Met ruim 60.000 titels is de bibliotheek van het Liberaal Archief de belangrijkste in Vlaanderen over de historische en actuele liberale beweging, het vrije denken en handelen, en aanverwante thema's als vrijzinnigheid, schoolstrijd, ethische kwesties, scheiding tussen kerk en staat, antiklerikalisme.

In de leeszaal beschikt de lezer over een handbibliotheek met naslagwerken over de Belgische geschiedenis en de Vlaamse beweging, en over biografische repertoria.

De bibliotheek van het Liberaal Archief is ontsloten via Limo digitale catalogus.