - Jg.12(1913). - Mechelen: Boeckmans.

De Strijd: liberaal weekblad voor het arrondissement Dendermonde. - Lebbeke: dr. Lombaert, [19-].

De Strijd: vooruitstrevend liberaal weekblad voor het arrondissement Gent-Eeklo. - Lebbeke: De Meyer.

De Strijd: liberaal demokratisch weekblad voor het arrondissement Yper. - Ieper: s.l., [1934].

De Strijd: liberaal vooruitstrevend dagblad. - Jg.1(1889) - Jg.6 (1894). - Gent: dr. Gorissen.

De Syndicale Strijd: orgaan van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt. Openbare Sector van de ACLVB. - Jg.1(1946) - . - Brussel: F. Mievis / VSOA.

De Syndicale Strijd van de Spoormannen: orgaan van groep I van het Liberaal Syndicaat der Openbare Diensten. - Brussel: LSOD, [19-].

De Syndicale Strijd van het Onderwijs: orgaan van het liberaal syndikaat der openbare diensten. - Jg.1[1946] - . - Brussel: Liberaal Syndicaat der Openbare Diensten: LSOD.

De Taalstrijd hier en elders: bijlage bij de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle. - Jg.1(1884-1885) - Jg.18(1903). - Antwerpen: L. dela Montagne.

De Thienenaar. - Jg.1(apr 1901) - . - Tienen: A.Thassier-Stevens.

De Tiense Burgerkrant. - Jg.1(1993) - . - Tienen: VLD-afd. Tienen.

De Tijd: dagblad. - Jg.1(1923) - . - Brussel: Ons Land.

De Toekomst: orgaan van den Liberalen Volksbond van het arrondissement Brussel. - Jg.1(1923) - . - Brussel: Liberale Volksbond-arr. Brussel.

De Toekomst: nieuws- en aankondigingsblad voor het arrondissement Dendermonde, verschijnende iederen zaterdag. - Jg.1[1912] - . - St-Gillis-bij-Dendermonde: M. Bracke-Dubois.

De Toekomst: tijdschrift voor onderwijzers. - Jg.1(1857) - . - Gent: dr. Van Doosselaere.

De Toekomst: officieel orgaan van de vereniging P.V.V. Ganshoren = L'Avenir: organe officiel de l'association P.L.P. Ganshoren. - Jg.1 (1962) - . - Ganshoren: PVV-PLP-ass. de Ganshoren.

De Uil: tweemaandelijks ledenblad van het Mechels Willemsfonds. - Jg.1[1980] - . - Mechelen: WF-afd. Mechelen.

De Uilebel. - Poperinge: WF-afd. Poperinge.

De uitgesproken mening. - Zulte: VLD-Zulte.

De Vakman: economisch en politiek maandblad. Orgaan der Landelijke Federatie van Liberale en Vrijzinnige Vakvereenigingen en Werkersgroepen. - Jg.1(1906) - Jg.7[1912]. - Mechelen: Aug.Hendrickx.

De Verlossing: volksgezind orgaan voor het arrondissement Gent-Eecloo. - Gent: Naaml. maatsch. der Liberale Drukpers, 1912, 1-6.

De Verlossing (van St.-Amandsberg); propagandablad van een (grieven)comiteit samengesteld uit socialisten en liberalen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 15 november 1899. - Sint-Amandsberg:1899.

De Vernieuwer.- Jg.1(2000) - . - Hasselt: VLD-Afd. Limburg.

De Vlaamsche Hoogeschool: maandelijks orgaan v.d. Vlaamsche Hoogeschoolcommissie, gewijd aan de beweging tot het bekomen v.d. vervlaamsing v.d. Hoogeschool Gent. - Jg.1(mrt 1911) - Jg.4(1914). - Gent:Vlaamsche Hoogeschoolcommissie.

De Vlaamse Elsevier. - Jg.1(5 feb 1973) - Jg.2(30 aug 1974,3). - Brussel: J. Hoste.

De Vlaamse Gids: algemeen tweemaandelijks tijdschrift. - Jg.1(jan 1905) - . - Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.

De Vlaamse School. Nieuwe reeks: tijdschrift voor Kunsten, Letteren,Oudheidkunde en Kunstnijverheid. - Jg.1[1889] - . - Antwerpen: J.E. Buschmann.

De Vlaamsche Stem: Algemeen Belgisch Dagblad. - Jg.1(1915),1 - . - Amsterdam: Alberik Deswarte.

De Vlaemsche Rederyker: tydschrift ter bevordering van tael- dicht- en letterkunde. - Antwerpen/Brussel/Amsterdam: Van Ishoven/Deprez-Parent/Sybrandi.

De Vlaemsche School: Tydschrift voor kunsten, letteren, wetenschappen en Nyverheid. - Jg.1(1855) - . Antwerpen: J. Coninck & D. Van Spilbeeck.

De Vlag: liberaal democratisch blad voor Vlaamsch België. - Jg.1 (1909) - Jg.2(1910). - Gent: dr. Gebr. Meere.

De VLD-Krant: de krant van de Vlaamse Liberalen en Democraten - De Partij van de Burger. - Jg.1(1994) - . - Brussel: VLD-nationaal.

De VLD Krant Groot Putte. - Jg.1(1995),1 - Putte: VLD-Groot-Putte.

De Vlieg: maandelijks tijdschrift van de v.z.w. Libertas. - Borger hout: PVV.

De Volksstem: van Mechelen en omstreken. - Jg.1(1911) - . - Mechelen.

De Volksvriend: weekblad voor de stad en het arrondissement Rousselare-Thielt. - Roeselare: L. Ackerman & C?.

De Vooruit: orgaan van de liberale harmonie Vooruit Zonder Vrees Niel. - Jg.1(1971) - . - Niel (Antw.): [n.n.].

De Vrijdenker: maandblad der vrijdenkersunie. - Jg.1(1946) - . - Antwerpen: Vrijdenkersunie.

De Vrije. - Jg.1(1985) - . - Mariakerke: PVV-afd. Mariakerke.

De Vrije Kempen: maatschappelijk voor- en inlichtingsblad der Kempen. - Jg.1(1947) - . - Herentals: De Vrije Kempen.

De Vrije Landman: liberaal blad voor het kanton Elsene. - Sint-Gillis (Brussel): J.-B. Schaumans.

De Vrije Lindenaar: inlichtingsblad van de partij voor Vrijheid en Vooruitgang afdeling Linden. - Linden: PVV-afd. Linden.

De Vrije Lovenaar: liberaal kiesblad. Orde, vrijheid, onderwijs en vooruitgang. - Leuven: Vict. Massar.

De Vrije Micro. - Antwerpen: Humanistisch Instituut voor Massamedia.

De Vrije Morgen. - Jg.1(1988.89) - . - Wijnegem: PVV-Jongeren-afd.Wijnegem.

De Vrije Muizenaar. - Muizen (Mechelen): PVV-afd. Muizen.

De Vrije Vlaming: politiek weekblad voor het kanton Loochristi. - Jg.1[1918] - . - St-Gillis-bij-Dendermonde: M. Bracke-Dubois/ LP.

De Vrijgeest: Driemaandelijks tijdschrift van het humanistisch vrijzinnig vormingswerk - Denderstreek. - (1987) - . - Moorsel: Humanistisch vrijzinnig vormingswerk Denderstreek.

De Vrijheid: liberaal weekblad voor Midden- en Zuid-West-Vlaanderen.- Kortrijk: Liberale Partij-arr. Kortrijk, [19-].

De Vrijheid: nieuwsblad van het arrondissement Leuven. - Liberaal opinie- en annoncenblad. Orgaan van de Liberale Vereniging. - Jg.1 (1902) - Jg.13(1914). - Leuven: Léon Van Grunderbeeck.

De Vrijheid: volksgezind dagblad, verschijnt zes maal ter week. - Gent: De Vrijheid.

De Vrijheid: informatieblad van de P.V.V. en van de Liberale Socio-Culturele Verenigingen van Harelbeke. - Jg.1(1977) - . - Harelbeke: PVV en LS-C-Verenigingen-afd. Harelbeke.

De Vrijheid: liberaal weekblad. - Kortrijk: Liberale Vakbonden Ons Huis.

De Vrijheid: weekblad voor de stad en de kantons Leuven = Le Libéral journal hebdomadaire pour la ville et les cantons de Louvain. - Leuven: Victor Jespers

. De Vrijheidsgalm: liberaal weekblad voor het arrondissement Leuven. Eerlijkheid duurt het langst. - Jg.1(1957) - . - Diest: Fernand Dewael.

De Vrijheidsklok: orgaan van het Onafhankelijkheidsfront voor Vlaamsch-Brabant en Limburg. - s.l.: Onafhankelijkheidsfront voor Vlaamsch-Brabant en Limburg.

De Vrijheidsvrienden. - Hoboken: Koninklijke Liberale Muziekmaatschappij Wilrijk, [19-].

De Vrijkrant. - Jg.1(1983) - . - Oudenaarde: PVV-Jongeren-afd. Oudenaarde.

De Vrijzinnige Dender: tweemaandelijks blad van het Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk Denderstreek. - Aalst: HVV-afd. Denderstreek.

De Vrouw = La Femme: halfmaandelijksch orgaan der liberale vrouwen van Oost-Vlaanderen. - Gent: LP-vrouwen Oost-Vlaanderen.

De Vrye Waaslander: Liberaal Weekblad voor het arrondissement St-Nikolaas-Lokeren. - (1933) - . - Lebbeke: Lombaert.

De Vryheidsvriend: een weekblad ter verdediging der belangen van den omtrek Leuven. - Jg.1(1860) - Jg.2(1861,53). - Leuven: Wed. Massar.

De Waarheid: orgaan der Liberale Vereniging van Staatspersoneel = La Vérité: organe de l'Association Libérale du personnel de l'état. - Jg.1(1927) - . - Antwerpen: LVSP = ALPE.

De Waarheid van Schaerbeek. - Brussel: VVe Vandenhouten.

De Wacht: orgaan der Liberale Jonge Wachten van het arr. Leuven. - s.l.: LJW-arr. Leuven, - . -

De Waerheyd: Lovensch Nieuws-Blad. - Jg.1(1854) - Jg.2(1855,52). - Leuven: Wed. Massar.

De Ware Vriend: maandblad van de Koninklijke Liberale Fanfaren De Ware Vrienden. - Jg.1(1923) - . - Antwerpen: De Ware Vrienden.

De Weergalm: weekblad van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang voor het kanton Vilvoorde = L'Echo: journal hebdomadaire du Parti pour la Liberté et le Progrès pour le canton de Vilvoorde. - Vilvoorde: PVV-PLP-cant. de Vilvoorde.

De Wekker: weekblad voor de kantons Veurne-Nieuwpoort-Diksmuide. - Oostende: Henri Degrave, [19-].

De Werkmansbond. - Hoeilaart: ACLVB, Ziekenfonds, Werklozenkas, Bond der Gepensioneerden, Liberale Jong Mutualisten.

De Werkstaking: Gentsch dagblad. - Jg.1(12 mei 1891) - Jg.1(22 mei 1891). - Gent: De Groote.

De Wilrijkse burgerkrant . - Wilrijk: VLD-Wilrijk,1993.

De Wimpel: Jonge Wacht voor Vrijheid en Vooruitgang. - Tongeren: JWVV-afd. Tongeren.

De Witte Kaproen: Vlaamsch weekblad. - Jg.1(1910.11) - . - Gent: Alfons Sevens.

De Zaaier: vooruitstrevend liberaal weekblad. - Jg.1(1893) - . - Gent: dr. Fl. De Meyer.

De Zee-Officier: orgaan van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: afdeling Zee-Officieren. - Antwerpen: ACLVB/CGSLB afd. Zeeofficieren.

De Zelfstandige: informatie-orgaan van de Vereniging voor Zelfstandige Ondernemers. - Jg.1(1977) - . - Benschop (NL): VZO.

De Zelfstandige - Newsletter: bron van ideeën en informatie voor de Zelfstandige Ondernemer. - Jg.1(1990) - . - Benschop (NL): Vereniging voor Zelfstandige Ondernemers / VZO.

De Zingemse Burgerkrant. - Zingem: VLD-Afd. Zingem.

De Zondagpost: Ninofsch Weekblad. - Jg.1(1864) - . - Ninove: G. Crombez.

De Zweep: geïllustreerd weekblad met premiën. - Jg.1(1869) - Jg.89 (1958). - Brussel: Julius Hoste.

De Zwijger. - Jg.1(1982) - . - Brussel: De Vrije Pers.

Debate Abierto: revista de ciencias sociales. - Jg.1(1989) - . - Madrid: Eduardo Dato.

Delipro Informations: Trimestrielle de DELIPRO Jeunesse. - (1973-1974) - . - Bruxelles: DELIPRO Jeunesse.

Delta: tweemaandelijkse periodiek van Oudstudentenbond V.U.B. - Jg.1(1976.77) - Jg.2(1977.78). - Brussel: OSB VUB.

Demain: hebdomadaire d'information. - Jg.1(1963) - . - Brussel: PLP.

Democraat. - Jg.1(okt 1967) - . - Amsterdam (NL): Demokraten'66 / D'66.

Democraat: volledig onafhankelijk tijdschrift. - Tienen: Vrij Sociaal Democratisch Opbouwwerk / VSDO.

Démocratie Directe. - Brussel: PLP.

Democratie plus . - Brussel: Démocratie plus asbl.

Den Aschranten Lokereir: onafhankelijk maandblad voor Groot Lokeren.- Jg.1(1978) - . - Lokeren: Voor een Leefbaar Lokeren vzw.

Den Blauwen. - Meise: PVV-ass. Meise-Wolvertem-Oppem.

Den Liberale Post: informationsorgan for Europa-Parlamentets liberale of demokratiske gruppe - [Ed. Denemarken]. - Jg.1(1980) - . -Brussel: ELD.

Den Uil: kontaktblad van de Willemsfondsafdeling Izegem-Ingelmunster-Ardooie. - Jg.1(1983) - . - Ingelmunster: WF-afd. Izegem-Ingelmunster-Ardooie.

Dendermondse Museum en Archiefberichten. - Jg.12(1998) - . - Dendermonde: Stadsbestuur Dendermonde.

Der Liberale Gewerkschaftler: Zeitung der Allgemeinen Zentrale der Liberalen Gewerkschaften von Belgien. - Jg.1(1922) - . - Gent: ACLVB.

Der Liberale Kurier: Informationsorgan der Liberalen und Demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments - [Ed. Duitsland]. - Jg.1(1980) - . - Brussel: ELD.

Der Liberale Kurier: informationsorgan der liberalen und demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments - [Ed. Luxemburg]. - Jg.1(1980) - . - Brussel: ELD.

Deutsche-Brüsseler-Zeitung: Faktimile mit Einführung und Anmerkingen.- Jg.1(1 jan 1847) - Jg.2(27 feb 1848). - Brussel: H. Delhane.

Developing World Monitor: a monthly analysis of political, strategicand economic developments in Africa, Asia, The Caribbean, and Latin America. - Jg.1(1990) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Dialogue: a magazine of ideas, news and comment = opinions, nouvelles et commentaires. - Jg.1(zomer 1975) - . - Ottawa: LP = PL.

Dialogue. - Jg.1(1968) - . - Washington: U.S. Information Agency, 1968.

Dialogue. - Jg.1(1970) - . - Washington: U.S. Information Agency, 1970.

Dialoog: nieuwsbrief van senator Leo Goovaerts. - Jg.1(1994) - . -St-Lambrechts-Woluwe: Jean Eylenbosch.

Die Liberale Depesche: das Mitgliedermagazin der F.D.P. - Bonn: Freie Demokratische Partei / FDP.

Die Liberalen in Bayern: landesbeilage der Neuer Bonner Depesche. - München: Freie Demokratische Partei / FDP-Bayern, [19-].

Die Neue Bonner Depesche: die Liberale Zeitung - Bonn: Freie Demokratische Partei / FDP-Bonn, [19-].

Diesterweg's Hulpkas voor Behoeftige Schoolkinderen (Schoolsoep, Vacantiekolonien, bestendige Schoolvilla te Heide-Calmthout). - Jg.1 [1894] - . - Antwerpen: Gebr. Janssens.

Différence: lettre d'information du Député libéral Etienne Betrand. - Chimay: Etienne Bertrand (PRL).

Digibeet: Magazine voor informatiegebruik en communicatie. - Jg.1(1999) - . - Gent: LIDAS (Samenwerkingsverband tussen Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds en Studiecentrum Prof. Dr. Herman Uyttersprot).

Dijle-Flash. - Mechelen: PVV-Jongeren-afd. Mechelen.

Dimanche Presse: le journal belge du dimanche. - Brussel: PRL.

Dimanche Presse. PRL: le grand tournant de Tournai. - Brussel: CLARA.

Diogenes: tijdschrift voor ethische cultuur. - Jg.1(1953) - . - Antwerpen: Humanistisch Verbond / HV.

Diogenes: letterkundig tijdschrift. - Jg.1(1984) - . - Antwerpen: Soethoudt & CO nv.

Documentatie. - Jg.1(1945) - . - Brussel: De Gids op Maatschappelijk Gebied.

Documentatieblad. - Brussel: Ministerie van Financiën (Studie- en Documentatiedienst).

Documentatieblad. - Jg.1(1950) - . - Brussel: Sociaal Centrum der Liberale Jeugd / SCLJ.

Documents du Libéralisme Européen. - Brussel: Mouvement Libéral pour l'Europe Unie / MLEU, [1963].

Documents-Cepess: Centre d'Etudes Politiques, Economiques et Sociales. - Jg.1(1962) - . - Brussel: CEPESS.

Dokumentatieblad. - Jg.1(1959) - Jg.6(1964). - Gent: Werkgemeenschap voor Vorming en Dokumentatie / WVD.

Doorzicht: praktische informatie. Driemaandelijkse uitgave van het Burgemeester Jan Van Rijswijck Centrum. - Jg.1(1e kw 1978) - . - Antwerpen: Jan Van Rijswijck Centrum.

Driemaandelijks Tijdschrift van Auschwitz-Stichting. - Brussel: Auschwitz-Stichting.

Driemaster: orgaan van de onafhankelijke liberale J.O.V.D. - Jg.1 (1958) - . - Den Haag (NL): Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie / JOVD.

Drongen - Echo: periodiek van de P.V.V.-Drongen. - Jg.1(1985) - . - Drongen: PVV-afd. Drongen.

Dwarsligger: bijlage bij Het Vrije Woord. - Jg.1(1981) - Jg.4(1984, 33). - Deurne (Antw.): HVV.


E

Echo: J. P.V.V.-Echo - tweemaandelijks kaderblad v.h. Nationaal Verbond v.d. Jonge P.V.V.-Mutualisten. - Jg.1(1974) - Jg.8(okt 1981,4).- Brussel: Jonge PVV-Mutualisten-nat. verb.

Echo's uit de werkzaamheden van het Europees Parlement, Belgische politieke fracties. - Brussel: Belgische Raad van de Europese Beweging.

Echos des Travaux du Parlement Européen, fractions politiques belges.- Brussel: Conseil Belge du Mouvement Européen.

Echos J.L.P.: bulletin de la Fédération des Jeunesses pour la Liberté et le Progrès de l'arrondissement de Nivelles. - Baulers-Nivelles: JLP-arr. de Nivelles.

L'Ecole Normale: Journal de l'enseignement pratique. - Jg.1(1858),1 - . - Parijs: Larousse et Boyer.

Econ Update: Economics in Argumentation. - Santa Monica (CA,USA): Reason Foundation.

Eekhoorn Magazine: Zie PVV-Nieuws-Deurne.

Eekhoorn: liberaal tweemaandelijks tijdschrift. - Jg.1(1982) - . -Herselt: PVV-afd. Herselt-Ramsel.

't Eekhoorntje. - Bierbeek: PVV-afd. Bierbeek, [1983].

't Eekhoorntje. - Jg.1(1988.89) - Jg.2(1988.89,4). - Leuven: LVSV.

't Eekhoorntje. - Merelbeke: VLD-Jongeren-Merelbeke.

't Eekhoorntje (Oud-Turnhout). - (1989) - . - Oud-Turnhout: VLD-Afd. Oud-Turnhout.

't Eekhoorntje. - Jg.1(1988) - . - Wetteren: PVV-Jongeren-afd. Wetteren.

't Eekhoorntje: periodiek informatieblad van de PVV-Afdeling Wommelgem. - Wommelgem: PVV-Wommelgem.

Een PVV-Gemeente Voor Iedereen! - Jg.1[1984] - . - Destelbergen: PVV-afd. Destelbergen-Heusden.

Een Tijdje Buiten: liefdadige kring. Aangenomen door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. - Jg.1(1930) - . - Brasschaat: Een Tijdje Buiten.

Eendracht: PVV-Jongeren Berchem. - Berchem (Antw.): PVVj-afd. Berchem.

Eenheid en Vrijheid. Voor eenheid door vrijheid: groepering voor de eendracht der Belgen. - Brussel: Groepering voor de Eendracht der Belgen.

Eerst Vrij: liberaal maandblad - Antwerpse uitgave. - Jg.1(sept 1958) - . - Antwerpen: Paul Bludts.

Eerst Vrijheid: liberaal maandblad. - Jg.1(mei 1956) - Jg.3(mei 1958). - Antwerpen: dr. Gust Janssens.

Egalité. - Brussel: Georgette Ciselet.

Egmont Berichten: maandblad. - Brussel: Egmontkomitee.

ELDR Newsletter: Federation of European Liberal, Democrat and Reform Parties. - Brussel: ELDR.

Ellikomkommertjes. - Jg.1[1960] - . - Ellikom: PVV-afd. Ellikom.

En Avant: bulletin d'information du Parti de la Liberté et du Progrès de l'Arrondissement d'Ath. - Ath: PLP-arr. d'Ath.

Entre Nous: périodique des Jeunes Mutualistes Libéraux . - Brussel :JML, [19-].

L'entrepreneur Bruxellois: News-Magazine pour les independants, PME et professions libérales . - Jg.1 [2000] - . - Bruxellois: LVZ.

Epitres: Revue mensuelle d'échanges littéraires franco-belges. - Jg.1(1946) - Paris: Jean Vidal.

Espace de Libertés: Centre d'Action Laïque. - Jg.(1987,151) - . - Brussel: CAL.

Eur-op News: Information from the European Communities' Publications Office. - (1999) - . - Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.

Europa één: federaal. - jg.1[1961] - Antwerpen: Unie Europese federalisten.

Europa Magazine. - Jg.1(1970) - . - Amsterdam: The American Express Company, 1970.

Europa Terzake: Nieuwsbrief van Dirk Sterckx - Europees Parlementslid. - Jg.1(2000) - . - Brussel: Dirk Sterckx.

Europe Magazine: Zie Europe Amerique.

Europe: notes rapides. - Jg.1[1952] - . - Brussel: Agence Internationale d'Information pour la Presse.

Europe: revue mensuelle. - Jg.1(1923) - . - Paris: F. Rieder et Cie.

Europe Amerique. - Brussel: CIDEP, [1944].

Europe Unie: organe mensuel du mouvement pour les Etats-Unis d'Europe. - Jg.1(1961) - . - Brussel: Mouvement pour les Etats-Unis d'Europe / MLEU.

European Freedom Review. - Jg.1(1988) - Jg.2(1990). - London: International Freedom Foundation / IFF.

European Liberal Archives. - Jg.1(1954) - . - Brussel: Liberal Mouvement for a United Europe / LMUE.

European Radical Bulletin Quarterly: the voice of radicalism. - Manchester: N.W. Community Newspapers.

Europees Parlement: EP-Nieuws. - Jg.1[1979]. - Luxemburg: EP, directoraat-generaal Voorlichting en P.R. (afd. Publikaties).

L'Evénement Illustré: Revue hebdomadaire, documentaire, artistique et littéraire. - Jg.1(1915) - . - Brussel.


F

't Fakkeltje. - (1995) - . - Brussel: Humanistische Jongeren.

Fase 1. - Jg.1(1979),1 - Bensberg: Willemsfonds-BSD.

FDK: Freie Demokratische Korrespondenz. - Bonn: Freie Demokratische Partei / FDP.

Federalisme: Zie Federalisme en Democratie.

Federalisme en Democratie: tijdschrift van het Studiecentrum voor Federalisme. - Jg.2(1989) - . - Brussel: Studiecentrum voor Federalisme.

