De archiefafdeling vormt, samen met de bibliotheek het hoofdbestanddeel van de collecties van het Liberaal Archief. In totaal beheert het Liberaal Archief bijna 10 km archieven.

Het Liberaal Archief bewaart de archieven van de grote liberale organisaties, zoals de partij, het Willemsfonds, het Liberaal Vlaams Verbond en de Liberale Jonge Wachten/ PVV-Jongeren. Ook archieven van personen actief in de brede liberale beweging worden bijgehouden.

Van meer dan 1.000 plaatselijke verenigingen in Vlaanderen kan archiefmateriaal worden geconsulteerd. Hiertoe behoren politieke kringen (zoals de lokale afdelingen van de partij), verenigingen actief in de culturele sector (plaatselijke afdelingen van het Willemsfonds; harmonieŽn en fanfares; toneel- en zangverenigingen; letterkundige verenigingen en sportkringen), sociaal geŽngageerde organisaties (lokale afdelingen van vakbond en mutualiteit; beroeps- en liefdadigheidsverenigingen; coŲperatieve verenigingen, spaar- en pensioenkassen) en doelgroepen (vrouwen-, jongeren- en studentenverenigingen).

Op internationaal vlak beschikt het Liberaal Archief over archiefmateriaal van de Liberale Internationale en de Mont Pèlerin Society.

De archieven worden zoveel mogelijk voor onderzoek toegankelijk gemaakt. Gezien de snelle aangroei van de archieven werd in eerste instantie gekozen voor een vlugge ontsluiting via magazijnstaten. In een tweede fase worden inventarissen opgemaakt. Een overzicht van de gepubliceerde inventarissen vindt u bij de publicaties.

Archieven kunnen aan het Liberaal Archief worden geschonken of in bewaring gegeven. Beperkingen inzake de toegankelijkheid van de gedeponeerde archieven kunnen bij contract worden vastgelegd.

Op het Liberaal Archief zijn onder meer volgende collecties te consulteren:

Het Liberaal Archief startte met de digitalisering van kerncollecties die via de website kunnen worden geconsulteerd.
De volgende archieven zijn reeds digitaal beschikbaar:

 

De website van het Liberaal Archief host sinds 2016 in uitzonderlijke gevallen ook de gedigitaliseerde verslagboeken van liberale maatschappijen, die door derden worden bewaard.
De volgende stukken zijn momenteel beschikbaar:

icoon zoeken