Federatie PVV-Vrouwen, arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1985) - . -Berchem (Antw.): PVV-Vrouwen-arr. Antwerpen.

Feestelijk: Informatieve nieuwsbrief van het Feest Vrijzinnige Jeugd. - 1998 - . - Gent: Feest Vrijzinnige Jeugd.

Feiten: Weekblad. - (1994) - Brussel: Federale Voorlichtingsdienst.

Feiten en Meningen. - Jg.1(1966) - Jg.5(1969,12). - Antwerpen: Kultuurraad voor Vlaanderen.

Feiten en Meningen: binnenlands archief: Orion documenten. - Jg.1 (1970) - . - Brugge: Orion-Desclée De Brouwer.

Felim Flash. - Jg.1(1973) - . - Antwerpen: Vlaamse Federatie van Liberale Muziekmaatschappijen / FELIM.

Felim-Nieuws. - Antwerpen: Vlaamse Federatie van Liberale Muziekmaatschappijen / FELIM, [19-].

Femmes Liberales = Liberale Vrouwen. - Jg.1(1955) - . - Brussel: Liberale Vrouwen.

Feuille d'Annonces, affiches et avis divers, de l'arrondissement d'Audenaerde, province de la Flandre-Orientale. - Jg.1(1816) - Jg.14 (19 apr 1829). - Oudenaarde: D.-J. Bevernaege et Fils.

Feuille d'Annonces de l'Arrondissement de Louvain. - Jg.1(1836) - Jg.5(1841,44). - Leuven: G. Cuelens.

Feuillet d'Information: Zie Flash (Delipro-F).

Fiscal Watchdog: a monthly bulletin of ideas on cutting the Cost of local government. - Santa Barbara (USA): Local Government Center / LGC - Reason Foundation, [19-] .

Flash: maandblad voor kadervorming. - Jg.1(1970) - . - Brussel: Confederatie van Liberale Jeugdorganisaties / CLIJO.

Flash: information trimestrielle de Delipro. - Bruxelles: Centre d'Aide au Développement dans la Liberté et le Progrès / DELIPRO, [19-].

Flash: tweemaandelijks informatieblad van de v.z.w. Delipro. - Brussel: Développement dans la Liberté et le Progrès / DELIPRO, [19-].

Flash Libéral: bulletin d'information du groupe libéral, démocratique et réformateur. - Jg.1(1983) - . - Brussel: ELD.

Flash P.V.V.-Jongeren-Oostende. - Oostende: PVV-Jongeren-afd. Oostende.

Flash P.V.V.-Jongeren Aalst. - Jg.1(1983) - . - Aalst: PVV-Jongeren-afd. Aalst.

Focus: Informatieblad Provinciaal Verbond Jonge P.V.V. Mutualisten Oost-Vlaanderen. - Hamme: Jong P.V.V.- Mutualisten Oost-Vlaanderen.

Fondation André Renard. - Liège: Editions Biblio - la Fondation André Renard a.s.l.b.

Fonds Informatief: ledenblad van het Fonds L. Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans vzw., universiteit Antwerpen RUCA-UFSIA-UIA. - Jg.1 (1989) - . - Wilrijk: Fonds L. Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans.

Force Nouvelle: organe du Parti Social Indépendant. - Charleroi: C.Blondiaux / PSI.

Forum International. - Melsungen (D): Forum Karl-Hermann Flach.

Forum Liberal: Liberale Zeitung für NRW. - Düsseldorf: Freie Demokratische Partei / FDP-NRW, [19-].

Fractieklap: Nieuwsbrief van de Gentse VLD-fractie. - Jg.1(2001),1 - Gent: Gentse VLD-fractie.

Francis Vermeiren Magazine. - (1998) - . - Zaventem: Peter Rosel.

Free Life: the journal of the Libertarian Alliance. - Jg.1(1980) - . - London: The Libertarian Alliance.

Free Way: tijdschrift Brugse P.V.V.-Jongeren. - Jg.1(1984) - . - Brugge: PVV-Jongeren-afd. Brugge.

Freedom Bulletin - édition Française. - Brussel: International Freedom Foundation / IFF.

Freedom Bulletin - FRG (Duits). - Buxtehude: International Freedom Bulletin / IFF.

Freedom Bulletin - international edition. - Jg.1(1987) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Freedom Bulletin - UK. - Londen: International Freedom Foundation / IFF.

Freedom Bulletin - versie Zuid-Afrika. - Jg.1(1987) - . - Bryanston: International Freedom Bulletin / IFF.

Freedom Network News. - Richmond (USA,VA): Libertarian International.

Freedom Today: the journal of the Freedom Association. - London: Freedom Association, [1976].

Freie Argumente: Feiheitliche Zeitschrift für Politik.- Jg.1(1974) - . - Wien: Freiheitlichen Partei Osterreichs / FPO,.

Front van de Weerstand en de Democratie - Vlaamse uitgave. - Jg.1 (1944) - . - Brussel: Front v.d. Weerstand en de Democratie.

Frontlines: Reason's newsletter for libertarians. - Jg.1(1979) - . - Santa Barbara: The Reason Foundation.


G

Galm. - Jg.1(1984) - . - Ieper: WF-West-Vlaanderen.

Gand Artistique: Revue mensuelle illustrée. - Jg.1(1922) - . - Gand: Albert Heyse.

Gazet van Gent: periodiek van de P.V.V.-Gent. - Jg.80[1](1980) - .- Gent: PVV-afd. Gent.

Gazet van Kruishoutem. - Kruishoutem: PVV-afd. Kruishoutem.

Gazet van Lebbeke . - Jg.1(1896) - . - Lebbeke.

Gazet van Poperinghe: nieuws en notarieel aankondigingsblad voor Poperinghe en omstreken. - Jg.1 (juli 1921) - Jg.20(12 mei 1940,19). - Poperinge: Gebr. Dupont.

Gazet van St-Gillis-Binnen Dendermonde Verschijnende op Tijd en Stond: liberaal blad, orgaan van den Liberalen Kring met Harmonicaïsten. - Dendermonde: Liberale Kring met Harmonicaïsten.

Gazet van Thienen: nieuws- en aankondigingsblad. - Jg.1(1877) - . - Tienen: J.'s Heeren.

't Gazetje van St.-Amandsberg. - Jg.1(1885)- . - Sint-Amandsberg.

Gazetje voor Iedereen. - Gent: H.L. Stepman, [1881] - [1882].

Gazette de Huy: hebdomadaire de l'arrondissement de Huy-Waremme. Franc, libre, bien informé. - Jg.1[1863] - . - Huy: s.n.

Gazette van Audenaerde. - Jg.1(1835) - . - Oudenaarde: C. Ronsse.

Gazette van Gent: nieuws-, handels- en annoncenblad. - Jg.1(1844) - . - Gent.

Geluk in 't Werk. - Gent: Koninklijke Laurentkring Geluk in 't werk, [19-].

Gemeenteblad. - Gent: Stad Gent.

't Gemeenteklappertje. - Jg.1(1983) - . - De Pinte: Schepencollege.

Gemeentekrediet van België. - Jg.1(1947) - . - Brussel: Gemeentekrediet van België.

Genealogie & Heraldiek in Vlaanderen: tijdschrift voor familiegeschiedenis. - jg.1(2003),1 - Kortemark-Handzame: samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde vzw.

Genker Telex: VLD Partij van de burger. - 1994 - . - Genk: VLD-Afd. Genk.

Gentse Cadenas: zie VVF Informatieblad (Afd. Gent).

Gentse Jeugdassociatie voor Vrijheid en Vooruitgang: tijdschrift oplage 5.000 Groot-Gent. - Jg.1(1970) - . - Gent: Gentse Jeugdassociatie.

Gentse L.S.A.O.D.-Berichten. - Jg.1(1959) - . - Gent: Liberaal Syndikaat v.d. Agenten v.d. Openbare Diensten / LSAOD-afd. Gent en omgeving.

Germania: tijdschrift voor Vlaamse Beweging, letterkunde, kunst, wetenschap, onderwijs, staathuishoudkunde, handel, nijverheid en verkeer. - Jg.1(1898.99) - . - Brussel: drukk. Gutenberg.

Ghendtsche Tydinghen: maandblad van de heemkundige kring Gent. - Jg.1(jan 1972) - . - Gent: A. Van Den Kerkhove.

Gierik: Nieuw Vlaams Tijdschrift. - Jg.1(1983) - . - Antwerpen: Paradox Pers.

Glauks - Limofocus. - Jg.1(1991) - . - Hasselt: HVV-Limburg.

Golfslag. - Jg.1(1991) - . - Oostende: PVV-afd. Oostende.

Goudmijn des Landmans. - Jg.1(1878/79) - Jg.5[1883]. - Gent: E. Degerickx; Maatschappij tot Nut van den Landman.

Groei: maandblad van het Willemsfonds. - Jg.1(1934) - . - Gent: WF.

Groot-Nederland: letterkundig maandschrift voor den Nederlandschen stam. - Amsterdam: C.Buysse, L.Couperus & W.G.Van Nouhuys.

Guy Serraes Telex. - Gent: Guy Serraes.


H

Harmonie: maandelijks tijdschrift van de Liberale Socio-culturele Verenigingen van Geel. - Geel: Liberale Socio-culturele Verenigingen/ LSV, 1976.

Heemkundig Nieuws: Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg. - Jg.27(1999) - . - St.-Amandsberg: Heemkundig Kring Oost-Oudburg.

Heer Gibben: Ypers Vrydagsche Nieuwsblad. - Jg.1(1857) - . - Ieper: Lambin-Verwaerde.

Help U Zelve: liberaal democratisch maandblad. - Jg.1(1946) - . - Antwerpen: Liberale Volkspartij Help U Zelve.

Hendrik Conscience Vrienden: orgaan van den Zang- en Tooneelkring Hendrik Conscience-Vrienden. - Jg.1(1909) - . - Mechelen: Hendrik Conscience-Vrienden.

Heptagon: het kontaktblad van de liberale jong-mutualisten van Berchem. - Jg.1(1986) - . - Berchem (Antw.): LJM-afd. Berchem.

Herwording: orgaan van de Vrije Liberale Partij van Mechelen, Stad en Arrondissement. - 1939 - . - Mechelen: Vrije Liberale Partij van Mechelen, Stad en Arrondissement.

Het Anti-gouvernementeel Kartel = le Cartel Anti-gouvernemental. - Gent: S.A. de la Presse Libérale Gantoise, [1910].

Het Arbeidersblad: orgaan van den propagandaclub der Liberale Werkverdediging. - Jg.1(1893.94) - Jg.2(1894.95). - Gent: Oscar Buysse.

Het Belfort: orgaan van het Onafhankelijkheidsfront, afdeling Gent. - Jg.1(sept 1944) - . - Gent: Onafhankelijkheidsfront.

Het Belgische Volk: blad van algemeen belang, verschijnende in 't begin van iedere maand. - Jg.1[1926] - . - Brussel: Bond der Lastenbetalers.

Het blauwe Blaadje: Trimesteriël uitgave van Jong VLD afdeling Ronse. - Jg.1(1998) - . - Ronse: Jong VLD-afdeling Ronse.

Het Blauwe Geweten: sociaal-cultureel tijdschrift. - Jg.1(1985) - .- Berchem (Antw.): PVV-Jongeren-afd. Berchem.

Het Blauwe Ketje: driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Jongeren van het Brussels Gewest. - Jg.1(1996) - . - Brussel: VLD-Jongeren-afd. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Blauwe Oog: driemaandelijks ledenblad van de VLD-Jongeren Leuven- Jg.1(1993) - . - Leuven: VLD-Jongeren-afd. Leuven.

Het Blauwtje: Zie Le Petit Bleu.

Het Bonzai-Koetje: VLD-Jongeren magazine. - Brugge: VLD-Jongeren-Brugge.

Het Burgerkrantje: VLD-Kinrooi. - Jg.1(1993) - . - Kinrooi: VLD- afd. Kinrooi.

Het Eekhoorntje: tijdschrift P.V.V.-Beringen. - Beringen: PVV-afd. Beringen.

Het Eekhoorntje. - Beringen: LP-Groot-Beringen.

Het Europese Volk - Peuple Européen - Europäisches Volk - Popolo Europeo. - Maastricht: Het Europese Volk.

Het gemeentebelang van Sint-Amandsberg; propagandablad van de kiescommissie, samengesteld uit socialisten en liberalen n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 18 oktober 1903. - . - Sint-Amandsberg.

Het Gemeenteblad: tijdschrift van het Verbond der P.V.V.-Jongeren van de gemeente Tielt-Winge. - Jg.1(1991) - . - Tielt-Winge: PVV-Jongeren-afd. Tielt-Winge.

Het Goede Nieuws: maandblad voor volksontwikkeling. - Jg.1(1907) - . - Lier: dr. Van Rooy-De Brabander.

Het Huisgezin. - Brussel: Piette.

Het Kaderblad: tijdschrift voor politieke vorming & info. - Jg.1 (1986) - . - Zulte: PVV-Jongeren-arr. Gent-Eeklo.

Het Kanton Diest: liberaal democratisch weekblad. Eerlijk duurt het langst. - Jg.1(1921) - . - Diest: A. Dewael.

Het Kartel: half-maandelijks orgaan van het Kartel der Onafhankelijke Syndikaten van Openbare Diensten en van enige zijner afdelingen. -Brussel: Kartel.

Het Keerpunt. - Jg.1(1990) - . - Antwerpen: Provinciaal Kader Instituut / PKI.

Het Laatste Nieuws. - Jg.1(1888) - . - Brussel: J. Hoste.

Het Land van Loon: vrijzinnig maand- en aankondigingsblad. - Borgloon: Demarrez, [1947].

Het Leuvensch Nieuws: aenkondigings-blad voor de stad en het arrondissement Leuven. - Jg.1(1865) - . - Leuven: J. Savoné en Cie.

Het Liberaal Raadslid: tijdschrift van den Landsbond der Liberale Provincie- en Gemeenteraadsleden van België. - Jg.1(1930) - . - Brussel: NFLPGRL.

Het Liberale Noorden: volksgezind weekblad van het Liberaal Verbond oud-arrondissement Eecloo - Jg.1(1923) - Jg.14(1936). - Eeklo: Werkmanswelzijn; LP-arr. Eeklo.

Het Licht: weekblad van algemeene belangen voor het arrondissement Loven. - Jg.1(1860) - . - Leuven: T.Q. Herremans.

Het Nieuwe Blauwpisserken: Driemaandelijks tijdschrift. - Jg.1(1995) - . - Geraardsbergen: VLD-Jongeren.

Het Nieuws van Gent: morgenblad verschijnende alle dagen. - Jg.1 (1896) - Jg.1(1896,41). - Gent: A. De Brabandere.

Het ondraaglijk besef: nieuwsbrief van het fonds Suzan Daniël . - Gent: Fonds Suzan Daniël.

Het Pensioen en de Wet op de Sociale Veiligheid. - Bornem: Leon Verscheure.

Het Rijk der vrouw: mode en dames-handwerken. - Brussel: J. Meuwissen.

Het Sociaal Verweer: de koerier van het LVZ. Weekblad van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen. - Brussel: LVZ.

Het Stadhuis: tolk der gemeentebelangen. - Gent: dr. Rousseeuw- Arijs, 1887.

Het Taelverbond: letterkundig tydschrift onder het bestuur van J.F. C. Verspreeuwen. - Jg.1(1845) - . - Antwerpen: J.-E. Buschmann.

Het Uilenblaadje: Infoblad Willemsfonds Torhout. - Jg.1(1998-99)- . - Torhout: Willemfondsafdeling Torhout.

Het Uiltje: Kadertelex van het Willemsfonds Provincie West-Vlaanderen. - Jg.9(1988) - . - Gent: A. Vertenten.

Het Vade-Mecum van de P.V.V.-Gemeenteverkozenen. - Jg.1[1970] - . -Brussel: PVV-Nat. Fed. v.d. P.V.V. gemeente- en provinciemandatarissen.

Het Verbindingsteeken: Orgaan van het verbond der West-Vlaamsche Afdeelingen van het Willemsfonds. - Jg.1(1946) - . - Knokke: Verbond der West-Vlaamsche Afdeelingen van het Willemsfonds.

Het Verbond van Aelst en van het Arrondissement. - Jg.1(1849) - . -Aalst: G. De Vos.

Het VGS-Krantje. - Jg.1(1998) - . - Gent: Nadine Van der Aa.

Het Visserijblad: vakblad voor de Belgische zeevisserij. - Jg.1 [1934] - . - Oostende: s.n.

Het Vlaamsch Museum: ts gewijd aan staathuishoudkunde, bestuurlijke aangelegenheden, onderwijs en opvoeding, taal en letterkunde, wetenschappen en schoone kunsten. - Jg.1(1897) - . - Oostende: Vlaamsch Museum.

Het Volk: weekblad voor alle standen. - Jg.1(1883) - [1885]. - Ledeberg: Vandenbulcke.

Het Volksbelang - Blauw en Vrij Aalst: Zie Blauw en Vrij Aalst - Het Volksbelang.

Het Volksbelang: liberaal weekblad. Verschijnende elken zaterdag avond. - Jg.1(1867) - . - Gent: I.S. Van Dooselaere.

Het Volksblad: volksgezind weekblad, verschijnende te Harelbeke den zaterdag van iedere week. - Jg.1(1889) - Jg. [1910]. - Harelbeke: Het Volksblad.

Het Vrije Limburg: weekblad der Liberale Partij in Limburg. - Sint-Truiden: Vrijheid en Solidariteit, [19-].

Het Vrije Vliegwezen = La Libre Aviation: maandelijks inlichtingsbulletin van de afdeling Vliegwezen. Orgaan van de A.C.L.V.B. van België. - Gent: ACLVB.

Het Vrije Woord: périodique d'informations et de réclamations ouvert à tous, sans discrimination politique, ethnique et/ou politique. - Jg.1(1890) - . - Gent: s.n.

Het Vrije Woord: orgaan van het Humanistisch Verbond. - Jg.1(1956) - . - Antwerpen: Humanistisch Verbond / HV.

Het Vrije Woord: orgaan der Vereenigde Liberalen van Cappellen. - Jg.1(1933) - . - Cappellen: LP-Kapellen.

Het Wachtertje: L.J.W.-tijdschrift. - Meerhout: LJW-afd. Meerhout.

Het Weekblad: van het arrondissement Mechelen. - Jg.1(1909) - . - Mechelen.

Het Weekblad van Yper en het arrondissement: politiek, nieuws- en handels annoncenblad. - Brussel: s.n.

Het Werkersbelang: liberaal democratisch maandblad. - Antwerpen: s.n.

Het Ypersche: weekblad voor het arrondissement Yper. - Ieper: Vereeniging der Geteisterden.

Hier: blad voor Aalst, Ninove, Zottegem, Oudenaarde, Geraardsbergen, Ronse, .. - Ninove: PVV.

Hier en Nu De Eekhoorn. - Rijmenam: PVV-afd. Bonheiden-Rijmenam, [1984].

Hier P.V.V.!: orgaan van de P.V.V.-Schilde-'s-Gravenwezel. - Jg.1(1974) - . - Schilde: PVV-afd. Schilde-'s-Gravenwezel.

Historians of Contemporary: Zie Lettre d'Information des Historiens.

Horizon 3000: Zie Nieuwsbrief Europa.

Horizon: Men moet alles hopen, doch men moet alles voorzien. (Il faut tout espérer, mais il faut tout prévoir). - Brussel: Guy Fenaux, [1970].

Horizons: périodique de la Fédération des Jeunesses pour la Liberté et le Progrès de l'arrondissement de Liège. - Jg.1(nov 1962) - . - Liège: JLP-arr. de Liège.

Hoste Flash: Maandelijkse personeelskrant van de uitgeverij Hoste NV. - Jg.1(1990) - . - Brussel: Hoste.

Huminfo: driemaandeljks tijdschrift van Humjos. - Jg.1(1972) - . -Brussel: Humjos.

Humjorke: tijdschrift voor vrijetijdsbesteding in het buitenland. - Jg.1(1977) - . - Brussel: Humjos (Humjor).

Humjos Info: Zie Huminfo.

Humjos-info: nieuwsbrief. - 1994. - Brussel: Humjos.

HUWECO Nieuwsbrief. - Jg.1(1992) - . - Antwerpen: Humanistische Werkgroep voor Conflictstudies.

HV-Info Geraardsbergen: Informatieblad. - (1993) - . - Geraardsbergen: Humanisistisch Vrijzinnig Vormingswerk, Humanistisch Verbond Geraardsbergen en Kern Ninove.


I

Ici l'Europe. - Jg 1(1964) - . - Strasbourg: Conseil de l'Europe.

Ideas on Liberty. - Irvington-on-Hudson, New-York: The Foundation for Economic Education / FEE, - 1955.

Iedereen. - Diest: PVV-afd. Diest, [19-].

Ijsbreker. - Jg.1(1993) - . - Dilbeek: VLD-Jongeren-afd. Dilbeek.

Il Corriere Liberale: bolletino d'informationi del gruppo liberale edemocratico del Parlamento Europeo - [Ed. Italië]. - Jg.1(1980) - .- Brussel :, 1980.

Il Corriere Republicano: bolletino d'informazioni del gruppo liberale e democratico del Parlamento Europeo - [Ed. Italië]. - Jg.1 (1980) - . - Brussel: ELD, 1980.

L'Illustration. - Parijs.

L'Illustration nationale des fêtes et cérémonies du 50e anniversaire de l'independance de la Belgique: organe spécial des expositions. - Jg.1(1880),1 - . - Brussel.

L'Illustration théatrale: journal d'actualités dramatiques publiant le texte complet des pièces nouvelles jouées dans les principaux théatres de Paris. - Paris.

Impact: driemaandelijks blad van de VLD-Jongeren Lubbeek. - Lubbeek:VLD-Jongeren-afd. Lubbeek.

Impact!: bulletin trimestriel d'information du PRL gerpinnois. - Gerpinnes: PRL-sect. de Gerpinne.

Imprimis. - Jg.1(1972) - . - Hillsdale (Mi, USA): Hillsdale College, 1972.

Impuls 68. - Niel (Antw.): Cultuurgroep Jong Rupelstreek.

INBEL: Zie Persbericht(INBEL).

In Flanders Fields Magazine. - Jg.1(1999) - . - Ieper: In FlandersFields Museum.

In Naam van de Vrijheid: maandelijks pluralistisch tijdschrift. - Jg.1(1980) - . - Antwerpen: Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme vzw. / 1980.

Index on Censorship.- Jg.1(1972) - . - London: Writers X. Scholars International Ltd / New York: Fund for Free Expression / FFE.

Index on Liberty: an International Directory of Institutions & Publications of Interest to Promoters of Reason & Liberty. - Virginia: Libertarian International.

Indigo: periodiek van de P.V.V.-Jongeren Ronse. - Jg.1(1982/83) - .- Ronse: PVV-Jongeren-afd. Ronse.

Info: bulletin d'information mensuel de la Fédération Belge des Etudiants Libéraux. - Jg.1(1969) - . - Brussel: FBEL.

Info: maandelijks kaderblad v.h. Belgische Liberaal Studentenverbond. - Jg.1(1969) - . - Brussel: BLSV.

Info. - Brussel: Besace stl.

Info: voor jonge mensen van nu. - Gent: PVV-Jongeren-afd. Gent.

Info: PVV-jongeren afdeling klein Brabant. - Jg.1(1983) - . - Puurs: PVV-Jongeren-afd. klein Brabant.

Info: Groot-Kortenberg. - Kortenberg: VLD-afd. Kortenberg.

Info. - Jg.1(1993) - . - Stabroek: VLD-afd. Stabroek.

Info. - Dilbeek: WF-afd. Dilbeek, [1977].

Info COJL: bulletin bimestriel d'information de la Confédération des Organisations de Jeunesses Libérales. - Brussel: COJL, - 1995.

Info Contact: P.V.V.-Jongeren arr. Antwerpen. - Jg.1(1988) - . - Antwerpen: PVV-Jongeren-arr. Antwerpen.

Info Gentbrugge: voorlichtingsblad van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang Gentbrugge. - Gentbrugge: J. Malschaert en W. De Letter.

Info Krantje: Aarsele-Kanegem-Schuiferskapelle-Tielt. - Jg.1(1997) - . - Tielt: VLD-afd.Tielt.

Info Nut: Maatschappij tot 't Nut van 't Algemeen. - Jg.1[1982] - . - Edam (NL): Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Info P.V.V.-Jongeren: periodiek van de P.V.V.-Jongeren arrondissement Roeselare-Izegem-Tielt. - Jg.1(1981) - . - Roeselare: PVV-Jongeren-arr. Roeselare-Izegem-Tielt.

Info VVBAD: mededelingenblad van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen. - Jg.1(1975) - . - Antwerpen: VVBAD.

Info Ward Beysen: uw Volksvertegenwoordiger. - Jg.1(1982) - . - Wilrijk: Ward Beysen.

Info Zelzate. - Jg.1(1975) - . - Zelzate: PVV-afd. Zelzate.

Info-Blad. - Gent: ACLVB.

Infoblad: WF-Tongeren. - Jg.1(1996) - . - Tongeren: WF-Afd. Tongeren.

Infoblad. - Jg.1(1984) - . - Wevelgem: WF-afd. Wevelgem: 1984.

Infoblad. - Peutie: VLD-Peutie.

Info-Blauw-Druk: driemaandelijks tijdschrift voor voorlichting en informatie. Uitgave van VSOA, Groep nationale opvoeding - Regionale Leie-Mandel. - Kortrijk: VSOA (Groep nationale opvoeding-reg. Leie-Mandel, [1986-].

Info-Bulletin. - Brussel: Service d'Etude et de Documentation.

Info-Bulletin. - Brussel: Studie- en Documentatiedienst Landsbond van Liberale Mututaliteiten (LM-landsbond).

InfoCAL: coordination et diffusion d'informations internes à l'usage des Associations membres et régionales du Centre d'Action Laïque. - Brussel: CAL.

Infoflash Francis Vermeiren: parlementaire nieuwsbrief. - Brussel: Francis Vermeiren Info-Jeugd Herdersem. - Jg.1(1973) - . - Herdersem: Jeugdinfo Herdersem - LJM.

Infokrant: Zie Aktueel Nieuws.

Info-Noord. - Tienen: PVV-afd. Boutem-Kumtich-Oorbeek-Oplinter-Vissenaken.

Info-RUG: periodiek tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. - Jg.1(sept 1973) - . - Gent: RUG-LVSV.

Info-Textiel. - Brussel: ACLVB.

Info-V.S.O.A. - Gent: Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: VSOA (openbare sector), [19-].

Info-Jat: kaderblad. - Jg.1(1973) - . - Brussel: Liberale Federatie van Jeugdateliers, 1973.

Infopol: nationale sector Politie. - Jg.1(1990) - . - Zwijndrecht:VSOA-NSP (autonome politiesector).

Infor - Parti Libéral: section Auderghem. - Auderghem: PL-sect. d' Auderghem.

Informatie en Documentatieblad: Liberaal Syndikaat der Agenten van de Openbare Diensten. Groep Onderwijs. - Jg.1(1971) - . - Brussel :LSAOD-LSOD.

Informatie en Documentatieblad. Vrij Syndikaat voor het Openbaar Ambt. Groep Nationale Opvoeding en Cultuur. - Jg.1(1971) - . - Brussel: VSOA.

Informatieblad. - Jg.1(1963) - . - Aalst: PVV-Jongeren-afd. Aalst.

Informatieblad. - Antwerpen: Verbond Liberale Vrouwen.

Informatieblad. - Brussel: VSOA.

Informatieblad. - Brussel: VSOA-Syndic (groep militairen).

Informatieblad van de P.V.V.-vereniging De Koornbloem. - Jg.1(1961)- . - Gent: PVV-afd. Heuvelpoort.

Informatieblad voor sociale en culturele promotie. - Jg.1(1976) - Jg.11(1986). - Brussel: WF-agglo Brussel.

Informatieblad District Borgerhout: driemaandelijks tijdschrift van de P.V.V. districtvereniging Borgerhout. - Jg.1[1980] - . - Borgerhout: PVV-distr. Borgerhout.

Informatieblad Heuvelpoort. - Jg.1(1961) - . - Gent: PVV-afd. Gent-Heuvelpoort.

Informatieboekje. - Begijnendijk-Betekom: PVV-ass. Begijnendijk-Betekom, [1984].

Informatiebrief. - Jg.1(nov 1969) - . - Brussel: PVV-Commissie van Buitenlandse Zaken.

Informatiebulletin. - s.l.: s.n.

Informatiebulletin. - Jg.1(1971) - . - Brussel: Nationale Federatie van Nationale en Provinciale Mandatarissen / NFNPM.

Informatiebulletin. - Brussel: VSOA-groep gepensioneerden.

Informatief: HVV-HV-OVM Ninove. - Ninove: HVV-HV-OVM-afd. Ninove, [1975].

Informatiekrant Arrondissement Leuven. - Diest: Marc Decat.

Information / P.R.D. Suisse. - Jg.1(1983) - . - Berne: Parti Radical-Démocratique / PRD.

Informations Sociales de Solidarité: informations culturelles de l' Association Socio-Culturelle des Femmes Libérales Francophones. - Jg.1(1948) - . - Brussel: PL-Femmes Francophones.

Informationsdienst mit parteidienstlichen Mitteilungen. - München: Freie Demokratische Partei / FDP-Bayern, [19-].

Inforo. - Amsterdam (NL): Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie / JOVD-afd. Rijnmond, [1975].

't Initiatief: driemaandelijks informatieblad van de socio-culturelevereniging Liberale Vrouwen Stad Antwerpen v.z.w. - Jg.1(1975) - . - Antwerpen: SCVLVA.

Inlichtingsblad. - Overwinden: PVV-afd. Ons Sociaal Huis Overwinden.

Inter American Opportunities Briefing. - Jg.1(1991) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Inter-Doc P.L.P.: feuillets documentaires édités par le Siège National du P.L.P. - Jg.1(1963) - . - Brussel: PLP.

Inter-Doc P.V.V.: dokumentatiebladen uitgegeven door de nationale zetel van de P.V.V. - Jg.1(1963) - . - Brussel: PVV.

International Freedom Review. - Jg.1(1988) -Jg.4(1991,3). - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

International Newsletter. - Firenze: Istituto Socialista di Studi Storici.

International Papers.- Herndon (USA,VA): The World Youth Crusade for Freedom.

Internationale Vraagstukken: maandelijks inlichtingsbulletin van de Belgische Sectie der Liberale Wereldunie. - Jg.1(1951.52) - . - Brussel: Liberale Internationale.

Interprovinciaal: Tijdschrift over het provinciaal cultuurgebeuren . - (1981) - . - Antwerpen: Interprovinciale Cultuurraad voor Vlaanderen.

I.S.I.L. World Bulletin: Promoting Free Markets and Individual Liberty. - San Francisco.

Issue Briefing. - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

IVK Kaderblad: maandelijks informatieblad. - Jg.1(1977) - . - Brussel: IVK.


J

J-Antenne: driemaandelijks blad van de Liberale Federatie voor Jeugdhuizen. - Jg.1(1979) - . Antwerpen: Liberale Federatie voor Jeugdhuizen.

J.L. Schaerbeek: périodique trimestriel. - Brussel: ILFAC (JL-sect. de Schaerbeek).

J.L.P. Nouvelles: bulletin mensuel de la Fédération des Jeunesses P.L.P. - Jg.1(1970) - . - Brussel: JLP.

J.M. West-Vlaanderen: driemaandelijks ledenblad van het Provinciaal Verbond van de Jonge P.V.V.-Mutualisten West-Vlaanderen. - Oostende: LJM-Verbond West-Vlaanderen.

J.V.V.-Nieuws. - Brussel: PVV-Jongeren Verbond, [19-].

Jaak Gabriels Nieuwsbrief: Zie Jaak Gabriëls Burgerkrant.

Jaak Gabriëls Burgerkrant. - Jg.1(1992) - . - Bree: VLD-kanton Bree.

Jan Klopterop: vrijzinnig orgaan onder kernspreuk: Recht voor de vuist !. - Jg.1(5 juli 1874) - Jg.2(3 jan 1875). - Gent: H. De Ceuninck.

JBJ News: tijdschrift van de J.B.J. (Jeunesse Belge - Belgische Jeugd). - Brussel: JBJ.

Jediko-Info.- Brussel: Jeugddienst voor Kreatieve Ontplooiing / JEDIKO, [197-].

JeF-Info. - Jg1(2000) - . - Antwerpen: Jeugdhuisfederatie.

Jeugd. - Jg.1(1969) - . - Dendermonde: JVV-afd. Dendermonde.

Jeugd en Beleid. - Brussel: Confederatie van de Liberale Jeugdorganisaties / CLIJO, [197-].

Jeugd in Vrijheid: inlichtingsbulletijn der Liberale Jonge Wacht Willebroek. - Jg.1(juni 1947) - . - Willebroek: LJW-afd. Willebroek.

Jeunesse P.L.P. Etterbeek: périodique mensuel. - Jg.1(1968) - . - Brussel: JLP-sect. d'Etterbeek.

Jeunesse Sociale: Zie Sociale Jeugd.

Jeunesses Libérales: bulletin d'information mensuel de la Fédération Nationale des Jeunesses Libérales de Belgique. - Brussel: JL-féd. nationale, [1946?].

JH Info: tweemaandelijks kontaktblad van de Liberale Federatie voor Jeugdhuizen. - Jg.1(1975) - Jg.13(1987). - Antwerpen: Liberale Federatie voor Jeugdhuizen.

JINT Flash: cultureel ambassadeur van Vlaanderen. - Brussel: JINT.

JINT-Nieuws: Jongeren Interactie. - Jg.1(1975) - . - Brussel: JINT-OVIK.

Jodel: jong, dynamisch en liberaal. - Jg.1(1983) - . - Antwerpen: PVV-Jongeren-afd. Antwerpen Stad.

Joie et Liberté: bulletin mensuel d'information des Jeunesses Liberales du canton de Waremme. - Jg.1(1951) - . - Waremme: JL-cant. de Waremme.

Jong: periodiek orgaan der P.V.V.-Jongeren. - Jg.1(1972) - . - Brussel: PVV-Jongeren-Verbond.

Jong: tweemaandelijks tijdschrift der P.V.V.-Jongeren Mechelen. - Jg.1(1977.78) - . - Mechelen: PVV-Jongeren-afd. Mechelen.

Jong Borsbeek: Een initiatief van de P.V.V.-Jongeren Borsbeek. - Jg.1(1986) - . - Borsbeek: P.V.V.-Jongeren Borsbeek.

Jong en Vrij: orgaan der Liberale Jonge Wacht van Antwerpen. - Jg.1 (1947) - . - Antwerpen: LJW-prov. Antwerpen.

Jong VLD Kortrijk: een beschrijving. - Jg.1(2000)- . - Kortrijk: Jong VLD Kortrijk.

Jong VLD Nationaal. - Brussel: VLD-Jongeren.

Jong VLD Newsletter. - Jg.1(2001) - Brussel: jong VLD nationaal.

Jong.Vrij.Radicaal.Voor Jou: een periodiek van en voor leden. - Jg.1(mei 1984) - . - Gent: PVV-Jongeren-arr. Gent-Eeklo.

Journaal(PVV-Mariakerke): Zie Blauw en Vrij.

Journaal: de nieuwsbrief van Marc Grammens. - Brussel: Marc Grammens.

Journal de Bruges et de la Province. - Jg.1(1837) - . - Brugge: Journal de Bruges.

Journal de Développement Economique. - Jg.1(1987) - . - Washington: National Chamber Foundation.

Journal de Liège: feuille politique, commerciale et littéraire. - Jg.1(16 apr 1764) - Jg. (9 mei 1940). - Liège: Desoer.

Journal de Louvain: politique, d'annonces et d'avis divers de l'arrondissement. - Jg.1(1814) - Jg.6(1843.44,49). - Leuven: J. Meyer.

Journal de Louvain et de l'arrondissement. - Jg.6(1843.44,50) - Jg.17(1854.55,27). - Leuven: Dusart.

Journal de Péruwelz: organe libéral et démocratique des Cantons de Péruwelz et de Quevaucamps. - Péruwelz: Journal de Péruwelz, [1863].

Journal de Renaix: hebdomadaire libéral des Ardennes Flamandes. - Renaix: Desmet Maurice.

Journal des Instituteurs: organe hebdomadaire de la Fédération Générale des Instituteurs Belges. Organe du bureau international des Fédérations d'Instituteurs. - Jg.1(1893) - . - Pâturages: FGIB.

Journal du Limbourg: feuille politique, financière, commerciale & littéraire. - Tongeren: Journal du Limbourg, [1876].

Journal et courrier de Renaix: Zie Journal de Renaix.

Journal Libéral de Berchem-Sainte-Agathe: organe de l'Association Libérale de Berchem-Sainte-Agathe = Liberaal Blad van Sint-Agatha-Berchem: orgaan v.d. Lib. Associatie van Sint-Agatha-Berchem. - Berchem-S.A.: PL = LP, [19-].

Journal of Contemporary Studies. - Jg.1(1978) - . - San Francisco: Institute of Contemporary Studies / ICS.

Junge Liberale: Information für Junge Liberale in der F.D.P. - Jg.1(1980) - . - Berlin: Freie Demokratische Partei / FDP-J.


K

K.L.V.-Blad: orgaan v.d. Koninklijke Laurentkring Vrijheidsliefde.- Jg.1(1950) - . - Gent: KLV.

Kaajart: tijdschrift van het TSG 't Zal Wel Gaan. - Gent: TSG 't Zal Wel Gaan, [1852].

Kaderblad: Contactblad voor bestuursleden van West-Vlaamse Willemsfondsafdelingen. - (2000) - . - Kortrijk: Provinciaal verbond van Westvlaamse Willemsfondsafdelingen.

Kaderblad: tweemaandelijkse periodiek van het Nationaal Verbond v.d. Jonge P.V.V.-Mutualisten. - Jg.1(1974) - . - Brussel: LJM-nationaal verbond, - . - 25(spec.uitg.).

Kaderblad. - Antwerpen: PVV-stad Antwerpen.

Kaderblad: Willemsfonds West-Vlaanderen. - Jg.1(1974) - . - Heist: WF-Verb. West-Vlaanderen.

Kaderblad Humanistisch Verbond. - Antwerpen: Humanistisch Vrijzinnig Vormingswerk / HVV, [197-].

KaderTelex: Willemsfonds Oost-Vlaanderen, e.a. - Jg.1[1980] - . - Gent: WF-Verb. Oost-Vlaanderen.

KADOC-Berichten: Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum. - Leuven: KADOC.

Kadoc-Nieuwsbrief: contactblad van het Katholiek Documentatie en Onderzoekscentrum. - Jg.1(1988) - . - Leuven: KADOC.

Keesings Historisch Archief: geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren met voortdurend bijgewerkte alfabetische index. - Amsterdam-Antwerpen: Systemen Keesing, 1931.

Kenmerk: tweemaandelijks tijdschrift van de politieke werkgroep Kenmerk-l'Accent. Jg.1(1978) - . - Tervuren: politieke werkgroep Kenmerk-l'Accent.

Kiesblad: kiezing van 23 november. - Gent: Liberale GrondwettelijkeVereniging van Gent / LGV, [1875].

Kiesblad. - Leuven: Wwe Massar.

Kijkuit: driemaandelijkse uitgave van de federatie der P.V.V-Jongeren arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1972) - . - Antwerpen: PVV-Jongeren-arr. Antwerpen.

Kindergeluk: Maandblad voor Groot en Klein Kindergeluk. - Jg.1[1924] - . - Brussel: [1924].

Kink: Tijdschrift van de Humanistische Jongeren. - Jg.1(1999) - . - Brussel: Humanistische Jongeren, 1999.

Klakson: driemaandelijks periodiek tijdschrift. - Jg.1(1991) - . - Antwerpen: VSOA-afd. werklieden-bedienden OCMW Antwerpen.

Klamper-Nieuws: bijvoegsel voor Aarschot van het weekblad Vorst En Volk. - Jg.1(1945) - . - Aarschot: Wed. Fr. Ingelberts-Pelgrims & Zonen.

Klavertje-Vier (Info-Beringen): driemaandelijks informatieblad van het gemeentebestuur Beringen. - Jg.1(1978) - . - Beringen: gemeentelijke infodienst.

Klemtoon: socio-kultureel maandelijks tijdschrift. - Berchem (Antw.): PVV- afd. Berchem.

Klimaks: sport en ontspanning. - Jg.1(1989) - . - Antwerpen: Federatie Liberale Mutualiteiten.

't Klokske: weekblad. - Jg.1(1958) - . - Haacht: LP-Haacht.

Klubblad van de Supportersklub Leven en Laten Leven van de Kon. Lib. Fanfare De XXXIV. - Kapellen: Leven en Laten Leven.

Knack. - Jg.1(1971) - . - Brussel: Vlaamse Tijdschriften Uitgeverij.

Knipselkrant (Nat. Jeugdraad) Zie Persoverzicht.

Knipselkrant: veertiendaags infoblad voor personeel en secretariaten. - Jg.1(1988) - . - s.l.: s.n.

Knipselkrant. - Jg.1(1974) - . - Brussel: PVV.

KNO-Info: informatieorgaan van de Kritische Nederlandse Ondernemers.- Doetinchem (NL): Kritische Nederlandse Ondernemers / KNO, [1978].

Koerier der Koninklijke Maatschappij De Vereenigde Tael- en Kunstminnaers onder kenspreuk VOORUIT. - Jg.1(1962) - . - Deinze: Koninklijke Maatschappij De Vereenigde Tael- en Kunstminnaers.

Koerier van de leer: orgaan van en door de leden van de Handelsgebuurtekring 't Beertje. - Jg.5(1974) - Brugge: Handelsgebuurtekring 't Beertje.

Komaantje: sprokkels uit welzijns- en gehandicaptensector. - Jg.1 (1988) - . - Bredene: Komaan-afd. Bredene.

Kompas: Verenigde Liberalen van Groenenhoek. - Berchem (Antw.): VLG.

Koninklijke leerlingen- en oudleerlingenbond van het Instituut van Gent: zie Union des Elèves et ancien Elèves de l'Institut de Gand.

Koninklijke Maatschappij Van Crombrugghe's Genootschap. - Jg.1(1973) - (mrt 1977,16). - Gent: Van Crombrugghe's Genootschap / VCG.

Kontakt: maandelijks kaderblad van het N.V.O. - Jg.1(1970.71) - . - Antwerpen: Nationaal Verbond van Ouderverenigingen bij het Officieel Onderwijs / NVO.

Kontaktblad: Willemsfonds-afdeling Leopoldsburg. - Jg.1(1973) - . - Leopoldsburg: WF-afd. Leopoldsburg.

Kortweg. - Jg.1(1996) - . - Brussel: WF-agglo Brussel.

Kroniek van de P.V.V. Diest: periodiek. - Diest: PVV-afd. Diest.

Kruimels: tweewekelijkse uitgave van het Liberaal Vlaams Studentenverbond. - Jg.1(1959.60) - Jg.15(1973.74). - Gent: RUG-LVSV-Gent.

Kultuurleven. - Jg.1(1930) - . - Antwerpen: Geloofsverdediging.

Kyklos: international review for social sciences. - Jg.1(1947) - .- Bern: A. Francke AG.


L

L'Action Libérale: organe officiel de la Fédération libérale de l' arrondissement de Liège. - Jg.1(1947) - . - Liège: Fédération Libérale.

L'Action Libérale: bulletin d'information de l'Association Libérale d'Uccle. - Uccle: PL-sect. d'Uccle.

L'Affiche: de la ville et de l'arrondissement de Louvain. - Jg.1 (1838) - Jg.1(1839,44). - Leuven: Dusart.

L'Ane Bleu. - Jg.1(1957) - . - Schaerbeek: PL-sect. de Schaerbeek.

L'Appel: hebdomadaire libéral estudiantier gantois. - Jg.1(1912) - Jg. 26 (1935.36). - Gent: impr. A. Hoste.

L'Arme au Bras: organe des malcontents. - Gent: Ch. De Guchtenaere,1890.

L'Avenir: Zie De Toekomst.

L'Avenir de Courtrai et de l'arrondissement: Liberale Associatie van het arr. Kortrijk . - Jg.1(dec 1885) - . - Kortrijk: LP-arr. Kortrijk.

L'Avenir de Forest: bulletin officiel de la section de Forest. - Jg.1(1963) - . - Vorst: PLP-sect. de Forest.

L'Avenir du Tournaisis: journal quotidien libéral et démocratique des arrondissements de Tournai et d'Ath. - Tournai: s.n.

L'Avenir Social. - Brussel: Cam. Huysmans.

L'Echo de la Dendre: journal hebdomadaire de l'arrondissement d'Ath.- Lessines: Georges Sion.

L'Echo de Wezembeek-Oppem. - Wezembeek-Oppem: PLP-sect. de Wezembeek-Oppem.

L'Eclair Bleu: organe d'information du P.R.L. de Montigny-le-Tilleul.- Montigny-le-Tilleul: PRL-sect. de Montigny-le-Tilleul.

L'Economiste Belge: journal des réformes économiques et administratives. - Jg.1(1855) - . - Brussel: M.G. de Molinari, 1855 - . - L'Eperon: journal politique et littéraire. - Jg.1(1867) - . - Gent: [s.n.].

L'Esprit Libéral. - Jg.1(1929) - . - Brussel: s.n., 1929.

L'Etudiant Catholique: organe de la gé - gand - chapeau rouge - petite turquie. Affilié à l'union de la presse belge. Dieu! Patrie! Liberté!. - Gent (Sint-Amandsberg): De Scheemaecker.

L'Etudiant Libéral: défend les idées libérales, pas nécessairement celles du Parti. - Liège: Fédération des Etudiants Libéraux-Unis / FELU.

L'Etudiant Libéral: organe mensuel du Cercle des Etudiants Libéraux de l'U.L.B. - Brussel: CELULB, [18-].

L'Etudiant PLP: périodique des étudiants pour la liberté et le progrès. - Liège: étudiants PLP.

L'Europe en Formation: revue mensuelle des questions européennes et internationales. - Jg.1[1960] - . - Troyes (F): Presse d'Europe.

L'Eveil: Organe de la démocratie anticléricale des cantons de Wavre, Genappe et Perwez. - Jg.1(1896) - . - Court-St-Etienne: Ernest Sinechal.

L'Horizon: hebdomadaire paraissant le samedi. - Brussel: L'Horizon, [1920].

L'Indépendant: mensuel d'information et de documentation des Classes Moyennes Libérales Liège, Luxembourg, Hainaut, Brabant Wallon. - Jg.1(eind 1957) - . - Liège: Classes Moyennes Libérales / CML.

L'Indépendant de Gand. - Jg.1(1895) - Jg.8(1902). - Gent: s.n.

L'Informateur: des chefs d'entreprises libres. - Jg. (1990,nr 763). - Lyon: Perret.

L'Ixellois: périodique Union Ixelloise. - Elsene: PLP-sect. d'Ixelles.

L'Ixelloise: périodique d'information de la section féminine de l'Association Libérale d'Ixelles. - Jg.1(1957) - . - Ixelles: PL-sect. féminine.

L'Opinion Libérale. - Brussel: l'Opinion Libérale.

L'Opinione: Giornale del Partito Liberale. - Jg.1[1976] - . - Rome: Partito Liberale.

L'Union: organe des Libéraux-Unis du Canton de Herstal. - Jg.1(1921)- . - Herstal: Libéraux-Unis-canton de Herstal.

L.B.G.-Courant: driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Bonden van Gepensioneerden. - Jg.1(1983) - . - Brussel: LBG.

L.I.B.E.R.A.L.I.A: revue libérale des livres et des idées. - Jg.1 (1989) - . - Paris: Bernard Cherlonneix.

L.J.M. Echo: driemaandelijks kaderblad v.h. Nationaal Verbond van Liberale Jonge Mutualisten. - Jg.9(jan 1982) - . - Brussel: LJM-nationaal verbond.

L.S.C.-Documenten: studiedocumenten v.h. Liberaal Studiecentrum. - Jg.1(1987) - . - Brussel: LSC.

L.S.W.-Nieuws: Zie L.S.W.-Aktua.

L.S.W. Aktua. - Jg.1(1980) - . - Aalst: Liberale Sociale Werken / LSW.

LSW Info. - Jg.1(1986) - . - Wemmel: Liberale Senioren-afd. Wemmel, 1986.

L.V.S.V. Gazet: tweemaandelijks tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Limburg. - Hasselt: LVSV-Limburg.

L.V.S.V.-Nieuws. - Jg.1(1967.68) - . - Brussel: LVSV.

L.V.S.V.-Nieuws Aalst. - Jg.1(mrt 1974) - . - Aalst: LVSV.

L.V.V.: maandblad v.h. Liberaal Vlaamsch Verbond. - Jg.1(1922) - .- Brussel: LVV.

L.V.Z.-Info: Tijdschrift van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen. - Jg.1(1983),1 - . - Schelle: L.V.Z.

L.V.Z.-Koerier. - Jg.1(1981) - . - Hasselt: Liberaal Verbond voor Zelfstandigen / LVZ.

L.V.Z.-Koerier: arrondissement Gent-Eeklo. - Gent: Liberaal Verbond voor Zelfstandigen / LVZ, afd. Gent-Eeklo.

L.V.Z.-Koerier-Limburg: Limburg-nummer. - Jg.1[1981] - . - Bilzen: Liberaal Verbond voor Zelfstandigen / LVZ, afd. Limburg.

L.V.Z.-Nieuws: Informatieblad voor de zelfstandigen van de regio Turnhout. - Turnhout: L.V.Z.-Turnhout.

La Besace: bulletin mensuel d'information et de documentation = De Knapzak: maandelijks inlichtings- en documentatie bulletijn. - Jg.1 (1950) - . - Brussel: La Besace = De Knapzak.

La Boîte aux Idées: le nouveau journal d'informations libérales d'Aiseau-Presles. - Aiseau: PRL-sect. D'Aiseau-Presles.

La Chronique d'Etterbeek: périodique paraissant minimum quatre fois l'an. - Etterbeek: PL-sect. d'Etterbeek.

La discussion: organe du parti libéral démocratique. - Jg.1(1870) - . - Brussel: Parti Libéral Démocratique.

La Feuille Bleue: bulletin d'information mensuel. - Embourg: Féd. des Etudiants Libéraux / FELU.

La Flandre: feuille hebdomadaire paraissant le vendredi. - Jg.1 (1868.69) - Jg.2(1870). - Gent: impr. Van Doosselaere.

La Flandre Libérale: journal quotidien. - Jg.1(1874) - Jg.100(juni 1974). - Gent: La Flandre Libéral.

La Flandre Libérale: revue politique, littéraire et scientifique. - Jg.1(juli 1847) - . - Gent: H. Hoste.

La Gazette. - Jg.1(1870) - Jg.70(1940). - Brussel: La Gazette, - 1940.

La Gazette. - Elsene: JRL-afd. Ixelles.

La Griffe Libérale: lettre d'information trimestrielle du Député libéral Etienne Bertrand. - Chimay: Etienne Bertrand (PRL).

La Lanterne de Gand. - Gent: impr. Vandermeulen, [1882].

La Lettre de Michel Jobert. - Jg.1(1974) - . - Paris: P. Plancher.

La Lettre du Secrétaire d'Etat à l'Energie: Etienne Knoops. - Jg.1 (1982) - . - Brussel: Etienne Knoops.

La Liberté et le Progrès à Uccle: bulletin d'information de la section d'Uccle du P.L.P. - Uccle: PLP-sect. d'Uccle.

La Liberté: organe mensuel de l'Association Cantonale Libérale d'Ixelles . - Ixelles: PL-canton d'Ixelles.

La Liberté: organe du P.L.P. Leuzois. - Leuze: PLP-sect. de Leuze.

La Libre Belgique: nouvelle série de guerre. - Jg.1(15 aug 1940) - . - Brussel: Peter Pan.

La Métropole: journal quotidien - Edition gantoise. - Jg.1(1894) - Jg.81(juni 1974). - Antwerpen: La Métropole.

La Mosaïque: livre de tout le monde et de tous les pays. - Jg.1(1833) - Brussel.

La Mutualité Libérale: organe trimestriel de la Ligue Nationale des Fédérations Mutualistes Libérales de Belgique. - Jg.1(1951) - . - Brussel: Ligue Nat. des Féd. Mutualistes Lib. de Belgique.

La Mutualité Libérale: journal trimestriel de la Ligue National des Fédérations Mutualistes Libérales de Belgique. - Jg.1(1970) - . - Brussel: Ligue Nat. des Féd. Mutualistes Lib. de Belgique.

La Nouvelle Etape: revue bimestrielle politique, littéraire et artistique. - Jg.1(1960) - . - Brussel: Imp. F. Vandemerck.

La Nouvelle Gazette de Bruxelles: journal quotidien. - Jg.1(1946) - . - Brussel: René Dupriez.

La Nouvelle Gazette: Edition de la Region du Centre: Journal quotidien. - Jg 1(1945) - . - La Louvière: René Dupriez.

La Penne Bleue: journal des Etudiants Libéraux de l'Université Libre de Bruxelles. - Brussel: ELULB.

La Pensée: organe mensuel du bureau permanent des Fédérations Internationale et Nationale des Sociétés de Libres Penseurs. - Ukkel: FINSP.

La Pensée et les Hommes: revue mensuelle de philosophie et de morale laïques. - Brussel: Cl. Barèges, [1958].

La Petite Illustration (Roman - Théatre): Revue hebdomadaire publiant des romans inédits et les pièces nouvelles jouées dans les théatres de Paris. - Parijs.

La Propagande Libérale: l'éducation doit triompher de la superstition, comme la lumière dissipe les ténèbres. - Jg.1(1869) - . - Gent: E. Vandermeulen.

La Réforme: organe quotidien de la Démocratie libérale. - Jg.1(1884)- . - Brussel: s.n.

La Relance: bulletin de liaison de la Fédération Libérale de l'arrondissement de Mons. - Jg.1(1961) - . - Mons: Fédération Libérale-féd. de Mons.

La Relève. - Jg.1(1945) - . - Brussel: M. Casens.

La Renaissance Nationale. - Bruxelles: Union pour une Renaissance Nationale.

La République Française. - Jg.1(1871) - Jg.43(1914). - Paris: impr. de la Petite République Française.

La Revue Belge. - Jg.1(1918) - . - Paris: la Bourse du Commerce.

La Revue Générale. - Jg.1(1865) - . - Brussel: La Revue Générale.

La Revue Libérale: revue trimestrielle scientifique, philosophique, économique. - Paris: Les Editions de Minuit.

La Revue Nouvelle: la revue bimensuelle d'intérêt général. - Jg.1 (1945) - . - Tournai: Casterman.

La Tribuna . - Jg.1(1956) - . - Roma: La Tribuna.

La Verité: périodique libéral d'information de Watermael-Boitsfort. - Brussel: PL-sect. de Boitsfort.

La Vie Wallonne: revue trimestrielle illustrée. - Jg.1[1927] - . -Liège: Ed. La Vie Wallonne.

La Voix de la Liberté. - Jg.1(1972) - . - Grand-Halleux: B. Drouquet.

La Voix des Belges: battus parfois, abattus jamais !. - Brussel: s.n.

La Voix des Jeunes Libéraux: bulletin d'information bimestriel de la Confédération des Organisations de Jeunesse Libérales. - Brussel: COJL, [19-].

La voix du pensionné: Organe mensuelle du syndicat national des pensionnes. - (1981) - . - Bruxelles: Syndicat nationale des pensionnes.

La Voix Libérale: organe libérale du canton de Schaerbeek = De Liberale Stem: liberaal blad van het kanton Schaarbeek. - Schaarbeek: PL-LP-kant. Schaarbeek.

Laissez-Faire: a quarterly journal of European free market thought. - Jg.1(1991.92) - . - Londen: International Freedom Foundation / IFF.

Lange Wapper. - Jg1(1996) - . - Antwerpen: VLD-Afd. Antwerpen en VZW-Saffier 87.

Langs nieuwe wegen: periodiek informatieblad van de P.V.V. Associatie Rillaar. - Jg.1(1964),1 - . - Rillaar: P.V.V. Associatie Rillaar.

LDR Viewpoint. - Brussel: Liberal, Democratic and Reformist Group / LDR.

Le Bleu Qui Lève: périodique mensuel d'information P.L.P. Liège. - Jg.1(1958) - . - Waremme: PLP-Liège-Luxembourg.

Le Bleu Qui Lève: périodique mensuel d'information du Parti Libéral de l'arrondissement de Waremme. - Jg.1(1959) - . - Waremme: PL-arr. de Waremme.

Le Bleuet: périodique de la section locale du PRL de Charleroi-Damprémy-Lodelinsart. - Charleroi: PRL-sect. de Charleroi-Damprémy.

Le Bleuet Caroloregien: périodique de la section locale du PRL de Charleroi-Damprémy. - Charleroi: PRL-sect. de Charleroi-Damprémy.

Le Bluet: périodique de défense sociale. - Jg.1(1953) - . - Charleroi: Mutuelle Libérale.

Le Bluet: organe de la fédération des Jeunesses Libérales des arrondissements Tounai-Ath. - Jg.1(1951) - . - Tournai-Ath: fédération des Jeunesses Libérales-arr. Tournai-Ath.

Le Bluet: organe libéral de Molenbeek = De Korenbloem: liberaal blad van Molenbeek-Brussel. - Jg.1(1921) - . - Brussel: PL-sect. de Molenbeek = LP-afd. Molenbeek.

Le Bluet Cantonal (Molenbeek, Jette, Koekelberg, Ganshoren): organe périodique de l'Activité Libérale. - Ganshoren: PL-cant. de Molenbeek-Jette-Koekelberg-Ganshoren.

Le Bulletin: organe mensuel de la Fédération des Libéraux-Unis de l'arrondissement de Liège. - Liège: local des Libéraux-Unis-arr. de Liège.

Le Canton de Saint-Josse-ten-Noode. - Jg.1(1963) - . - Sint-Joost-ten-Noode: PLP-sect. de Saint-Josse-ten-Noode.

Le Cartel: organe bi-mensuel du Cartel des Syndicats Indépendants des Services Publics et de quelques-unes de ses filiales. - Brussel :s.n.

Le Cercle Progressiste: journal paraissant à des époques indéterminées. - Jg.1(28 nov 1874) - Jg.1(12 nov 1875,23). - Gent: Gentse Progressisten (Paul Voituron).

Le Cheminot: organe de la CGSLB, SLSP groupe cheminots, de la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique.- Jg.1(1966) - . - Brussel: CGSLB-secteur public des cheminots.

Le Combat Syndical: organe du Syndicat Libéral des Agents des Services Publics. - Jg.1(1946) - . - Schaarbeek: SLASP.

Le Combat Syndical de l'Enseignement: organe du Syndicat Libéral des Agents des Services Publiques - groupe enseignement. - Brussel: SLASP.

Le Combat Syndical des Cheminots: organe du groupe I du Syndicat Libéral des Services Publics. - Brussel: SLSP.

Le Conseiller Libéral: bulletin périodique de la Fédération Nationale des Conseillers Provinciaux et Communaux de Belgique / FNCPCB. - Jg.1(1930) - . - Brussel: PL.

Le Courrier de Gand: hebdomadaire d'information de Gand et environs.- Oostende: Monique Lanoye, - 1994(13).

Le Courier de Renaix et environs: hebdomadaire régional indépendant.- Jg.1(1945) - . - Renaix: Impr. Dubar.

Le Courrier du P.L.P. Bruxellois: bulletin de l'association P.L.P. de Bruxelles affiliée au P.L.P. de la région bruxelloise. - Brussel: PL-sect. de Bruxelles.

Le Courier Libéral: bulletin d'information du groupe libéral et démocratique du Parlement Européen - [Ed. Frankrijk]. - Jg.1(1980) - .- Brussel: ELD.

Le Courier Libéral: bulletin d'information du groupe libéral et démocratique du Parlement Européen - [Ed. Wallonie]. - Jg.1(1980) - .- Brussel: ELD.

Le Défi Libéral: periodique édité par la Section d'Houdeng-Goegnies.- Jg.1(1972) - . - Houdeng-Goegnies: sect. d'Hoedeng-Goegnies.

Le dossier du Mois. - Jg.1(1962) - . - Brussel: PLP.

Le Face à Main: magazine hebdomadaire d'informations générales. - - . - Brussel: Beaufays.

Le Flambeau: revue belge des questions politiques et littéraires. - Jg.1(1918) - . - Brussel: Maurice Lamertin.

Le Gaulois: quotidien pour la défense de la Wallonie et de la civilisation française. - Brussel: Maison Wallonne d'Edition.

Le Jacobin. - Paris: P.A. Falcoz.

Le Journal Belge de France: organe bimensuel des Belges résidants enterritoire français. - Jg.1(1928) - . - Paris: Le Journal Belge de France.

Le Libéral: journal de l'arrondissement de Louvain paraissant le dimanche. Doctrinair-liberaal opinie- en annoncenblad. Orgaan van de Liberale Vereniging. - Jg.1(1870) - . - Leuven: Victor Massar.

Le Libéral: bulletin d'information des Associations Libérales d'Ellezelles . Ellezelles: PL-sect. d'Ellezelles.

Le Libéral. - Jg.1(1964) - . - Paris: Michel Sevin.

Le Libéral. - Brussel: PRL.

Le Liberal - De Liberaal. - Jg.1(1954) - . - Brussel: PL.

Le Libéral Européen. - Paris: Eurolib.

Le Libéral Progressiste. - Jg.1(22.11.1875) - Jg.2(23.2.1876). - Gent: Ve Speelman.

Le Libertarien. - Paris: Mouvement Libertarien.

Le Louvaniste: journal de Louvain et de l'arrondissement. - Jg.1 (1850) - Jg.8(1857,52). - Leuven: Wed. Massar.

Le Mundanéen. - Jg.1(1997) - . - Mons: Mundaneum.

Le Nouveau Courrier: hebdomadaire d'information de Gand et environs.- Jg.1(1994) - . - Gent: P. Van de Wouwer.

LE NOUVEL EUROPE Zie EUROPE AMERIQUE.

Le Nouvelliste: journal politique, commerciale, agricole, littéraire et Feuille d'Annonces de la Ville et de l'Arrondissement de Louvain. - Jg.1(1862) - Jg.5(1866,9). - Leuven: Wed. Massar.

Le Patriote Illustré: revue hebdomadaire. - Jg.1[1885] - . - Brussel: V. Vernult-Doncq.

Le Pensionné: organe de la Confédération Générale des Pensionnés de Belgique. - Jg.1[1945] - . - Lodelinsart.

Le Pensionné de l'Etat: organe mensuel de la Féd. Nat. des Pens. de l'Etat, de la Soc. Nat. des Chemins de fer Belges et de tous les Serv. Publ. - Jg.1[1921] - . - Gent: A.Leeman.

Le Petit Bleu: bimestriel du Club des Jeunesses Libérales de Woluwe-St-Pierre. - Brussel: W. Draps / JLP.

Le Petit Bleu = Het Blauwtje: journal libéral mensuel fondé en 1932 par M. Alphonse Hellinckx. - Jg.1(1932) - . - Ganshoren: A.Hellinckx.

Le Point: périodique de la Fédération des Indépendants et Cadres d' Uccle. - Ukkel: Fédération des Indépendants et Cadres.

Le Policier Libre: revue du personnel de police. - Dilbeek: CGSLB- SLSP.

Le Pour: journal officiel du PRL de l'entité de Pont-à-Celles. - Pont-à-Celles: PRL-sect. de Pont-à-Celles.

Le Progrès: journal de l'éducation populaire. - Jg.1[1861] - . - Brussel: La Société Centrale des Instituteurs Belges.

Le Progrès: journal politique, commercial, agricole et littéraire del'arrondissement de Louvain. - Jg.1(1858) - Jg.4(1861,52). - Leuven: Wed. Massar.

Le Progrès: organe de l'Association Libérale de Schaerbeek. - Jg.1 (nov 1959) - . - Schaarbeek: PL-sect. de Schaarbeek.

Le Progrès d'Ixelles: mensuel libéral. - Ixelles: Association Libérale.

Le Publicateur: de l'arrondissement de Nivelles . - Jg.1(1853) - . - Wavre: Le Publicateur.

Le Publicateur Namurois: journal hebdomadaire . - Jg.1(aug 1886) - . - Eghezée: Le Publicateur Namurois.

Le Radical: bulletin mensuel du Parti Radical. Edition Verviers. - Verviers: PR.

Le Rempart: organe officiël de l'Epuration, ligue anti-maçonnique belge. - Jg.1(feb 1941) - . - Brussel: L'Epuration.

Le Reveil. - Jg.1(1866) - . - Leuven: J. Savoné en Cie.

Le Réveil Libéral. - Liège: W. Mertzenich.

Le Reveil Libéral: le Petit Picard. - Paris: Jacques Grangé, [1982].

Le Soir Illustré. - Jg.1(1928) - . - Brussel: C. Van Cortenbergh.

Le Syndicaliste Libérale des Services Publics. - Brussel: CGSLB, [1961].

Le Syndicaliste Libéral: organe de la Centrale Nationale des Syndicats Libéraux Belges. - Jg.2(1923) - . - Gent: CNSLB.

Le Tirailleur: paraissant le dimanche. - Jg.1(1883) - . - Brussel: J. Desmet.

Le Tout-Gand: Théâtres - Arts - Littérature - Mondanités. - Jg.1(1924) - . - Gand: Impr. De Vos.

Le Vade-Mécum de l'Elu Communal P.L.P. - Jg.1[1970] - . - Brussel:PLP-féd. nationale des mandataires communaux et provinciaux.

Ledeburgerkrant: verschijnt in Ledeberg, Moscou, Bassijnwijk en Gentbrugge-Center. - Jg.1(1994) - . - Gent: VLD-afd. Ledeberg-Gentbrugge.

Ledenblad: voor de leden van het Willemsfonds Deinze. - Deinze: WF-Afd. Deinze.

Ledeninfo. - Jg.1,2000,1 - . - Gent: VLD Afd.Gent-Artevelde.

Leesmuseum: Tydschrift voor Letteren, Wetenschappen en Kunsten . - . - Gent: I.S. Van Doosselaere.

Het Leidersbulletijn. - Jg.1(1932) - . - Brussel: Nationale Bond der Liberale Mutualiteitsfederatiën van België / LM-nationale bond.

Les Abus: périodique d'informations et de réclamations ouvert à tous, sans discrimination politique, ethnique et/ou religieuse. - Brussel: Vigilance-Démocratie Libérée.

Les Cahiers Bleus: Revue Politique et Litteraire Belge. - Jg.1 (1925) - . - Anvers: Cahiers Bleus.

Les Cahiers de la Liberté. - Jg.1(zomer 1949) - . - Paris: Union Libérale Mondiale.

Les Cahiers du Libéralisme. - Brussel: PLP, [19-].

Les Cahiers du Libre Examen: revue du Cercle du Libre-Examen de l' Association Générale des Etudiants de l'U.L.B. - Jg.1(nov 1956) - (mrt 1958,6). - Brussel: Cercle du Libre Examen-ULB.

Les Corbeaux. - Jg.1(1904) - .- Brussel: Messageries de la Presse.

Les Dossiers de l'Action Sociale Catholique: étude, information, documentation. - Jg.1(1920) - . - Brussel: Centrale d'Education Populaire de la Ligue des Travailleurs Chrétiens.

Les Nouvelles: Zie Nieuw Limburg.

Lettre d'Information. - Brussel: Mouvement Libéral pour l'Europe Unie / MLEU, [1962?].

Lettre d'Information des Historiens de l'Europe Contemporaine = Historians of Contemporary Newsletter. - Jg.1(1986) - . - Louvain-la-Neuve: Groupes de Liaison des Historiens auprès des Communautés.

Lettre du Centre Paul Hymans à ses Amis. - Brussel: Centre Paul Hymans.

Leuvense Burgerkrant (VLD-Info): driemaandelijks tijdschrift. - Leuven: VLDafd. Leuven, 1992.

LFJH - LIMAK - Info. - Jg.1(1988) - Jg.5(1992) - Antwerpen: Liberale Federatie van Jeugdhuizen - Liberale Militie Aktie / LFJ - LIMAK.

LFJH Info. - Jg.1(1993) - . - Antwerpen: Liberale Federatie voor Jeugdhuizen.

Lib: periodiek der P.V.V.-Jongeren. - Jg.1(1976) - . - Brussel: PVV-Jongeren.

Liberale nieuwsbrief "www.gatz.be": maandelijkse nieuwsbrief van Brussels en Vlaams volksvertegenwoordiger - Sven Gatz. - Jg.1(2002) - . - Brussel: Sven Gatz Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking: groepactiviteiten voor invaliden en langdurig zieken. - Jg.1(1988) - . - Brussel: Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking.

Libel. - Brussel: International Federation of Liberal and Radical Youth / IFLRY, [19-].

Liber: periodiek van de P.V.V.-Jongeren Dendermonde. - Jg.1(1984) - . - Dendermonde: PVV-Jongeren-afd. Dendermonde.

Liberaal blad van Sint-Agatha-Berchem: Zie Journal Liberal de Berchem-Sainte-Agathe.

Liberaal Eemnes: Uitgave van de volkspartij voor vrijheid en democratie, afdeling Eemnes. - Jg.1(1999) - . - Eemnes: VVD Eemnes.

Liberaal Forum: maandelijks tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond Leuven. - Jg.1(1981.82) - Jg.2(1982.83). - Leuven: LVSV.

Liberaal Jeugdoverleg. - Jg.1(1993) - . - Buggenhout: Liberaal Jeugdoverleg vzw.

Liberaal Leven: maandblad der Liberale Partij. - Jg.1(juni 1959) - . - Brussel: LP.

Liberaal Reflex: driemaandelijks ts. van het C.L.S.B. - Jg.1(sept 1980) - . - Brussel: Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel Beleid / CLSB.

Liberaal Reveil. - Jg.1(jan 1956) - . - Amsterdam (NL): Stichting Liberaal Reveil.

Liberaal Vlaams Archief: een uitgave van de Stichting Arthur Vanderpoorten. - Jg.1(1 sept 1956) - (30 juni 1968). - Brussel: Stichting Arthur Vanderpoorten.

Liberaal Volksblad: orgaan van de Liberale Volksbond afd. L.V.V. - Jg.1(1962.63) - . - Aarschot: Liberale Volksbond-afd. LVV.

Liberaal Weekblad van St.-Amandsberg. - Jg.1(1885)-jg.5(1890). - Sint-Amandsberg: Liberale Associatie.

Liberaalter: periodiek van de P.V.V.-afdeling Aalter. - Jg.1(1985,1)- . - Aalter: PVV-afd. Aalter.

't Liberaaltje. - Jg.1(1986) - . - Maaseik: PVV-Jongeren-afd. Maaseik.

Liberal: Beiträge zur Entwicklung einer Freiheitlichen Ordnung. - Jg.1(1959) - . - Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Liberal: Bremer Liberale Zeitung. - Bremen: Freie Demokratische Partei / FDP-Bremen, [19-].

Liberal: venstres månedsblad: Dansk politik. - Holte (DK): Kurt Sirensen, [19-].

Liberal Communication: quotes quotable = Communication Libérales: entre guillemets. - Ottawa: Liberal Communications Group = Groupe Libéral des Communications, [19-].

Liberal Flash: information bulletin of the liberal and democratic reformist group. - Jg.1(1983) - . - Brussel: ELD.

Liberal International: newsletter. - London: Margaret Burnett.

Liberal News: the Liberal Party's national weekly. - London: Liberal Party Organisation, [19 -].

Liberal Policy Newsletter - Engl. ed. - [s.l.]: Liberal Party of Canada, [19-].

Liberal Times: a publication of the Liberal International. - Jg.1 [1992] - . - London: Liberal International.

Liberal Tribune: afdelingsblad van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie Oostelijke Mijnstreek. - Utrecht (NL): JOVD-afd. Oostelijke Mijnstreek, [1981].

Liberale Jeugd: maandelijksch inlichtingsbulletijn van het Landelijk Verbond der Liberale Jeugd van België. - Elsene: LJ-landelijk verbond, [1946?].

Liberale Kring ter beoefening der maatschappelijke wetenschappen en werken. - Jg.1(1892) - Jg.7(1898,5). - Gent: Liberale Kring.

Liberale Mutualiteit-Vlaams Gewest: bijlage bij De Liberale Mutualiteit. - Jg.1(1992) - . - Asse: LM-Vlaams Gewest.

Liberale Nieuwsbrief. - Jg.1[1987] - . - Evere: PVV-afd. Evere.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Anderlecht. - Jg.1(1996) - . - Anderlecht: VLD-afd. Anderlecht.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Elsene en Etterbeek. - Jg.1(1996) - . - Elsene: VLD-afd. Elsene, Etterbeek.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Jette. - Jg.1(1996) - . - Brussel: VLD- afd. Jette.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Molenbeek. - Jg.1(1996) - . - Koekelberg: VLD-afd. Koekelberg.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Molenbeek. - Jg.1(1996) - . - Molenbeek: VLD-afd. Molenbeek.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Schaarbeek. - Jg.1(1996) - . - Schaarbeek: VLD-afd. Schaarbeek.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van St.-Lambrechts-Woluwe. - Jg.1(1996) - . -Brussel: VLD-afd. St.-Lambrechts-Woluwe.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van St.-Pieters-Woluwe. - Jg.1(1996) - . - Brussel: VLD-afd. St.-Pieters-Woluwe.

Liberale Nieuwsbrief: tweemaandelijks tijdschrift van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Ukkel. - Jg.1(1996) - . - Ukkel: VLD- afd. Ukkel.

Liberale Partij: tijdschrift voor informatie en documentering. - Brussel: LP, [194-].

Liberale Stem: daden en verwezenlijkingen van de liberale ministers.- Jg.1(feb 1957) - . - Brussel: LP.

Liberale Telex. - Jg.1(19 jan 1983) - . - Brussel: PVV.

Liberale Telex Groot Aarschot. - Jg.1(1990) - . - Aarschot: PVV- afd. Groot-Aarschot.

Liberale Volkscourant. - Jg.1(2000) - . - Antwerpen: Ludo Van Campenhout.

Liberale Vrouwen: Zie Femmes Liberales.

Liberalisme. - Jg.1(1990) - . - Brussel: Paul Hymanscentrum.

Liberalisme. - Jg.1(1990) - . - Brussel: Paul Hymanscentrum.

Liberalisme: nieuws over het liberalisme. Tijdschrift van de v.z.w. De Vrienden van het Liberalisme. - Brussel: Vrienden van het Liberalisme.

Liberaliseme Européen: Zie Lettre d'Information.

Libéralisme Mondial. - Jg.1(1ste trim 1954) - . - Brussel: Union Libérale Mondiale / ULM.

Liberama: lijfblad voor jonge Gentse liberalen. - Jg.1(1992) - . -Gent: PVV-Jongeren-afd. Gent.

Liberant: tijdschrift voor liberaal denkend Antwerpen. - Jg.1(1987) - . - Antwerpen: PVV-distr. Antwerpen.

Libero. - Jg.1(1989) - . - Ronse: PVV-afd. Ronse.

Libertarian Review. - Jg.1(1972) - . - San Francisco: Libertarian Review.

Libertas. - Jg.1(1985) - . - Lokeren: PVV-Jongeren-afd. Lokeren.

Liberté. - Brussel: Liberté.

Liberté: quotidien libéral. - Jg.1(1945) - . - Brussel: Liberté.

Liberté: organe officiel du Centre d'Aide ou Développement dans la Liberté et le Progrès. - Jg.1(1968) - . - Brussel: Développement dans la Liberté et le Progrès / DELIPRO.

Liberté: publication mensuelle des Jeunesses Européennes Libérales. - Paris: Jeunesses Européennes Libérales / JEL.

Liberté: Mensuel reformateur et liberal. - (1999) - . - Bruxelles: PRL.

Liberté: PRL La pensée libérale. - Namur: PRL-sect. de Namur.

Liberté = Vrijheid. - Jette: PLP-PVV-sect. de Jette.

Liberté@ctualités. - . - Namur: PRL FDF MCC.

Liberté et Démocratie: publication de la section française de l'Internationale Libérale. - Paris: Internationale Libérale, [19-].

Liberté et Progrès: organe officiel de la Fédération P.L.P. d'Arlon-Messancy. - Arlon: PLP-féd. d'Arlon-Messancy.

Liberté et Progrès = Vrijheid en Vooruitgang. - Jg.1(1962) - . - Koekelberg: PLP-PVV-sect. de Koekelberg.

Libertés: organe du Parti Libéral, section de Ganshoren. - Ganshoren: PL-sect. de Ganshoren.

Liberty: informatieblad van de Liberaal Jonge Mutualisten Tienen en omliggende. - Jg.1(1980) - . - Tienen: LJM-afd. Tienen.

Liberty: het tijdschrift van de PVV Jongeren Brussel Hoofdstedelijk Gewest. - Jg.1(1989) - . - Brussel: PVV-Jongeren-afd. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Liberty Letter. - Washington: Liberty Institute.

Libra - Illustré: le meilleur hebdomadaire. - Jg.1(1933) - . - Brussel: A. Stevens.

Librado: maandblad van de liberale radio-omroep. - Jg.1(1949) - . - Antwerpen: Librado.

Librado Magazine. - Jg.1(13 apr 1981) - . - Brussel: Liberale Radio- en Televisieomroep vzw. / Librado.

Librement: Zie Le Syndicaliste Liberal.

Librement: organe trimestriel de la Jeunesse Syndicale Libérale. - Gent: JSL.

Libro: liberaal Ronses tijdschrift. - Jg.1(1995) - . - Ronse: VLD-afd. Ronse.

Libro Aperto: rivista di idee politiche . - Jg.1(1981) - . - Rome: Libro aperto.

Lichtpunt. - Jg.1(1984.85) - . - Leuven: LVSV.

Lidas-Nieuwsbrief. - Jg.1(1999) - . - Gent: LIDAS.

Liège-Ecoles: revue mensuelle du Bureau Exécutif des Comités Scolaires. - Jg.1[1954] - . - Liège: Bureau Exécutif des Comités Scolaires.

Liga: Liberale Bonden van Gepensioneerden van de provincie Antwerpen. - Jg.1[1978] - . - Antwerpen: LBG-prov. Antwerpen.

LIVOS-Newsletter. - Jg.1(jan 1986) - . - Brussel: Liberalen voor Ontwikkelingssamenwerking / LIVOS.

LJO-Prikbord. - Jg.1(2000) - . - Buggenhout: Liberaal Jeugdoverleg, 2000.

LJVE = Liberaal, Jong, Vrij, Eerlijk . - (1997-98) - . - Brussel: VLD-Jongeren.

Lokale Burgerkrant: liberaal nieuws uit Merksem. - Jg.15(1994) - .- Merksem (Antw.): VLD-afd. Merksem.

De Lokale Burgerkrant (klik hier voor een overzicht)

London Aerogramme: liberal international. - Jg.1(1992) - . - London: Tracey Goucher, 1992.

Louise-Roosevelt. - Brussel: PL-afd. Brussel, [19-].

Louvain Libre: journal électoral libéral. Ordre, liberté, instruction et progrès. - Leuven: Vict. Massar.

Louvain-Journal: hebdomadaire gratuit. - Jg.1(1893) - . - Leuven :Uytspruyt-Dieudonné.

Lovensch Blad: van politieke en zedelyke byzonderheden. Gevolgd van bekenmakingen van het arrondissement van Loven. - Jg.1(1841,5) - . - Leuven: G. Cuelens.

LSL-Info: Driemaandelijks berichtenblad van het Liberaal Studiecentrum Limburg. - Jg.1(1996) - . - Hasselt: LSL.

Lundis du Centre Paul Hymans. - Brussel: Centre Paul Hymans.


M

Magazine(PVVj. - Aarschot): Zie PVV Jongeren Magazine.

Magazine. - (1992) - . - Beersel: VLD-Afd. Beersel.

Marc's Nieuwsbrief: Nieuwsbrief Volksvertegenwoordiger M. van den Abeelen. - 1997 - . - Aartselaar: Marc van den Abeelen.

Mariakerke: Zie Blauw en Vrij.

Marino Keulen Telex. - (1998) - . - Lanaken: Marino Keulen.

Mayflower Pilgrim. - Jg.1(1983) - . - Winchester (GB): Pilgrim Trust.

Mededelingen. - Jg.1(1969) - . - Brussel: Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Mededelingen P.V.V.-Herzele: telex. - Jg.1(1983) - . - Herzele: PVV-afd. Herzele.

Mededelingen van het Willemsfonds-Hoegaarden. - Jg.1(1961) - . - Hoegaarden: WF-afd. Hoegaarden.

Mededelingen voor De Pinte-Zevergem. - Jg.3(1995) - . - De Pinte: VLD-afd. De Pinte-Zevergem.

Mededelingenblad = Bulletin d'Information. - Jg.1(1979) - . - Brussel: Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis / BVNG = Association Belge pour l'Histoire Contemporaine / ABHC.

Mededelingenblad HV-Gent. - Jg.1(1969) - Jg.9(1977,5). - Gent: HV- afd. Gent.

Mededelingsblad. - Jg.1(1970) - . - Kumtich: s.n.

Memo: memento van het Studiecentrum Prof.Dr. H. Uyttersprot, regio Vlaams Brabant. - Jg.1(1990) - . - Leuven: Studiecentrum Prof. Dr. H. Uyttersprot-Vlaams Brabant.

MEMO: VLD Mechelen-Klein Brabant: Driemaandelijkse ledenbrief . - Jg.1(1997) - . - Mechelen: PVV-Afd. District Mechelen.

Message de M. Jacques Van Offelen: député-bourgmestre d'Uccle. - Uccle: Jacques Van Offelen, [1965].

Mick's Infomix: Nieuwsbrief van de Vriendenkring Mick Daman. - (1996) - . - Gent: Mick Daman.

Midnight Economist: the radio scripts of William R. Allen. - Los Angeles (CA): The Reason Foundation.

Minilib. - Brussel: PVV-Jongeren-nationaal.

Mitteilungsblatt: Zie Bulletin d'Information.

Mival-Info. - Jg.1(1988) - . - Hasselt: Mindervalidenzorg Limburg vzw.

Moderne School: maandblad voor opvoeding en onderwijs. - Jg.1(1927) - . - Antwerpen: Vlaamse Opvoedkundige Vereniging.

Morale et Enseignement. - Jg.1(1952) - . - Brussel: Université de Bruxelles, 1952.

Morale Laïque: périodique bimestriel d'information des Amis de la Morale Laïque. - Brussel: Fédération des Amis de la Morale Laïque.

Mores: Zie De Moralist.

Mores: Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen. - Jg.1(1999) - . - Brussel: Vlaams Centrum voor Volkscultuur.

Morgenblad. - Jg.1(1882) - Jg.6(1888). - Gent: dr. Ghesels.

Massacommunicatie . - Jg.1(1972)- . - Tilburg: Stichting Onderzoek Massacommunicatie.

Meervoud: Vlaams-radicaal en progressief maandblad . - Jg.1(1993)- . - Brussel: Meervoud vzw.

Mick Daman Seniorenwerking. - Jg.1(1996),1 - . - Gent: Mick Daman.

MR: zie Liberté@ctualités.


N

N.B.: Kaderblad VLD Arrondissement Antwerpen. - 1998 - . - Antwerpen: VLD Arrondissement Antwerpen.

NAVO Kroniek. - Brussel: NAVO-secretaris generaal.

Nederduitsch Maandschrift. - Jg.1(1862) - Jg.1(1863). - Brussel: Bureel van het Nederduitsch Maandschrift.

Nederduitsch Tijdschrift. Jg.2(1864) - . - Brussel: Bureel van het Nederduitsch Tijdschrift.

Nederlands Archievenblad. - Tilburg (NL): Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland / KVAN.

Nederlandsch Museum: tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunst. - Gent: J. Hoste: 1874 - 1894.

Nederlandsche Dicht en Kunsthalle: Taal- en Letterkunde, Kunst, Geschiedenis en Onderwijs. - Jg.1(1878-1879) - Jg.19(1896-1897). - Antwerpen: L. Dela Montagne.

Nederlandsche Historiebladen: driemaandelijksch tijdschrift voor de geschiedenis en de kunstgeschiedenis van de Nederlanden. - Jg.1(1938)- . - Antwerpen: De Sikkel.

Neerlandia: orgaan van het Algemeen Nederlandsch Verbond. - Jg.1 [1897] - . - Den Haag: Nederland.

Neo: organe officiel de la Fédération Nationale des Etudiants pour la Liberté et le Progrès. - Jg.1[1967] - . - Brussel: FNELP.

Neo: periodiek uitgegeven door het Liberaal Vlaams Studentenverbond.- Jg.26(okt 1967) - . - Gent: LVSV.

Neo Humanisme: periodiek van de Liberale Studenten. - Jg.1(1973.74)-Jg.3(1975.76); n.s.; Jg.29 (1976.77) - . - Gent: LVSV.

Neohumanisme: orgaan van het Liberaal Vlaamsch Studentenverbond Gent Jg.1(dec 1936) - Jg.24(1965). - Gent: LVSV.

New Outlook. - Jg.1[1970] - . - Wells: North West Community Newspapers; Prism Publications Ltd.

News4U. - Jg.1(2002) - . - Moerbeke: VLD-jongeren Moerbeke.

Newsletter. - Jg.1(1991) - . - Gent: PVV-Henri Story Kring.

Newsletter. - 1997 - . - Amsterdam: International Association of Labour History Institutions.

Newsletter: viermaandelijks tijdschrift van het Ludwig von Mises Instituut v.z.w. - Jg.1(1986) - Jg.4(1989). - Brussel: Ludwig von Mises Instituut vzw.

Newsletter. - Brussel: Liberal and Radical Youth Mouvement of the European Community / LYMEC.

Newsletter. - Londen: The Bruges Group.

Newsletter. - Wijnegem: P.V.V.-Jongeren-afd. Wijnegem.

Niels Magazine: infoblad P.V.V.-Niel. - Niel (Antw.): PVV-afd. Niel.

Niettemin: maandelijks tijdschrift v/d P.V.V.-Jongeren en de jonge P.V.V.-Mutualisten van het arr. Tongeren-Maaseik. - Jg.1(1976) - . - Tongeren: PVV-Jongeren & LJM-arr. Tongeren-Maaseik.

Nieuw Brakel. - Jg.1(1970) - . - Nederbrakel: J. Meerschaert.

Nieuw Leven: inlichtingsblad der Liberale Partij - Harelbeke. - Harelbeke: LP-afd. Harelbeke.

Nieuw Limburg: nieuws- en advertentiënblad . - Hasselt: s.n.

Nieuw Tijdschrift V.U.B. - Jg.1(jan 1988) - . - Brussel: VUB.

Nieuw Tijdschrift voor Politiek. - Jg.1(jan 1985) - . - Brussel: Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies / CEPESS.

Nieuw Vlaams Tijdschrift. - Jg.1(apr 1946) - Jg.33(1983,6). - Antwer-pen: Uitgeverij Ontwikkeling.

Nieuwe Tijdingen: informatieblad over wetenschap en universitair leven in de regio Antwerpen. - Jg.1(1981) - . - Wilrijk: Fonds L.Craeybeckx, F. Detiège, F. Grootjans vzw.

Nieuwe Zichtjes: informatieblad van de Julius Hostekring.- Jg.1 (1971) - . - Ronse: WF-afd. Ronse.

Nieuws uit Europa: vanwege Mimi Kestelijn-Sierens, lid van het Europees Parlement. - Jg.1(1996) - . - Brugge: Mimi Kestelijn-Sierens.

Nieuws van Archieven. - Den Haag (NL): Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland / KVAN.

Nieuws voor U: informatieblad van het Verbond der Jonge P.V.V.-Mutualisten van Brabant. - Brussel: LJM-verb. Brabant, [19-].

Nieuws- en Annoncenblad van Audenaerde. - Jg.22(18 nov 1838) - . - Oudenaarde: Gebr. Bevernaege, 1838.

Nieuws. - Jg.1(1995) - . - Gent: VLD-afd. Gent.

Nieuwsblad voor Brugge en Arrondissement: Liberaal Weekblad. - Jg.1 (1935) - . - Brugge: Zwart Huis.

Nieuwsbrief. - Brussel: Algemeen Nederlands Congres / ANC, [1980].

Nieuwsbrief. - Brussel: Leo Goovaerts.

Nieuwsbrief. - Jg.1(1995) - . - Gent: Liberale Mutualiteit-Oost-Vlaanderen.

Nieuwsbrief. - Jg.1(2002) - . - Knokke-Heist: Netwerk van Liberale Ondernemers.

Nieuwsbrief abortuskomitees Vlaanderen. - Jg.2(1986) - . - Gent: Abortuskomitees Vlaanderen.

Nieuwsbrief André Denys. - (1997) - . - Olsene: Herman De Vos.

Nieuwsbrief: maandelijks tijdschrift van het Guy Verhofstadt Team. - Gent: Guy Verhofstadt Team.

Nieuwsbrief: VLD-kaderblad. - Jg.1(1996) - . - Brussel: VLD-nationaal.

Nieuwsbrief van de Monumentenwacht. - (1998) - . - Brussel: Monumentenwacht, 1998.

Nieuwsbrief. - Kortrijk: Federatie van de Ouderverenigingen-West-Vlaanderen.

Nieuwsbrief: van de Nationale Confederatie van Ouderverenigingen. - Brussel: NCO.

Nieuwsbrief: maandelijks tijdschrift van het Patrick Dewael Team. - Jg.1(1991) - . - Tongeren: Patrick Dewael Team.

Nieuwsbrief: van de P.V.V. Agglomeratie Brussel. - Brussel: PVV-agglo Brussel.

Nieuwsbrief: P.V.V.-Jongeren arrondissement Aalst. - Jg.1(1990) - .- Aalst: PVV-Jongeren-arr. Aalst.

Nieuwsbrief: maandelijks tijdschrift v.d. Hasseltse P.V.V.-Jongeren voor radicaal-liberale informatie en mededelingen. - Jg.1(aug 1982) - . - Hasselt: PVV-Jongeren-afd. Hasselt.

Nieuwsbrief. - Leopoldsburg: VLD-Leopoldsburg.

Nieuwsbrief: Liberales. - Jg.1(2002)- . - Liberales.

Nieuwsbrief: maandelijks tijdschrift van de P.V.V.-Jongeren voor radicaal-liberale ideëen en mededelingen. - Jg.1(juli 1982) - . - Brussel: PVV-Jongeren-afd. Brussel.

Nieuwsbrief. - Jg.1(1983) - . - Tienen: PVV-Jongeren-afd. Tienen.

Nieuwsbrief. - Waregem: PVV-Jongeren-afd. Waregem.

Nieuwsbrief. - Jg.1(1991) - . - Gent: PVV-Vrouwen-afd. Gent.

Nieuwsbrief v/h Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin. - Jg.1(1997) - . - Gent: Edith Devriendt.

Nieuwsbrief: Steunpunt Sociopolitiek Systeem.- Gent: RUG-Seminarie voor Politieke Wetenschappen.

Nieuwsbrief. - Jg.1(1990) - . - Oudenaarde: Stichting Herman De Croo.

Nieuwsbrief: VLD Balen Olmen. - [1997] - . - Balen - Olmen: VLD-afd. Balen - Olmen.

Nieuwsbrief: Vernieuwend Meerhout. - Meerhout: Vernieuwend Meerhout.

Nieuwsbrief: VLD-Aartselaar. - Jg.1(2002) - . - Aartselaar: VLD-Aartselaar.

Nieuwsbrief VLD-Antwerpen. - Antwerpen: VLD-Antwerpen.

Nieuwsbrief: VLD-Jongeren Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Jg.1 (1993) - . - Brussel: VLD-Jongeren-Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nieuwsbrief: periodiek. - Kalmthout: VLD-afd. Kalmthout.

Nieuwsbrief: Willemsfonds Deurne. - Deurne (Antw.): WF-afd. Deurne.

Nieuwsbrief: Willemsfonds Oost-Vlaanderen. - Jg.1(1999) - . - Gent: WF-Prov. Verbond Oost-Vlaanderen.

Nieuwsbrief: Willemfonds Tienen. - Jg. 3(1998) - . - Tienen: WF-afd. Tienen.

Nieuwsbrief WF-Turnhout. - Turnhout: WF-Turnhout.

Nieuwsbrief Willemsfonds Vlaams-Brabant. - Jg.1(1998) - . - Brussel: Willemsfonds Vlaams-Brabant.

Nieuwsbrief Brussel: over stadskultuur en andere dingen. - Brussel: Stichting Stad.

Nieuwsbrief Europa. - Jg.1(1996) - . - Brussel: ELDR.

Nieuwsbrief van het Paul Hymans Centrum aan zijn vrienden. - Brussel: Paul Hymans Centrum.

Nieuwsbrief van de stad Tongeren. - (1995) - . - Tongeren: Stad Tongeren.

Nieuwsbrief Studiecentrum voor Vlaamse Muziek. - Antwerpen: Studie centrum voor Vlaamse Muziek.

Nieuwsbrief Willy Cortois. - Jg.1 (1996) - . - Vilvoorde: Jo De Ro.

Nieuwsbrief.. ..Verbruik. - Jg.1(1976) - . - Gent: Werknemerswelzijn vzw. / WW.

Nieuwsflash: driemaandelijks contactblad van de Liberale Vereniging voor Socio-Culturele Werking. - Jg.1[1988] - . - Brussel: LVSW.

Nieuwsflash West-Vlaanderen: driemaandelijks tijdschrift van de Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking van West-Vlaanderen . - Jg.1(1995) - . - Kortrijk: LVSW-West-Vlaanderen.

Nieuwsflits: van de afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken. - Jg.1(1997) - . - Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement WVC.

Nitro: tijdschrift van de Humanistische Jongeren. - Jg.1(mrt 1982) - . - Brussel: HJ.

Nols voor Brussel: oproep tot de Brusselaars. - Brussel: Club Nols.

Noord en Zuid: maendschrift voor kunsten, letteren en wetenschappen.- Brussel: G. Adriaens, 1863.

Nos Clubs du 3? Age: revue d'éducation culturelle à l'intention des dirigeants des clubs de pensionnés. - Brussel: Ligue Libérale des Pensionnés, - 1976.

Nos Droits. - Berchem (Antw.): Association des Francophones de Flandre /AFF.

Notes from FEE. - New York: Foundation for Economic Education / FEE, [19-].

Notre Démocratie: Ligue Civique Belge=Onze Democratie: Belgische Liga voor Burgertrouw. - Brussel: LCB-BLB.

Notre Flamme: organe de la Fédération des Jeunes Gardes Libérales del'arrondissement d'Audenarde. - Ronse: Jeunes Gardes Libérales / JGL-arr. Oudenaarde.

Notre Quartier: bi-mensuel pour la défense des intérêts des habitants du Quartier de la Petite-Suisse. - Ixelles: PLP-afd.Ixelles.

Nouvelles de Caux: Zie Caux.

Nouvelle Revue Wallonne: études et chroniques sur toutes les questions pol., écon., cult., admin. et soc. intéressant la Wallonnie. - Jg.1(1949) - . - Liège: G. Thone.

Nova: éducation - culture - recherche: revue de l'enseignant libéral. - Jg.1(1964) - . - Brussel: Amicale de l'Enseignant Libéral.

Nova: opvoeding - cultuur - research: tijdschrift van Liberalisme en Onderwijs. - Jg.1(1964) - . - Brussel: Vriendenkring Liberalisme en Onderwijs.

Nu en Morgen: periodiek van de P.V.V.-afdeling Mechelen. - Jg.1 (1972) - . - Mechelen: PVV-afd. Mechelen.

Nuances. - Brussel: VUB-Studiecentrum Francisco Ferrer / SFF.

Nucleus: politiek, economisch en cultureel opinieblad voor Vlaanderen- Jg.1(1990) - . - Antwerpen: Paul Belien.

Nut: ledenblad der Maatschappij. - Delft (NL): Maatschappij voor 't Nut van 't Algemeen.

O.S.B. Briefing. - Brussel: Oudstudentenbond / OSBVUB, [1972].


O

Offensief: politiek orgaan v.d. federatie der Lib. Jonge Wachten v.hdistrict Poperinghe-Rousbrugge-Meesen. Van het lib. Aktie-komiteit van Dottenijs. Voorloper v.d. Lib. Jonge Wachten v.h. arrondissement Yper. - Jg.1(1937).

Offensive: Zie Offensief.

Officieel Bulletin van de Liberale Partij. - Jg.1(nov 1946) - . - Brussel: LP.

Officieel Maandschrift van het Nationaal Verbond voor Liberale Propaganda.

Onafhankelijk België. - Jg.1(1940) - . - Londen: Evans Bros.

Ons blad: orgaan van de Bond voor Ouderdomsgepensionneerden der Liberale Sociale Werken. - Antwerpen: Bond voor Ouderdomsgepensionneerden der LSW.

Ons Blad: orgaan van de Liberale Kring van Brasschaet. - Jg.1(1932 -33) - . - Brasschaat: Liberale Kring van Brasschaet.

Ons Blad: liberaal weekblad van het arrondissement Gent-Eeklo. - Jg.1(1936) - Jg.16(1951). - Gent: Liberale Associatie-arr. Gent-Eeklo.

Ons Blad: orgaan van de Liberale Partij voor Vrijheid en Vooruitgangarrondissement Gent-Eeklo. - Nr.1(1960,12) - . - Gent: PVV-fed. Gent-Eeklo.

Ons Blad: weekblad en orgaan van het Liberaal Verbond Oud-arrondissement Eeklo. - Eeklo: Liberale Partij, [1924].

Ons Blad. - Moerbeke-Waas: PVV-afd. Moerbeke-Waas, [1967].

Ons Blad: Orgaan der Schoolbonden. - Jg.2(1913) - . - Blankenberghe: [S.n.].

Ons Blad voor het Huisgezin: liberaal weekblad van Tienen en omliggende = journal hebdomadaire de Tirlemont et environs. - Tienen: dr. A. Noë, [19-].

Ons Blad: orgaan der Koninklijke Maatschappij Van Crombrugghe's Genootschap. - Jg.1(1900) - Jg.7(1906); n.p.; Jg.1(okt 1947) - 1987. - Gent: Van Crombrugghe's Genootschap.

Ons Blad: Orgaan van den liberalen bond Help-U-Zelve Thienen . - Jg.1(1925) - . - Tienen: Help-U-Zelve Thienen.

Ons Brussel: Publicatie van de vlaamse club voor kunsten, wetenschappen en letteren. - Jg.1(1981),1 - . - Brussel: vzw Ons Brussel.

Ons Doel: Orgaan van Een Tijdje Buiten: Kolonie voor zwakke kinderen Alice Martougin te Brasschaet. - Jg.3(1933) - . - Brasschaat: Een Tijdje Buiten.

Ons Eekhoorntje: informatieblad. - Sint-Niklaas: PVV-afd. Sint-Niklaas, [19-].

Ons Erfdeel: algemeen-Nederlands tweemaandelijks cultureel tijdschrift. - Jg.1(1957) - . - Rekkem: Stichting Ons Erfdeel.

Ons Erfdeel: maandblad van de vereniging Recht en Vrijheid. - Jg.1[1936] - . - Deurne (Antw.): St-Annaparochie.

Ons Gedacht: orgaan van den Oudleerlingenbond van School 4. Liberaal Maandblad. - Jg.1(1896) - . - Antwerpen: Oudleerlingenbond School 4.

Ons Journaal. - Jg.1(1994) - . - Vilvoorde: De Banier.

Ons Kanton: maandblad van de Vriendenkring van het Komense. - Jg.1 [1971] - . - Komen: Vriendenkring van het Komense.

Ons Latem: periodiek van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang St.-Martens-Latem. - Jg.1(1976) - . - St.-Martens-Latem: PVV-afd. St.-Martens-Latem.

Ons P.V.V.-Blad: orgaan v.d. arrondissementsfederatie Mechelen. - Mechelen: PVV-arr.fed. Mechelen, [1966].

Ons Werk: tolk van het Algemeen Kleedingwerk voor Antwerpen's Officiële Scholen. - Antwerpen: Algemeen Kleedingwerk, [1901].

Ons Woord: Tolk der Antwerpsche Onderwijsvereeniging Diesterweg . - Jg.1[1894] - . - Antwerpen: Gebr. Janssens.

Ontwaking: Maandelijksch tijdschrift voor opvoedende groepeeringen en schoolvereenigingen van België. - Jg.1(1925) - . - Gent: L' Eveil.

Onze Democratie: Zie Notre Démocratie.

Onze Klubs voor de 3? Leeftijd: tijdschrift voor kulturele vorming t.b.v. de bestuursleden van de gepensioneerdenklubs. - Brussel: LiberaleLandsbond v/d Gepensioneerden.

't Onze: liberaal, volksgezind en vooruitstrevend weekblad. - Jg.1 (1910),1 - . - Kortrijk.

Onze Strijd: maandblad van de Liberale Partij. - Jg.1(1953) - . -Kalmthout: LP-afd. Kalmthout.

Onze Strijd: Maandblad van den Oudleerlingenbond School 3. - Jg.1 (1909) - . - Antwerpen: Oudleerlingenbond School 3.

Onze Strijd: Liberaal Maandblad: Orgaan van den Oud-Leerlingenbond van School 3. - Jg.1(1923) - . - Antwerpen: Oudleerlingenbond School 3.

Onze Taal. - Jg.1(1888) - . - Antwerpen: P. Casie; De Vlaamsche Kring, 1888.

Onze Vlam: orgaan van de Federatie der Liberale Jonge Wachten van het arrondissement Oudenaarde. - Ronse: LJW-arr. Oudenaarde.

Oostvlaamse Zanten: algemeen tweemaandelijks tijdschrift voor volkskunde. - Gent: Bond Oostvlaamse Volkskundigen.

Op Nieuwe Wegen: maandblad van de Liberale Associatie-Gent. - Jg.1 (1937) - . - Gent: LP-afd. Gent.

Open-baar: een driemaandelijks informatietijdschrift van Geert Versnick. - Jg.1(2001) - . - Gent: Geert Versnick.

Open Kaart: 3 maandelijks infomagazine van Yolande Avontroodt . - 1997 - . - 's-Gravenwezel: Yolande Avontroodt.

Open Venster. - Jg.1(1974) - . - Tongeren: PVV-Jongeren-afd. Tongeren.

Open Venster. - Jg.1(1972) - . - Tongeren: PVV-aktiekomité Tongeren.

Opportunité Lettre: nouvelles et analyse des développements politiques et économiques en Europe Centrale et de l'Est. - Parijs: International Freedom Foundation / IFF.

Opportunities Briefing: news and analysis of political and economic developments in East-Central Europe. - Londen: International Freedom Foundation / IFF.

Oproep: orgaan der liberale studenten. - Gent: s.n.

Orgaan van het Provinciaal Verbond der Oost-Vlaamse Willemsfonds-Jeugdafdelingen. - Jg.1(1948) - . - Lokeren: Provinciaal Verbond der Oost-Vlaamse Willems-Jeugdafdelingen.

Orion: driemaandelijkse jeugdkrant. - Jg.1(1977) - . - Genk: Jeugdatelier De Molen, tieneratelier Blue Birds, 1977.

Ouaze: tijdschrift van VSOA-VUB . - Jg.1(1983) - . - Brussel: VUB-VSOA.

't Oud 't Zallerke: orgaan van de Bond der Oudleden van het TSG 't Zal Wel Gaan en van de v.z.w. Fonds Tony Berghman. - Gent: Bond Oudleden TSG 't Zal Wel Gaan, [19-].

Ouderblad: mededelingsblad van de Oudervereniging voor de Moraal. - Jg.1(1963) - Jg.11(1974). - Antwerpen: OVM, - 1974.

Overseas Information Bulletin. - Tel Aviv: Independent Liberal Party of Israel (National Executive, Information Department) (Compiled and translated bij Record Ltd), [19-].

OVIK-News. - Jg.1[1979] - . - Brussel: JINT-OVIK.


P

P.L.P.: publication périodique de la fédération de l'arrondissement de Liège du Parti de la Liberté et du Progrès. - Jg.1(1963) - . - Liège: PLP-arr. de Liège.

P.L.P. - Ed. spéciale bimensuelle distribuée gratuitement dans l'arrondissement de Liège. - Jg.1(1963) - . - Liège: PLP-arr. de Liège.

P.L.P. Flash: mensuel de la fédération du P.L.P. de l'arrondissementde Namur. - Namur: PLP-arr. de Namur.

P.L.P.-P.V.V. Arrondissement: bulletin de la Fédération de l'arr. deBruxelles du P.L.P. = tweemaandelijks bulletijn van de Federatie van het arr. Brussel van de P.V.V. - Brussel: PLP-PVV-arr. Brussel.

P.L.P.-P.V.V.-Ganshoren: journal trimestriel de l'association P.L.P.de Ganshoren. Driemaandelijks blad van de P.V.V.-associatie Ganshoren. - Ganshoren: PLP-PVV-sect. de Ganshoren, 1969.

P.L.P.-Uccle. - Uccle: PLP-sect. d'Uccle, [1963].

P.V.V. - Jg.1(mrt 1965) - [Jg.4(1969,4e kw 1969)].- [Brussel]: PVV.

P.V.V. Bouwt. - Jg.1(1979) - . - Mechelen: Sociale Werken PVV.

P.V.V. Magazine: Kalmthout. - Kalmthout: PVV-afd. Kalmthout.

P.V.V. Mededelingen met verslag van de gemeenteraad. - Jg.1(1977) - Jg.2(1978,4). - De Pinte: PVV-afd. De Pinte.

P.V.V. Nieuws Boom. - Jg.1(1980) - . - Boom: PVV-afd. Boom.

P.V.V. Nieuwsbrief. - Kampenhout: PVV-afd. Kampenhout, - 1993.

P.V.V.-Aktua: een initiatief van Provincieraadslid Pierre Gladiné. -Jg.1(1992) - . - Turnhout: PVV.

P.V.V.-Berichten. - Jg.1(1966) - . - Diest: PVV-afd. Diest.

PVV-Arrondissementsfederatie Brussel-Halle-Vilvoorde. - Jg.1(1981) - . - Brussel: PVV-fed. Brussel-Halle-Vilvoorde.

P.V.V.-De Pinte-Zevergem: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. - Jg.21(1978,5) - Jg.14(1991). - De Pinte: PVV-afd. De Pinte-Zevergem.

P.V.V.-De Weg van de Vrije Keuze. - Jg.1(1984) - . - Tienen: PVV- afd. Tienen.

P.V.V.-Echo. - Jg.1(1967) - . - Aarschot: PVV-kantonnale van Aarschot.

P.V.V.-Echo's: contactblad uitgegeven door P.V.V. kantonnale en de socio-culturele vereniging van het kanton. Speciale editie district Deinze. - Jg.1[1969] - . - Nazareth: PVV-distr. Deinze.

P.V.V.-Echo's: contactblad uitgegeven door de P.V.V.-kantonale Nazareth Editie Zwijnaarde. - Jrg.1 (1969) - Jrg.9 (1977). - Nazareth: P.V.V.

P.V.V.-Echo's: contactblad uitgegeven door P.V.V.-kantonale Nazareth- Jg.1(1969) - Jg.9(juni 1977,6). - Nazareth: PVV-kant. Nazareth.

P.V.V.-Express. - Jg.1(1963) - . - Antwerpen: PVV-arr. Antwerpen.

P.V.V.-Express: uitgegeven door de P.V.V.-verenigingen van Tollembeek. - Jg.1(1969) - . - Tollembeek: PVV-afd. Tollembeek.

P.V.V.-Flash. - Jg.1(1973.74) - . - Gent: PVV-Kring 5e wijk en Center.

P.V.V.-Flitsen. - Jg.1(17 feb 1968) - Jg.3(1970,10). - Brussel: PaulHymans Centrum.

P.V.V.-Gooik: Gooik-Strijland-Kester-Leerbeek-Oetingen, periodiek informatieblad. - Gooik: PVV-Afd. Gooik.

P.V.V.-Groot-Halen: info-blad. - Halen: PVV-afd. Groot-Halen.

P.V.V.-Groot-Hekelgem. - Jg.1(1977) - . - Hekelgem: PVV-afd. Groot-Hekelgem.

P.V.V.-Hasselt. - [Hasselt ?]: PVV-afd. Hasselt.

P.V.V.-Hoegaarden: driemaandelijks tijdschrift van de Hoegaardse P.V.V. - Hoegaarden: PVV-ass. Hoegaarden, 1985.

P.V.V.-Info: afdeling Gent-Noord. - Jg.1(1982) - . - Gent: PVV- afd. Gent-Noord & Rabot.

P.V.V. Info: driemaandelijks blad van de P.V.V.-afdeling Leuven. - Leuven: PVV-afd. Leuven.

P.V.V.-Info Wachtebeke. - Wachtebeke: PVV-afd. Wachtebeke, [1980].

P.V.V.-Info: informatieblad van de Nielse P.V.V. - Niel (Antw.): PVV-afd. Niel.

P.V.V.-j-erke: driemaandelijkse nieuwsbrief. - Jg.1(1983) - . - Knokke-Heist: PVV-Jongeren-afd. Knokke-Heist.

P.V.V.-Jongeren Avelgem. - Avelgem: PVV-Jongeren-afd. Avelgem.

P.V.V.-Jongeren Aartselaar. - Aartselaar: P.V.V.- Jongeren.

P.V.V.-Jongeren Info: 14-daagse tijdingen van het Verbond der P.V.V.-Jongeren. - Brussel: PVV-Jongeren-Verbond, [19-].

P.V.V. Jongeren Magazine: PVV-Jongeren Aarschot. - Rillaar: Jan Daems.

P.V.V.-Jongeren Tienen: maandelijks kaderblad. - Jg.1(1974) - . - Tienen: PVV-Jongeren-afd. Tienen.

P.V.V. Kanton Turnhout Leeft. - Jg.1(1988) - . - Turnhout: PVV-Afd. Turnhout.

P.V.V.-Lennik. - Lennik: PVV-afd. Lennik, [19-].

P.V.V. Lovendegem-Vinderhoute: ledenblad. - Jg.1(1983) - . - [Lovendegem?]: PVV-afd. Lovendegem-Vinderhoute.

P.V.V.-Magazine. - Jg.1(mrt 1975) - Jg.8(feb 1982). - Brussel: PVV.

P.V.V. Magazine: periodiek informatieblad voor nieuw Beersel. - Alsemberg: PVV-afd. Nieuw Beersel.

P.V.V.-Magazine Beersel. Beersel: PVV-afd. Beersel, [1983].

P.V.V.-Magazine Bierbeek. - Jg.1(1978) - Jg.6(1983). - Bierbeek: PVV-afd. Bierbeek.

P.V.V.-Magazine Brasschaat. - Brasschaat: PVV-afd. Brasschaat, [19-].

P.V.V.-Magazine Mol. - Jg.1(1980) - . - Mol: PVV-afd. Mol.

P.V.V.-Magazine. - Zoutleeuw: Lucien Boyen.

P.V.V.-Malle: kultureel en politiek tijdschrift. - Jg.1(1989) - . - Malle: PVV-afd. Malle.

P.V.V.-Mededelingen: arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1969) - . - Antwerpen: PVV-arr. Antwerpen.

P.V.V. Merelbeke. - Jg.1(1984) - . - Merelbeke: PVV-afd. Merelbeke.

P.V.V.-Nieuws Aartselaar. - Aartselaar: PVV-afd. Aartselaar.

P.V.V.-Nieuws Blankenberge: driemaandelijks informatieblad van de P.V.V. Blankenberge. - Jg.1(1973) - . - Blankenberge: PVV-afd. Blankenberge.

P.V.V.-Nieuws: maandblad aangeboden aan de leden. - Jg.1(1962) - .- Berchem (Antw.): PVV-afd. Berchem.

P.V.V.-Nieuws. - Jg.1(1974) - . - Deurne (Antw.): PVV-afd. Deurne.

P.V.V.-Nieuws: driemaandelijks tijdschrift van P.V.V.-Kessel-Lo. - Jg.1(sept 1974) - . - Kessel-Lo: PVV-afd. Kessel-Lo.

P.V.V. Nieuws: driemaandelijks tijdschrift van de P.V.V.-afdeling Menen. - Jg.1(1963) - . - Menen: PVV-afd. Menen.

P.V.V.-Nieuws Overijse: driemaandelijks tijdschrift. - Jg.1(apr 1984) - Jg.2(1985,2). - Overijse: PVV-afd. Overijse.

P.V.V.-Nieuws. - Peutie: P.V.V.-Peutie.

P.V.V.-Nieuws. - Zaventem: PVV-afd. Zaventem-Sterrebeek-Woluwe-Nossegem, - 1992.

P.V.V.-Oosterzele. - Jg.1(1992) - . - Oosterzele: PVV-afd. Oosterzele.

P.V.V.-Opwijk. - Jg.1(1983) - . - Opwijk: PVV-afd. Opwijk.

P.V.V.-Provincies en Gemeenten: maandelijks orgaan van het nationaal verbond der P.V.V. Provincie- en Gemeentemandatarissen. - Jg.1(apr 1969) - . - Brussel: Nat. Verb. PVV Prov. Gem. Mandatarissen.

P.V.V.-Sprokkels: tijdschrift van de P.V.V.-Dilbeek. - Jg.1(1977) - . - Dilbeek: PVV-afd. Dilbeek.

P.V.V.-Stem: informatie- en documentatieblad. - Jg.1(1964) - . - Haacht: PVV-Kantonnale van Haacht.

P.V.V.-Strombeek. - Strombeek-Bever: PVV-afd. Strombeek.

P.V.V.: de weg naar de vrije keuze. - Jg.1(1984) - . - Tienen: PVV-afd. Tienen.

P.V.V.-Vizier: informatieblad Tielt-Winge bestemd voor Houwaart, Meensel-Kiezegem, St-Joris-Winge en OLV-Tielt. - Jg.1(1981) - . - Tielt-Winge: PVV-afd. Tielt-Winge.

P.V.V. Vrij Lokaal: informatie over, van en door de gemeentelijke PVV-afdeling. - Bredene: PVV-afd. Bredene.

P.V.V.-Zulte. - Jg.12(1988,38) - . - Zulte: PVV-afd. Zulte.

Pallieter: satiriek weekblad. - Jg.1(1922) - Jg.7(1928). - Brussel :s.n.

Pan: Oostvlaams bulletin voor Letteren en Kunst. - Jg.1(1953.54) - . - Gent: Pan, Kring van Oostvlaamse Letterkundigen.

Pan: L'Hebdomadaire. - Jg.28(1972) - . - Bruxelles: Pan.

Panne-Strand: onafhankelijk blad van de kust. - Jg.1[1919] - . - De Panne: Ed. Pirsch.

Panorama: tijdschrift voor actuele problemen. - Antwerpen: De VrijePers.

Pantomine. - Jg.1(1983) - . - De Panne-Adinkerke: PVV-Jongeren- afd. De Panne-Adinkerke.

Paradox.. - St-Lambrechts-Woluwe: PVV-Jeugd.

Parlementaire Mededelingen: Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. - Brussel: Public Relations en Internationale Betrekkingen.

Parole: trimestriel d'information de la section locale du PRL distribué gratuitement à Fontaine-l'Evêque, Forchies-la-Marche, Leernes. -Fontaine-l'Evêque: PRL.

Parti Libéral: bulletin périodique d'information et de documentation. - Brussel: PL, [194-].

Partij voor Vrijheid en Vooruitgang, Afdeling Eeklo: Tijdschrift. - Jg.1 [1974] - . - Eeklo: PVV-Afd. Eeklo.

Passerelles: Bulletin interne du Centre d'Action Laïque. - Jg.1(1994) - . - Bruxelles: Centre d'Action Laïque.

Paters en Nonnen: van 't ongedierte der papen, verlost ons vaderland. - Jg.1(1877) - Jg.3(1879). - Gent: dr. De Rycke.

Patrick Dewael-Telex. - Jg.1(1985) - . - Tongeren: PVV-Limburg.

Periodiek van de Vlaamse Liberalen en Democraten van Roosdaal. - Jg.1(1993) - . - Roosdaal: VLD-afd. Roosdaal.

Persbericht: Verslag van de Ministerraad. - Brussel: Inbel.

Persoon en Gemeenschap: tijdschrift voor opvoeding en onderwijs.- Jg.1(mei 1946) - . - Antwerpen: Uitgeverij Ontwikkeling.

Persoon & Gemeenschap. - Jg.1(2002),0 - . - Brussel: CEDER.

Persoverzicht. - Brussel: Kanselarijdiensten v.d. Eerste-Minister.

Persoverzicht. - Jg.1(1969) - . - Brussel: Nationale Jeugdraad.

Persoverzicht. - Brussel: Unie Vrijzinnige Verenigingen / UVV, - 1987.

Persoverzicht P.V.V.-Kamerfractie. - Jg.1(1988) - . - Brussel: PVV-Kamerfractie.

Perspectief: driemaandelijks tijdschrift van het Studiecentrum Prof.Dr. Herman Uyttersprot v.z.w. - Jg.1(1979) - . - Gent: Studiecentrum Prof. Dr. H. Uyttersprot.

Perspectives: nouvelles et analyse des développements politiques et économiques en Europe Centrale et de l'Est. - Jg.1(1991,3) - . - Parijs: International Freedom Foundation / IFF.

Perspectives Européennes: bulletin d'information du Groupe Libéral et Démocratique du Parlement Européen. - Paris: ELD, [1979].

Picardie Laïque: Centre d'Action Laïque regionale Hainaut-Centre- Ouest. - Jg.1(1981) - . - Mons: CAL.

Plaatselijk informatieblad tram- en autobuspersoneel M.I.V.G.: ACLVB . - Jg.1(1969),1 - . - Gent: ACLVB.

Pli d'Information. - Brussel: SLFP.

Plus: Kijk- en leesblad voor de Vlaamse Ardennen. - Jg.1(1983),1 - Jg.15(1997),693. - Ronse: NV-AZ.

Point de Vue: périodique de la Fédération Nationale des Indépendants Affiliée à la Confédération Nationale Les Travailleurs Indépendants de Belgique. - Jg.1[1969] - . - Brussel: Féd. Nat. des Indépendants.

Points de Vue: cahiers du libéralisme. - Jg.1(1962) - . - Brussel: Les Amis du Libéralisme.

Policy Review. - Washington: The Heritage Foundation.

Politica: sociale wetenschappen en beleid. - Jg.1(1951) - . - Leuven: KUL (Sociale Wetenschappen).

Politiek Journaal: veertiendaagse nieuwsbrief. Feiten, standpunten, personalia. - Jg.1(dec 1982) - . - Deurne (Antw.): Kluwer.

Politieke Aktie: voor Koning, België en Europa .. met ons !.- Jg.1 (1961) - . - Brussel: Nationale Kring = Cercle Nationale.

Politieke Dokumentatie: maandelijks tijdschrift van het I.S.V. - Jg.1(1969) - . - Brugge: Instituut voor Staatkundige Vorming /ISV.

Politsche Rundschau: zeitschrift für Kultur, Politik und Wirtschaft = Revue Politique: revue politique, économique et culturelle. Jg.1 (1922) - . - Bern: Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz / FDP.

Pour et Contre: points de vue politiques et d'informations générales. - Brussel: Les Amis du Libéralisme.

Pourquoi pas Congo. - Jg.1(1950) - Jg.11(1960). - Leopoldville: Pourquoi pas Congo.

Pourquoi-pas? Gazette hebdomadaire. - Jg.1(1910) - . - Brussel: Pourquoi-pas?.

Pragmagazine: politieke club voor eigentijds liberalisme. - Jg.1(okt1978) - . - Gent: Pragma.

Présence: périodique trimestriel de réflexion et d'information de l'Association PRL lessinoise . - Lessines: PRL-sect. de Lessines.

Présence Libérale: revue trimestrielle de politique, économie et culture = Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur - dreimonatlich = Quarterly review of politics, economy, culture = revista tri-mestrale di cultura, politica Présence Libérale: organe d'information du Groupe Libéral et Démocratique du Parlement Européen. - Luxemburg: ELD, [19-].

Présence Libérale: actes et réalisations des ministres libéraux. - Jg.1(1957) - . - Brussel: PL, 1957.

Pressedienst. - München: Freie Demokratische Partei / FDP-Bayern, [19-].

Prik: Tweemaandelijks tijdschrift van de leerlingen moraal. - Jg.15(1994-95) - . - Aarschot: Prik.

Pro of Kontra: periodiek der Humanistische Jongeren. - Brussel: HJ.

Problems of Communism. - Jg.1(1952) - Jg.41(1992,3). - Washington: Problems of Communism.

Proficio: tijdschrift van het syndikaat der P.V.V. Studenten. - Brussel: PVV-Syndikaat der Studenten.

Profil Libéral. - Berne: Service de Presse du PL Suisse, [1985].

Pro Gent: Tijdschrift van gemeenteraadslid Willy Verbeke. - Jg.1 (1988) - . - Gent: Freddy De Cock.

Programm Zeitung: mit dem verantstaltungsprogramm der Friedrich-Nau mann-Stiftung. - . - St. Augustin: Frierich-Naumann-Stiftung.

Progressief Akkoord: Zie Akkoord.

Progrès. - Jg.1(mrt 1965) - . - Brussel: Centre Paul Hymans, 1965.

Prolib: Provinciaal Limburgs liberaal Informatie Blad: Driemaandelijks Tijdschrift van de VLD-Jongeren Limburg. - Jg.1(1995) - . - Hasselt: VLD-Jongeren Limburg.

Propos Libéraux. - Morlanwelz: PRL.

Protea Kontaktblad: Vlaams-Zuidafrikaanse Kontaktklub. - Brussel: Prof. A.J. Vlerick.

Protea-Nieuwsbrief: Vlaams-Zuidafrikaanse kontaktklub. - Brussel: Prof. A.-J. Vlerick.

Protestantse Standpunten. - Herent: Studiecentrum Rector Frédéricq, [1974].

Proviant. - Antwerpen: LJM (prov. Antwerpen), [1983].

Provinciale Tijdingen van Willemsfonds Brabant. - Tienen: WF-Verb. Brabant.

Provincies en Gemeenten: ts. v.d Federatie van Gemeenteraadsleden en Provinciale Raadsleden v.d. Publikatieblad van de Nederlandse Taalunie. - Jg.1(1988) - . - Den Haag: Nederlandse Taalunie.

Punt: Weekblad voor feiten, duiding en debat. - Jg.1(2002) - . - Schellebelle: Vlaamse Media Groep.

Questions Internationales: bulletin d'information mensuel de la section Belge de l'Union Mondiale Libérale. - Jg.1(1951) - . - Brussel: Union Liberale Internationale.


Q

Questions pour Demain. - Brussel: PRL.

Questions pour Demain: périodique mensuel de réflexion politique pour un libéralisme réformateur wallon. - Jg.1(1977) - . - Godinne: Questions pour Demain.


R

Ra-tel: huisorgaan van de BRT/BRTN. - Jg.1(1970) - . - Brussel: BRT.

Raak: maandelijks tijdschrift van Raakpunt. Actieve zelfhulpgroep voor mensen met psycho-sociale problemen. - Jg.1(jan 1988) - . - Gent: Studiecentrum Prof.Dr.H.Uyttersprot vzw.

Radicaal Forum: maandelijks tijdschrift van het Liberaal Vlaams Studentenverbond afdeling Leuven. - Jg.1(1981.82) - Jg.1(1981.82,2). - Leuven: LVSV.

Reason: free minds and free markets. - Jg.1(1969) - . - Santa-Barbara [U.S.A.]: The Reason Foundation, 1969.

Reason Report: a special report to supporters of the Reason Foundation.- Santa Barbara: The Reason Foundation, [19 -].

Recent: wekelijks informatieblad. - Jg.1(1966) - . - Gent: Humanistische Jongerenbeweging/ HJ.

Recht op Waardig Sterven. - Jg.1(dec 1983) - . - Antwerpen: Vlaamse Vereniging voor Recht op Waardig Sterven.

Recht voor de Vuist: voor het welzijn van 't land. - Gent: LP.

Rechtuit: contactblad voor leden en kaderleden van het Willemsfonds.- Jg.1(1994) - . - Gent: WF.

Reflets: journal des étudiants P.L.P. montois. - Mons: étudiants PLP-sect. de Mons.

Reflets: la voix des Jeunes PLP. - Brussel: JLP.

Reflets Bleus: organe des jeunesses P.L.P. - Jg.1(1962) - . - Boussu: JLP.

Réflexions: Socialisme - Revue de l'Institut Emile Vandervelde. - Jg.43(1996) - . - Brussel: Institut Emile Vandervelde.

Réform: recherche et formation socio-culturelles. - Brussel: Waalse Gemeenschap.

Réformes & Liberté: périodique mensuel des Jeunes Réformateurs Libéraux. - Brussel: JRL.

Relance Nouvelle: organe d'action et de propagande du Parti de la Liberté et du Progrès. - Jg.1(1961) - . - Mons: PLP-féd. de Mons-Lens-Borinage.

Rencontres Retraites Club: revue d'éductaion culturelle à l'intention des dirigeants des clubs de pensionnés. - Jg.1(1976) - . - Brussel: Ligue Libérale des Pensionnés / LLP.

Res Publica: revue de l'Institut Belge de Science Politique = tijdschrift van het Belgisch Instituut voor Politieke Wetenschappen. - Jg.1(1959) - . - Brussel: IBSP = BIPW.

't Reties PVV Nieuwskrantje. - Jg.1(1979) - . - Retie: PVV-afd. Retie.

Revue Catholique. - Jg.1([1840] - . - Leuven: Lib. Ch. Peeters.

Revue Coudenberg: fédéralisme et démocratie. - Jg.1(1989) - . - Brussel: Groep Coudenberg.

Revue D'économie Politique. - Jg.1(1890) - . - Paris: Sirey.

Revue de Belgique. - Jg.1(1869) - . - Brussel: Ve Parent et fils.

Revue de Bruxelles. - (1837) - . - Bruxelles: Societé Nationale pour la propagation des bons livres.

Revue de l'Université de Bruxelles. - Jg.1[1895] - . - Brussel: secrétariat de la Revue de l'Université.

Revue Internationale de Politique Comparée. Jg.1(1994) - . - Brussel: De Boeck-Wesmael.

Revue Politique: Zie Politische Rundschau.

Risorgimento: bulletin semestriel publié par le Comité Belge de l'Instituto per la Storia del Risorgimento Italiano. - Jg.1(mei 1958) - . - Brussel: CBISRI.

Roeland. - Gent: J. Duvinier, 1907.

Roelandt. Als ic cleppe is't brand, als ic luyde is't storm in Vlaanderenland. - Gent: s.n., s.d.

Ronduit Brussels: driemaandelijkse nieuwsbrief van Brussels volksvertegenwoordiger Guy Vanhengel. - - . - Brussel: Guy Vanhengel, 1996.

Roskam: door de studenten, voor de studenten. - Jg.1(1946) - . - Kortrijk: De Rhetorica.

Ruwe Stenen: maandblad van de Federatie der Liberale Volksmaatschappijen van het Arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1937) - . - Antwerpen: Fed. der Lib. Volksmij. van het arr. Antwerpen.


S

Saffier: periodiek van het JVV Lokeren. - Jg.1(1963) - . - Lokeren: Jeugdverbond voor Vrijheid en Vooruitgang.

Salvator: liberaal weekblad voor politiek, kultuur en volksontwikkeling. - Jg.1(1947) - . - Mechelen: LJW-afd. Mechelen.

Samen: een blad voor ouders van schoolgaande kinderen. - Jg.1(1972. 73) - . - Keerbergen: NVO.

Samen naar een Bloeiend Diest 2000. - Diest: PVV-afd. Diest.

Samen Bouwen Wij aan het Nieuwe Diest: tijdschrift van en voor Diest - Deurne - Kaggevinne - Molenstede - Schaffen - Webbekom. - Diest: PVV.

Samenleving en Politiek: tijdschrift voor een democratisch socialisme. Jg.1(1994) - . - Brussel: Harry Knooren.

Samenspel: Vaktijdschrift voor leerkrachten niet-confessionele zedenleer van het lager onderwijs. - Jg.1(1996) - . - Antwerpen: Oudervereniging voor Moraal.

Samenvloeiing van Leie en Schelde. - Jg.1(1993) - . - Gent: VLD- afd. Gent-Heirnis.

Sas voor Gent. - Jg.1(1988) - . - Gent: Sas van Rouveroij, 1988.

't Schakeltje: informatieblad voor leden van Willemsfonds-Limburg. -Jg.1(1970) - . - Hasselt: WF-Verb. Limburg.

Schijnwerper: driemaandelijks orgaan van de P.V.V.-Jongeren. - Brussel: PVV-Jongeren, [19 -].

Sciurus Informatieblad. - Jg.1(1987) - . - Gent: Studiecentrum Prof. Dr. H.Uyttersprot.

Scripta Manent. - Jg.1(1984) - . - Brussel: JINT-OVIK.

Septentrion: revue de culture néerlandaise. - Jg.1(1972) - . - Rekkem: Stichting Ons Erfdeel.

Sint-Denijs Magazine: informatieblad van de P.V.V-Vriendenkring Sint-Denijs-Westrem-Afsnee. - Jg.1(1977) - . - Sint-Denijs-Westrem: PVV-Vriendenkring.

Skald: van het Koninklijk Lyceum en het Koninklijk Atheneum te Brugge. - Jg.1(1955/56)- . - Brugge: KL en KA Brugge.

Skwerrels. - Schoten: PVV-Jongeren-afd. Schoten.

Sleutel: tijdschrift v.d. leerlingen en oudleerlingenbond Avondschool. - Jg.1(1966) - . - Brussel: WF-afd. Brussel.

So.Vo.H.Ge: Solidariteit voor het Gezin, dienst voor thuisgezondheidszorg. - Jg.1(1994) - . - Gent: Erwin Devriendt.

Sociaal Alternatief: tijdschrift V.S.O.A. - Gent-Eeklo, groepen Nationale Opvoeding en Cultuur en Gemeenten, provincies, O.C.M.W. en intercommunales. - Jg.1(dec 1978) - . - Gent: VSOA.

Sociaal Opbouwwerk: tweemaandelijks tijdschrift van S.A.M. organisatie. - Jg.1(1972) - . - Tienen: S.A.M.-Club.

Sociale Informaties van Solidarité: liberale sociale vrouwengroepering. - Jg.1(1950) - . - Brussel: Solidarité, Liberale Vrouwengroepering.

Sociale Jeugd: tijdschrift van het Sociaal Centrum der Liberale Jeugd van België = Jeunesse Sociale: bulletin du Centre Social des Jeunesses Libérales de Belgique. - Brussel: LJ = JL, [19-].

Socialisme. - Jg.1(1954) - . - Brussel: Impricoop; Institut Emile Vandervelde.

Socialistische Standpunten. - Jg.1(1954) - Jg.40(1993). - Gent: Het Licht.

Société Libérale pour l'étude des sciences et des oeuvres sociales.- Jg.1(1892) - Jg.7(1898,5). - Gent: Société Libérale.

Solidra: bulletin mensuel de la Société Libérale de Radiodiffusion a.s.b.l. - Jg.1(jan 1933) - [1940]. - Brussel: Solidra.

SOMA-Berichtenblad: Zie Mededelingen (SOMA).

Sophia Nieuwsbrief: vrouwenstudies - études féministes. - Brussel: Micheline Scheys.

Southern African Freedom Review. - Jg.1(1989) -Jg.3(1991,4).- Bryanston: International Freedom Foundation / IFF.

Soviet Perspectives: a guide to economic reform and business opportunities in the Soviet Union. - Jg.(1991) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Spécial: hebdomadaire d'information publié par l'Actualité en Copie Conforme SA. - Brussel: Actualité en Copie Conforme SA.

Spiegelnieuws: Oostakker-Desteldonk-St.-Kruis-Winkel-Meerdonk-Langerbrugge-Terdonk. - Gent: PVV-afd. Kanaalzone, [19-].

Spiraal. - Jg.1(1962),1 - . - Gent: Humanistische jongerenbeweging afd. Gent.

Sport! Uitgegeven door Sportkring Deinze. - Jg.1(1945) - . - Deinze: SK Deinze.

Sportievak: sportieve vakanties. - Brussel: LJM-nationaal verbond, [19-].

Spot. - Jg.1(1981) - 1982. - Antwerpen: Jonge P.V.V.-Mutualisten.

Sprokkelingen: blad van de Vlaamse Vriendenkring te Elizabethstad. - Elizabethstad: Vlaamse Vriendenkring Elizabethstad.

Standpunt: tijdschrift van de Nationale Federatie der Zelfstandigen Aangesloten bij het Nationaal Verbond De Zelfstandige Arbeiders van België. - Jg.1[1969] - . Brussel: Nat. Fed. der Zelfstandigen, / NFZ.

Standpunten: nieuws over het liberalisme. - Jg.1(1962) - . - Brussel: De Vrienden van het Liberalisme.

Standpunten van het Liberaal Economisch Verbond. - Jg.1(1966) - . -Antwerpen: LEV.

Starter: maandelijks info- en contactblad van de Vrijzinnige Koepel v.z.w. - Jg.1(sept 1984) - . - Brussel: Vrijzinnige Koepel / VK.

Stigma: Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen. - Brussel: SMBG, [19-].

Stimulans: officieel orgaan van het Algemeen en Liberaal Verbond voor Zelfstandigen en KMO. - Jg.1(1994) - . - Gent: ALVZ.

Stoot: tijdschrift voor en door jongeren. - Jg.1(1962) - . - Brugge: WF-afd. Brugge (Jeugdkring).

Stopkontakt: onafhankelijk tijdschrift v/d jonge P.V.V.-Mutualisten en de P.V.V.-Jongeren van Wellen. - Jg.1(1977.78) - . - Wellen: PVV-Jongeren & LJM-afd. Wellen.

Straal. - Jg.1(1976) - . - Brussel: Zomerzon.

Streven. - Jg.1(1934) - . - Antwerpen: Streven, 1934.

Studia Diplomatica: tweemaandelijks wetenschappelijk tijdschrift gesticht in 1948. - Brussel: Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen.

Studio azuur: urban newsletter by jongvld. - Jg.1(2002) - . - Kortrijk: Jongvld Kortrijk.

Sub-Saharan Monitor: a guide to economic and political reform in Africa South of the Sahara. - Jg.1(1991) - . - Washington: International Freedom Foundation / IFF.

Sympathie. - Jg.1(1977) - . - Vilvoorde: WF-afd. Vilvoorde.


T

Taal en Volk: informatieblad van de P.V.V. volksvereniging Help U Zelf. - Jg.1(1974) - . - Gent: PVV-Volksvereniging Help U Zelf.

Tätigkeiten der Liberalen und Demokratischen Fraktion des Europäischen Parlaments. - [s.l.]: ELD, [1979].

Teleks: Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Vlaamse Gemeenschap. -Jg.1[1987] - . - Brussel: VSOA.

Telex: trimestrieel tijdschrift van de P.V.V.-Jongeren Kapellen . - Kapellen: PVV-Jongeren-afd. Kapellen.

Telex: bulletin de l'Université de Bruxelles et de l'Union des An- ciens Etudiants. - Brussel: UAEULB.

Telex: informatieblad voor Willemsfondsleden van de afdeling Oost- ende. - Oostende: WF-afd. Oostende, [1977].

Tendance: (affilié à l'Association des Journalistes Belges et Etrangers) organe officiel et traditionnel des Jeunesses P.L.P. de Bruxelles. - Jg.1(1964) - . - Brussel: JLP-sect. de Bruxelles.

Terra Nova: a quarterly journal of free-market economic and political thought. - Jg.1(1991).

Terre Libre: le journal des vrais défenseurs de Bruxelles et de la périphérie. Périodique d'information générale. - Brussel.

Terzake: driemaandelijks informatieblad voor Groot-Merelbeke. - Merelbeke: PVV-afd. Merelbeke, [1977].

Terzake: voor een open en inspraakgericht gemeentebeleid. - Jg.1 (1983) - . - Brussel: De Wakkere Burger.

The Cambridge Liberator. - Jg.1(1984) - . - Cambridge (GB): A.M. Fox, Rory Maw.

The Free Nation: working for you to be free. - Jg.1(1976) - . - London: Freedom Association.

The Freeman: ideas on liberty. - Jg.1(1956) - . - New York: Foundation for Economic Education / FEE.

The Kangaroo News: the movement for free movement. - Staines (GB): C.F. Hodgson and Son.

The Liberale Courrier: information bulletin of the liberal and democratic group of the European Parliament - [Engelse ed.]. - Jg.1(1980)- . - Brussel: ELD.

The Pall Mall Quarterly. - Jg.1(1958) - . - Londen: Pall Mall Press.

The St.Croix Review. - Jg.1(1968) - . - Stillwater (Mins.,USA): Religion and Society.

The Twentieth Century. - Jg.1(1877) - . - Londen: The Whitefriars Press Ltd.

Thomas Jefferson Research Center. - Pasadena (Ca-USA): Thomas Jefferson Research Center, [19-].

Thuis in Schaarbeek. - Jg.1(1972) - . - Schaarbeek: Nederlandstalige Sociaal-Kulturele Raad Schaarbeek vzw. en Trefcentrum De Kriekelaar / NESOCURA.

Thuna: tijdschrift van de studenten der rijksnormaalscholen te Gent.- Jg.1[1945.46] - . - Gent: Rijksnormaalschool Ledeganckstraat.

Tienen Infoblad. - Tienen: PVV-afd. Groot-Tienen, - 1983.

Tijd en Mens: tijdschrift van de nieuwe generatie. - Jg.1(1950) - .- Antwerpen: De Sikkel.

Tijdingen: van het Provinciaal Verbond van Westvlaamse WF-afdelingen. - Jg.1(1972) - Jg.2(1973). - Heist: WF-Prov. Verb. West-Vlaanderen.

Tijdingen AMVB: mededelingenblad van de Vrienden van het Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel. - Jg.1(1980) - . - Brussel: AMVB.

Tijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel. - Jg.1(1958.59) - . - Antwerpen: VUB.

Tijdschrift van het Willemsfonds: afdeling Geraardsbergen. - Geraardsbergen: WF-afd. Geraardsbergen.

Tijdschrift van het Willemsfonds: gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen. - Jg.1(1896) - Jg.10(1906). - Gent: J. Vuylsteke.

Tijdschrift voor Diplomatie. - Jg.1(sept 1974) - . - Brussel: De Nieuwe Pers.

Tijdschrift voor Politiek. - Jg.1(1952) - Jg.10(1961). - Brussel: Studie- en Documentatiecentrum.

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen. - Jg.1(1946) - . - Gembloux: s.n.

Tijdschrift Vriendenkring van Solidariteit voor het Gezin. - Jg.1 [1983] - . - Gent: Solidariteit voor het Gezin.

Tongeren Informeert: Maandelijks informatieblad van de stad Tongeren. - Jg.1(1997) - . - Tongeren: Stad Tongeren.

Tot Uw Dienst: orgaan voor vrijheid en vooruitgang. - Jg.1(1961) - - Merelbeke: PVV-afd. Merelbeke.

Tribune Laïque: enseignement, éducation permanente. - Brussel: Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente.

Tussen Pot en Pint: tijdschrift van en voor de Leuvense P.V.V.-Jongeren. - Jg.1(1972) - . - Leuven: PVV-Jongeren-afd. Leuven.

Twee?.- Diest: PVV-afd. Diest.


U

U en Wij in Lochristi. - Jg.1(1971) - . - Lochristi: PVV-afd. Lochristi.

U en Wij(-Info): periodiek. - Jg.1(1972) - . - Gent: P.V.V.-afd. Heuvelpoort.

U-2000: bulletin de l'Université Libre de Bruxelles et de l'Union des Anciens Etudiants. - Jg.1[1975.76] - . - Brussel: ULB et UAEULB.

U.V.V.-Info. - Jg.1(dec 1984) - . - Brussel: Unie Vrijzinnige Verenigingen / UVV.

U.V.V-Knipselkrant. - Jg.1(1988) - . - Brussel: Unie Vrijzinnige Verenigingen / UVV.

U.V.V.-Mededelingenblad. - Jg.1(1982) - Jg.3(1984).- Brussel: Unie Vrijzinnige Verenigingen / UVV.

Uccle D'Abord: organe de la Section PLP d'Uccle. - Uccle: PLP-sect.d'Uccle.

Uccle PRL. - Ukkel: PRL-sect. D'Uccle.

Uccle-Journal: liberté-responsabilité-solidarité ; pour le bien-être d'Uccle et de ses habitants. - Uccle: PLP-sect. d'Uccle.

Uil. - (1984) - . - Aartselaar: WF-Afd. Aartselaar.

't Uilebrilleke: Willemsfonds Ranst. - Jg1(1984) - . - Ranst:WF- Afd. Ranst.

Uilentelex. - Jg.1(1982) - . - Sint-Kruis: Provinciaal Verbond Willemsfonds West-Vlaanderen.

Uitgelezen: literatuur en didactisch materiaal over emancipatie. 3-Maandelijks attenderingsbulletin. - Jg.1(1995) - . - Brugge: Rol en Samenleving.

Uitstraling Permanente Vorming V.U.B. v.z.w. - Brussel: VUB.

Union des Anciens Etudiants de l'Université Libre de Bruxelles. - Brussel: UAEULB.

Union des Elèves & Anciens Elèves de l'Institut de Gand. - Jg.1 (1923) - . - Gand: Institut de Gand.

Uranus: revue mensuelle de synthèse et de culture humaine. - Ukkel: Bureau Crystil.

Utsikt: folkhartiets tidning för aktuella barmhöllsfrägor.- Stockholm: Curt Nyberg.

Uw P.V.V.-Magazine: P.V.V.-district Kapellen. - Jg.1(1986) - . - Kapellen: PVV-distr. Kapellen.

Uw Ziekenfonds: orgaan van de Koninklijke Mutualiteitsvereniging Liberale Volkslievende Bond (L.V.B.). - Leuven: LVB.


V

V.L.T.S.: driemaandelijks informatieblad V.L.T.S.-Vlaanderen. - Jg.1(1979) - . - Antwerpen: Vlaamse Liberale Turn- en Sportbond Vlaanderen / VLTS.

V.U.B.-Magazine. - Jg.1(1985) - . - Brussel: VUB.

Vaderland: Vlaamsch-Liberaal Dagblad. - Jg.1(1882) - Jg.32(1914,267)- Gent: Vaderland.

Valère Vautmans Vrijbrief. - Jg.1(1991) - . - Hasselt: Valère Vautmans Team.

Vandaag: Algemeen Weekblad. - Jg.1(1955) - . - Antwerpen: Mercurius.

Van mensen en dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen.- Jg.1(2003),1 - . - Gent: KBOV, BWV, huis van Alijn, Stedelijk museum voor Volkskunde.

Varia: Mededeelingen van het Oostvlaamsch Verbond van Willemsfonds-afdeelingen. - Sint-Amandsberg: Oostvlaamsch Verbond van Willemsfondsafdeelingen.

VCM Contact: Vlaamse Contactcommissie Monumentenzorg. - Jg.1(1994) - . - Brussel: VCM.

VCM: Elektronische nieuwsbrief . - Jg.1(2001) - . - Brussel: VCM.

Velidéjo. - Jg.1(1997) - . - Ronse: VLD-Jongeren Ronse.

Venstre - Her & Nu! . - Holte: Venstre.

Verdraagzaamheid: Politiek voorlichtingsorgaan van de P.V.V.-afdeling Harelbeke. - [1968] - . - Harelbeke, P.V.V.-Harelbeke.

Vergeet-mij-nietje: orgaan van de P.V.V.beroepsvereniging voor vrouwen . - Tienen: PVV-beroepsvereniging voor vrouwen.

Vie Libérale: publication mensuelle du Parti Libéral. - Jg.1(juni 1959) - . - Brussel: PL.

Vier?. - Diest: PVV-afd. Diest.

Ville et Campagne: organe de la démocratie libérale. - Tournai: Delcourt-Vasseur.

Visie: driemaandelijks informatieblad. - Jg.1(1981) - . - Heusden-Zolder: PVV.

Vivre Ensemble. - Brussel: Unie der Belgen.

Vizier: Driemaandelijks infoblad van het Koninklijk Legermuseum. - Brussel: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Vlaamsch Leven: Zelfstandig Vlaamsch Geillustreerd Weekblad. - Jg.1 (1915) - . - Brussel: Vlaamsch Leven.

Vlaamsche Gazet van Brussel: dagblad van Zuid- en Noord-Nederland. -Jg.1(1900) - . - Brussel: Julius Hoste.

Vlaamsche Schoolgids: maandblad voor opvoeding en onderwijs, onder algemene leiding van L. Slock. - Jg.1(1936.37) - . - Antwerpen: De Sikkel.

Vlaamse Stam: tijdschrift voor familiegeschiedenis. - Antwerpen: Vlaamse vereniging voor familiekunde.

Vlaanderen: maandschrift voor Vlaamsche letterkunde. - Jg.1(1903) - . - Gent: Nederlandsche Boekhandel.

Vlaanderen Morgen: driemaandelijks cahier van de werkgemeenschap Vlaanderen Morgen. - Antwerpen: Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen, [1980] - 1998.

't Vladimirke: het krantje van de VLD-Jongeren Landen. - Jg.1(1993) - . - Landen: VLD-Jongeren-afd. Landen.

Vlam. - Jg.1(1979) - . - Dilsen: Liberale Bonden van Gepensioneerden / LBG, 1979.

Vlam. - Jg.1(juli 1983) - . - Leuven: PVV-Jongeren-afd. Leuven.

VLD-Aktua: Zie P.V.V.-Aktua.

VLD Burgerkrant Kampenhout. Jg.(1993) - . - Nederokkerzeel: VLD.

VLD-campagnefax: Nieuwsbrief van Bart Somers en Ludwig Neefs. - (1999) - . - Mechelen: Bart Somers, 1999.

VLD Diest Nieuws Flash: zie VLD Nieuws Groot Diest.

V.L.D. Fax: Vlaamse Liberalen en Democraten Dilsen-Stokkem. - Dilsen-Stokkem: VLD-Jongeren-afd. Dilsen-Stokkem.

VLD-FLASH (Gent-5de wijk) Zie P.V.V.-FLASH.

VLD-Flitsen: VLD Koksijde-Oostduinkerke. - Jg.1(1992) - . - Koksijde: VLD-afd. Koksijde-Oostduinkerke.

VLD-Fractienieuws: tweemaandelijkse nieuwsbrief van de VLD-fractie in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. - Jg.1(1996) - . - Brussel: VLD-afd. Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VLD-Jong!: driemaandelijks orgaan van de VLD-jongeren Aalst. - Aalst: VLD-jongeren Aalst.

VLD Krant. - Zandhoven: VLD-afd. Zandhoven.

VLD-KRANT: Sint-Denijs-Westrem - Afsnee. - Jg.1(1996) - . - Sint-Denijs-Westrem: VLD-Sint-Denijs-Westrem/ Afsnee.

VLD-Ledenbrief: tweemaandelijks ledenblad van de VLD-St.Katelijne-Waver. - Jg.1(1996) - . - St-Katelijne-Waver: afd. St.-Katelijne-, 1996.

VLD-Ledenbrief: tweemaandelijks tijdschrift van VLD-Mechelen. - Jg.1(1994) - . - Mechelen: VLD-afd. Mechelen.

VLD-Machelen-Diegem. Jg.1(1993) - . - Machelen: VLD-afd. Machelen-Diegem, 1993.

VLD-Nieuws. - Jg.1(1994) - . - Rotselaar: VLD-afd. Rotselaar.

VLD-Nieuws Aartselaar. - Jg.1(1992) - . - Aartselaar: VLD-Afd. Aartselaar.

VLD-Nieuwsbrief. - Brussel: VLD.

VLD-Nieuwsbrief. - (1996) - . - Neerpelt: VLD-Afd. Neerpelt.

VLD Nieuwsbrief Overpelt. - Overpelt: VLD-afd. Overpelt.

VLD Nieuws Groot Diest: standpunten van de Diestse Vlaamse Liberalen en Democraten. - Diest: VLD.

VLD-Oosterzele: Zie P.V.V.-Oosterzele.

VLD Partij van de Burger. - Meerhout: VLD-afd. Meerhout.

VLD Schaarbeek. - Jg.1(1993) - . - Schaarbeek: VLD-afd. Schaarbeek, 1993.

VLD-Senioreninformatie Groot-Leuven: Tijdschrift voor senioren, gepensioneerden en sympathisanten. - (1998) - . - Leuven: VLD-Senioren Teamwork Groot-Leuven.

VLD-Telex: VLD Partij van de Burger. - Jg.1(2 dec 1992) -Jg.3(1996). - Brussel: VLD.

VLD-Telex: wekelijkse nieuwsbrief voor kaderleden van de VLD. - Brussel: VLD.

VLD-Telex-Kinrooi: Partij van de Burger. Ledenblad voor alle leden en de geregistreerde kiezers. - Jg.1(1993) - . - Kinrooi: VLD-afd. Kinrooi.

VLD-VU-Alliantiekrant Mechelen. - (2000) - . - Mechelen: VLD-VU Afd. Mechelen, 2000.

VLD-VU-O krant: VLD, VU en Onafhankelijken. - (1999) - . - Brussel: VLD-VU-O.

VLD-VU-O Nieuwsbrief. - Jg.1(1996) - . - Ukkel: VLD-VU-O.

Voix Libérales: bulletin d'information bimestriel de l'intergroupe parlementaire du P.R.L. - Brussel: Intergroupe Parlementaire du PRL.

Volkenbond: tijdschrift van de Belgische Vereeniging voor den Volkenbond. - Brussel: Belgische Vereeniging voor den Volkenbond, [1931].

Volkskundige kroniek: driemaandelijks mededelingenblad van de Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen vzw. - Jg.1[1993],1 - . - Gent:Federatie voor Volkskunde in Vlaanderen vzw

Volksvrijheid: liberaal weekblad van het arrondissement Oudenaarde-Ronse.- Jg.1(1888.89) - Jg.93(1991). - Oudenaarde: Volksvrijheid.

Volkswacht: actie ter vrijwaring van ons volksch en nationaal erfgoed: verweer tegen Jodendom, vrijmetselarij en Bolsjevisme / Orgaan v.d. anti-vrijmetselaarsliga. - Jg.1(1941) - . - Gent: Anti-vrijmetselaarsliga.

Voor de Nationale School: maandblad van het Actiecomiteit tot Verdediging der Nationale School. - Jg.1(sept 1952) - . - Brussel: Actiecomiteit ter Verdediging der Nat. School.

Voor Taal en Vrijheid: Koninklijk Letter-en Tooneelkundig Gezelschap . - Jg.1(1922) - . - Aalst: Koninklijk Letter- en Tooneelkundig Gezelschap Voor Wie Gelooft In Morgen: driemaandelijks tijdschrift voor sociale economische en politieke informatie. - Jg.1(1986) - . - Nevele: Chris Declercq.

Vooruitgang. - Jg.1(apr 1971) - . - Brussel: Paul Hymanscentrum.

Votre Mutuelle: organe trimestriel de la Fédération des Mutualités Libérales du bassin de Charleroi et de la C.G.S.L.B.-fédération de Charleroi-Thuin. - Jg.1(mei 1963) - . - Charleroi: ML & CGSLB.

Vriendschap - Vrijheid: Zie Amitié - Liberté.

Vrij: orgaan van de mutualiteit Ed. Pecher. - Mechelen: L. Van Peborgh.

Vrij: P.V.V.-blad Limburg. Arrondissement Tongeren-Maaseik. - Jg.8 (1973) - . - Hasselt: E. Vandersmissen.

Vrij: P.V.V.-Magazine. - Jg.8(mrt 1982,73) - Jg.12(1993). - Brussel: PVV, 1982 - 1993.

Vrij: maandblad van de P.V.V.-agglomeratie Brussel. - Jg.1(aug 1978)- . - Brussel: PVV-agglo Brussel.

Vrij. - Jg.1(1988) - . - Berlare: PVV-afd. Berlare.

Vrij: driemaandelijks tijdschrift. - Jg.1(1976) - . - Evergem: PVV-afd. Evergem.

Vrij: maandelijkse uitgave van de Federatie der Liberale Jeugd Arrondissement Antwerpen. - Jg.1(1946) - . - Antwerpen: LJ-arr.Antwerpen.

Vrij. - Jg.1(1990) - . - Nazareth: PVV-afd. Nazareth-Eke.

Vrij: tweemaandelijks strijd- en informatieblad van de P.V.V.-afd. Roeselare. - Jg.1(1965) - . - Roeselare: PVV-afd. Roeselare.

Vrij: informatieblad P.V.V.-Zele. - Jg.1(mrt 1985) - . - Zele: PVV-afd. Zele.

Vrij: Vriendenkring St-Denijs-Westrem-Afsnee. - Jg.1[1984] - . - St-Denijs-Westrem: PVV-afd. St-Denijs-Westrem.

Vrij Accent. - Jg.1(1980.81) - . - Brussel: PVV-Jongeren-afd. VUB.

Vrij Accent Info. - Brussel: PVV-Jongeren-afd. VUB.

Vrij België: onder leiding van Frans Van Cauwelaert en Julius Hoste Jr.. - Jg.1(1915),1 - . - Den Haag

Vrij Brussel: maandelijks tijdschrift van de VLD-Brussel-Stad. - Jg.1(1996) - . - Brussel: Annemie Neyts.

Vrij Deinze: onafhankelijk tijdschrift voor onafhankelijke geesten. - Jg.1(1977) - . - Deinze: Kultuurtoerist.

Vrij Diest: vrijzinnig weekblad voor het kanton Diest.- Jg.1(1946)- . - Diest: Vrij Diest-kant. Diest.

Vrij Edegem: Driemaandelijks tijdschrift aan de leden. - . - Edegem: PVV-Afd. Edegem.

Vrij in Knokke-Heist. - Jg.1(1990) - . - Knokke-Heist: PVV-afd. Knokke-Heist.

Vrij Jong: trimestrieel tijdschrift VLD-Jongeren-arrondissement Mechelen. - Jg.1(1993) - . - Mechelen: VLD-Jongeren-arr. Mechelen.

Vrij Katern: driemaandelijkse periodiek van de Vriendenkring Senator Burgemeester Francis Vermeiren. - Jg.1(1984) - . - Zaventem: Sociaal Centrum Francis Vermeiren.

Vrij Lier: P.V.V.-Jongeren Lier. - Jg.1(jan 1984) - . - Lier: Chris Sunt.

Vrij-Lokaal. - Jg.3(1985) - (1985). - Hoegaarden: PVV-ass. Hoegaarden.

Vrij Lokaal. - Jg.1(1983) - . - Boom: PVV-afd. Boom.

Vrij Lokaal: Driemaandelijks tijdschrift van de PVV-Brugge. - Jg.1 (1983) - . - Brugge: PVV-Afd. Brugge.

Vrij Lokaal. - Jg.1(juni 1983) - . - Gent: A. Beyens, PVV-afd. Groot-Halen.

Vrij Lokaal: PVV-infoblad Houthalen-Helchteren. - Helchteren: PVV- afd. Houthalen-Helchteren.

Vrij Lokaal. - Jg.1(juni 1983) - . - Lovendegem: PVV-afd. Lovendegem-Vinderhoute.

Vrij Lokaal. - Jg.1(1983) - . - Merelbeke: PVV-afd. Merelbeke.

Vrij Lokaal: P.V.V. Nieuws Merksem. - Jg.1(1980) - . - Merksem (Antw.): PVV-afd. Merksem.

Vrij Lokaal. - Brussel: PVV-afd. St.Gillis op Brussel (De Eekhoornt-jes).

Vrij Lokaal. - Jg.1(juni 1983) - . - Waregem: PVV-afd. Waregem.

Vrij Lokaal: P.V.V. Zelzate. - Jg.1(1983) - . - Zelzate: PVV-afd. Zelzate.

Vrij Lokaal. - Jg.1(juni 1983) - . - Herzele: PVV-afd. Herzele.

Vrij Lokaal. - Jg.1(1983) - . - Landen: PVV-afd. Groot-Landen.

Vrij Lokaal Houthalen-Helchteren: Zie Vrij-Lokaal Groot-Halen.

Vrij Lokaal Infoblad (VLD-Houthalen-..): Zie Vrij Lokaal (PVV-Houthalen-Helchteren).

Vrij Lokaal. - Jg.1(1983) - . - Tongeren: VLD-Afd. Tongeren

Vrij Meetjesland: P.V.V.-krant voor het Meetjesland. - Jg.1(1984) - . - Eeklo: PVV-Meetjesland.

Vrij Onderzoek: de anti-dogmatische gedachte. - Jg.1(1951) - . - Brussel: Studiekring Vrij Onderzoek.

Vrij Onderzoek: driemaandelijks tijdschrift van Studielezing Vrij Onderzoek-VUB. - Brussel: VUB-Studiekring Vrij Onderzoek, [1978].

Vrij Sociaal Democratisch Opbouwwerk. - Jg.1(1972) - . - Tienen: VSD.

Vrij Uit: Driemaandelijks tijdschrift van de Oudervereniging voor de Moraal. - Jg.1(1998) - . - Brussel: Oudervereniging voor de Moraal.

Vrij Vooruit: infoblad. - Jg.1(1982) - . - Glabbeek: LP-Glabbeek.

Vrij Vooruit: informatieblad van de P.V.V.-Groot Lubbeek. - Jg.1 (1977) - . - Lubbeek: PVV-afd. Groot Lubbeek.

Vrij Waregem. - Jg.1(jan 1983) - . - Waregem: PVV-afd. Waregem.

Vrij Genk. - Jg.1(1991) - . - Genk: PVV-afd. Genk.

Vrij: driemaandelijks tijdschrift P.V.V.-arrondissement Kortrijk. - Jg.1(1982) - . - Kortrijk: PVV-arr. Kortrijk.

Vrij: Galmaarden-Tollembeek-Vollezele: Nieuwsbrief van de Liberale verenigingen. - Galmaarden: VLD-Galmaarden Vrij: Groot Grobbendonk. - Jg.1(1983) - . - Grobbendonk-Bouwel: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang - Gemeentebelangen Vrij: Nijlen-Kessel-Bevel. - Jg.2(1984) - . - Kessel: Partij voor Vrijheid en Vooruitgang Nijlen-Kessel-Bevel

Vrijbrief: leven = vrijheid = eigendom = absolute rechten van het individu. - Jg.1[1976] - . - Kalmthout: Stichting Libertarisch Centrum / SLC.

Vrijdag. - Brussel: De Alternatieve Drukkerij.

't Vrije Wetteren: liberaal weekblad voor het kanton Wetteren. - Jg.1[1926] - . - Wetteren: 't Vrije Wetteren.

Vrijheid (Jette): Zie Liberté.

Vrijheid: officieel orgaan van het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking in Vrijheid en Vooruitgang. - Brussel: Développement dans laLiberté et le Progrès / DELIPRO, [19-].

Vrijheid. - Gent: dr. Steeman, [1880].

Vrijheid: strijdblad Liberale Partij Mechelen. - Mechelen: LP-afd. Mechelen.

Vrijheid: strijdblad van de P.V.V. kanton Westerlo. - Westerlo: PVV-kanton Westerlo.

Vrijheid en Democratie: weekblad van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. - Den Haag (NL): VVD, [19-].

Vrijheid en Vooruitgang: maandblad van de P.V.V., arr. Leuven. - Jg.1[1968] - . - Diest: PVV-arr. Leuven.

Vrijheid en Vooruitgang (PLP-Koekelberg): Zie Liberté et Progrès.

Vrijheid en Vooruitgang: weekblad van de P.V.V. - diverse plaatsen: PVV.

Vrijheid en Vooruitgang: ledenblad P.V.V.-Putte-Beersel-Peulis-Grasheide. - Jg.1(1983) - . - Putte-Beersel: PVV-afd. Putte-Beersel.

Vrijheid en Vooruitgang. - Antwerpen: Actie Coördinatie Comité van de PVV-afd. Antwerpen Stad.

Vrijheid en Vooruitgang: veertiendaagse uitgave voor de P.V.V.-sympathisanten uit het arrondissement Leuven. - Jg.1(1969) - . - Diest: PVV-arr. Leuven.

Vrijheidsliefde. - - [1949]. - Gent: Koninklijke Laurentkring, - [1949]. (gebaseerd op jg.1933).

Vrijpostig: tijdschrift van de radicaal-liberale kernen aan de Vlaamse Universiteiten. - Jg.1(feb 1982) - . - Brussel: Radicaal Liberale Kernen.

Vrijuit: Zie De Liberale Syndicalist.

Vrijuit: trimestrieel kontaktblad van de Liberale Syndicale Jeugd. -Jg.1(1973) - . - Gent: LSJ.

't Vrijzinnig Temsche: Vlaamschgezind Weekblad. Orgaan der Liberale Vereeniging. - Jg.1(1912) - . - Temsche: Liberale Vereeniging.

Vrijzinnig Weekblad: voor het arrondissement Dendermonde. - Jg.1 (1906) - . - Lebbeke: Liberale Federatie.

VUB-Contactblad: tijdschrift van de Vereniging voor Nederlands Vrijzinnig Hoger Onderwijs. - Brussel: VUB-O.

Vrijzinnige Aktiviteiten Kalender. - Jg.1(1992),1 - . - Brugge: V.A.K.

VVD Expresse. - Den Haag (NL): VVD.

VVF Informatieblad Afdeling Gent . - Jg.17(1998) - . - Gent: Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

VVIA-Nieuws. - (2000) - . - Gent: Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.

VWS-Cahiers. - Jg.1(1966) - . - Torhout: Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers.


W

Waarvoor Wij Strijden: orgaan van het Algemeen Onafhankelijk Syndicaat. - Jg.1(1965) - . - Antwerpen: Algemeen Onafhankelijk Syndicaat / AOS.

Wallonie Libre: le mensuel de combat wallon le plus apprécié. - Jg.1[1940] - . - Gembloux: Boniverdt-Liedts.

Wam. - As: WF-afd. As, [1985].

Washington: International Freedom Foundation / IFF, 1991.

Weekblad van St. Nikolaas: liberaal weekblad van St.Nikolaas en van het arrondissement. - Jg.1(1875) - . - Gent: s.n.

Wetenschappelijke Tijdingen: orgaan van de Vereniging voor Wetenschap. - Jg.5(jan 1940) - . - St.-Amandsberg: J.Goossenaerts.

WF Agenda: kadertelex, Provinciaal Verbond Limburg. - Jg.1(1986) - . - Balen: WF-Prov.Verb. Limburg.

WF Agenda: kadertelex, Provinciaal Verbond Antwerpen. - Jg.1(1984) - . - Antwerpen: WF-Prov. Verb. Antwerpen.

WF-Blad: Maandblad van het Willemsfonds-Jeugdverbond. - Jg.1(1934) - . - Gent: Willemsfonds-Jeugdverbond WF Boom. - [1953] - . - Boom: WF-Afd. Boom.

WF Info: maandelijks informatieblad Willemsfonds-Merchtem. - Merchtem: WF-afd. Merchtem.

WF-Info. - Brugge: WF-Brugge.

WF Onze Agenda: kadertelex van het Willemsfonds Provinciaal Verbond Antwerpen. - Jg.1(1984) - . - Antwerpen: WF-Verb. Antwerpen.

WF-Streber. - Jg.1(1984) - . - Ieper: WF-Prov. Verbond West-Vlaanderen.

WFLRY-Review. - Brussel: World Federation of Liberal and Radical Youth = Fédération Mondiale des Jeunesses Libérales et Radicales / WFLRY = FMJLR, [19-].

WHIG: hedendaags radicaal-liberaal P.V.V.-J Magazine. - Jg.1(1986) - . - Edegem: PVV-Jongeren-afd. Edegem.

't Wifoske. - Jg.1(1995) - . - Brussel: WF.

Wijzer: ruimte voor ideeën. - (1999) - . - Kapellen: Dirk Van Mechelen.

WILFO: kontaktblad van de Willemsfondsafdeling Zwevegem-Otegem. - Jg.1(1978) - . - Zwevegem: WF-afd. Zwevegem-Otegem.

Willems-Fonds: Maandelijksche Uitgave Der Afdeeling Brussel. - [1881] - . - Brussel: WF-Afd. Brussel.

Willemsfonds Putte-Beerzel-Peulis-Grasheide: tweemaandelijks ledenblad van het Willemsfonds en van de Jeugd- en de Kunstafdeling. - Putte: WF-afd. Putte-Beerzel-Peulis-Grasheide.

Willemsfonds Algemeen Bestuur. - Gent: WF-algemeen bestuur.

Willemsfonds Gent-Kanaalzone: driemaandelijks kultureel tijdschrift.- Jg.1(1988) - . - Gent: WF-afd. Gent-Kanaalzone.

Willemsfonds Ieper: Ieperse Willemsfondsnieuwtjes. - Jg.1(1983) - .- Ieper: WF-afd. Ieper.

Willemsfonds Informatieblad. - Gent: WF-afd. Gent.

Willemsfonds Koerier. - Jg.1(1992) - . - St-Truiden: WF-afd. St- Truiden.

Willemsfonds nieuws Deinze. - Jg.1(1979),1 - . - Deinze: WF-Deinze.

Willemsfonds Nieuws: tijdschrift van Willemsfonds Merelbeke - Land van Rode. - Jg.1(1983) - . - Merelbeke: WF-afd. Merelbeke-Land van Rode.

Willemsfonds - Nieuws: tijdschrift van het Willemsfonds Oost-Vlaanderen. - Jg.1(1977.78) - . - Gent: WF-Verb. Oost-Vlaanderen.

Willemsfonds Nieuwsbrief. - Jg.1(1997) - . - Gent: Willemsfonds Algemeen Bestuur.

Willemsfonds-Jeugdverbond. - Jg.1(1945) - . - Lokeren: Willems-fonds-Jeugdverbond.

Willemsfonds Kaderblad. - Jg.1(1967) - . - Gent: WF.

Willemsfondsleden-kontaktblad. - Sint-Kruis: WF-Verb. West-Vlaanderen.

Wilt van Gheeste. - Jg.1(1992) - . - Koekelare: WF-afd. Koekelare.

Wiwa-Wiwa: P.V.V.-Jongeren Schoten magazine. - Jg.1(1989) - . - Schoten: PVV-Jongeren-afd. Schoten.

WLZ Magazine: lendenblad van het Westvlaams Liberaal Ziekenfonds. - Jg.1(1996) - . - Brugge: Danny Jamart.

WLZ Senior Magazine. - Jg.1(1998) - . - Brugge: WLZ.

Woluwe Morgen Demain. - Jg.1[1967] - . - Brussel: PLP-sect. de Woluwe.

Wondelgem: periodiek tijdschrift VLD. - Jg.1(1995) - . - Gent: VLD-afd. Wondelgem.

World Freedom Bulletin: International Society Individual Liberty - The World's Foremost Liberty Network. - San Francisco: International Society for Individual Liberty.

World Liberalism. - Jg.1(1951.1952) - . - London: The Liberal International.


Z

't Zal Wel Gaan: orgaan van het taalminnend studentengenootschap 't Zal Wel Gaan. - Jg.1(1914) - . - Gent: TSG 't Zal Wel Gaan.

't Zal: vrijzinnig strijdblad door het Van Gheluwe's Genootschap - Liberale Volksbond Brugge. - Brugge: H. Clicteur.

't Zallerke: onregelmatig orgaan van het taalminnend studentengenootschap 't Zal Wel Gaan. - Gent: TSG 't Zal Wel Gaan.

ZL: Literair-historisch tijdschrift. - Jg.1(2001) - . - Leuven: Stichting Zacht Lawijd

Zoeklicht. - Jg.1(1974) - . - Kortrijk: Vrijzinnige Gemeenschap - Kortrijk.

Zógezegd.: P.V.V. periodiek Diest. - Jg.1(1981) - . - Diest: PVV-afd. Diest.

Zomerzon - Antwerpen: brochure van de Liberale Mutualiteiten der Provincie Antwerpen. - Jg.1(1976) - . - Antwerpen: Zomerzon.

Zuurvrij: Berichten uit het AMVC-Letterenhuis. - Jg.1(2001) - . - Antwerpen: AMVC-Letterenhuis

..Op de I, - Jg.1(1971) - . - Roeselare: PVV-Jongeren-afd. Roeselare-Tielt.

2000: Liberaal & Jong. - Jg.1(1990) - . - Brussel: P.V.V.-Jongeren BHV.

4Millions4. - Jg.[1974] - . - Brussel: Quatre Millions Quatre.

5 in 1: gazet van Groot Zemst. - Hofstade (Brab.): Alf. Van Hauter, [1982].

TOP