Terug naar Periodieken
Overzicht van de op het Liberaal Archief bewaarde sluikbladen

De lijst geeft voor elk blad de titel en ondertitel weer, en waar mogelijk ook de plaats van uitgave en wie ervoor verantwoordelijk was.

De collectie sluikbladen van het Liberaal Archief is in belangrijke mate afkomstig van Jacques Van Offelen. Tijdens de bezetting van 1940-1944 woonde hij in Antwerpen. Hij drukte er het krantje Le Clan d’Estin, samen met Jean Sasse – zoon van de vermoorde liberale schepen Eric Sasse.

Van Offelen bewaarde de verschillende sluikbladen en pamfletten die hij in zijn bezit kreeg. Samen vormen ze nu een uitzonderlijke collectie, die een mooi beeld geeft van de clandestiene pers in het Antwerpse liberale milieu.

Klik op de onderstreepte titels voor een afbeelding.

U vindt ook informatie over op het Liberaal Archief bewaarde documenten betreffende de 2de Wereldoorlog in de afdeling Iconografie, in de fotoselectie De bevrijding van de kampen: een selectie uit de archieven van liberale voormannen.België Vrij. Strijdblad voor herovering van 's lands onafhankelijkheid en democratische vrijheden. - Antwerpen: Onafhankelijkheidsfront.
  • nr. 1; 20 september 1941
  • nr. 2; november 1941
  • nr. 5; mei 1942
Ciné-Belge. Organe de défense des intérêts belges de la cinématographie. En collaboration étroite entre Loueurs et Exploitants. - Brussel.
  • nr. 1; datum onbekend
De Eenige Weg. Orgaan van de Revolutionnair Kommunistische Partij, Belgische Sectie der Vierde Internationale. - Antwerpen.
  • nr. 5; januari 1942
  • nr. 6; februari 1942
  • nr. 7; februari 1942
De Vrijbuiter. - Onbekende herkomst.
  • nr. 5; 29 maart 1941
De Vrijheidsklok. - Leuven: Orgaan van het Onafhankelijkheidsfront voor Vlaamsch Brabant en Limburg
  • nr. 4; november 1942
La Libre Belgique
  • nr. 7; maart 1941
La Libre Belgique (Antwerpsche oorlogsuitgave). - Antwerpen. La Libre Belgique (Nouvelle série de guerre - Edition de province). - Antwerpen?
  • nr. 1; augustus 1940
  • nr. 2; september 1940
  • nr. 3; oktober 1940
  • nr. 4; november 1940
La Libre Belgique> (Nouvelle série de guerre). - Brussel: R. Logelain, P. Struye.
  • nr. 6; januari 1941
  • nr. 9; april 1941
  • nr. 15; 10 juli 1941
  • nr. 16; 21 juli 1941
  • nr. 18; 1 september 1941
  • nr. 20b; 1 oktober 1941
  • nr. 27; 15 januari 1942
  • nr. 29; 15 februari 1942
  • nr. 30; 1 maart 1942
  • nr. 31; 15 maart 1942
  • nr. 32; 1 april 1942
  • nr. 34; 1 mei 1942
  • nr. 44; 1 oktober 1942
  • nr. 49; 17 december 1942
  • nr. 53; 15 februari 1943
  • nr. 54; 1 maart 1943
  • nr. 57; 15 april 1943
  • nr. 59; 15 mei 1943
  • nr. 62; 1 juli 1943
  • nr. 63; 15 juli 1943
  • nr. 64; 1 augustus 1943
  • nr. 65; 15 augustus 1943
  • nr. 69; 15 oktober 1943
  • nr. 70; 1 november 1943
  • nr. 73; 15 december 1943
  • nr. 78/79; 1 april 1944
  • nr. 85; 3 september 1944
La Libre Belgique (Ressuscité en 1940. Bulletin de propagande patriotique - irrégulièrement régulier ne se soumettant à aucune censure). - Brussel, Luik.
  • nr. 8; april 1941
La Résistance Passive. - Brussel: F. Demany.
  • nr. 3; april 1941
  • nr. 4; mei 1941
  • nr. 7; augustus 1941
  • nr. 9; oktober 1941
La Voie de Lénine. - Brussel: la Section Belge de la IVe Internationale.
  • nr. 12; 1 februari 1942
  • nr. 13; 15 februari 1942
La Voix des Belges. Battus parfois, abattus jamais. - Brussel: Mouvement National Belge (MNB).
  • nr. 1; 10 augustus 1941
  • nr. 6; 30 november 1941
  • nr. 7; 31 december 1941
  • nr. 8; 17 januari 1942
  • nr. 9; februari 1942
  • nr. 10; 8 maart 1942
  • nr. 11; 22 maart 1942
  • nr. 12; 11 april 1942
  • nr. 13; 25 april 1942
  • nr. 32; oktober 1943
  • nr. 35; december 1943
L'Amérique en Guerre. - (Londen?)
  • nr. 75; 10 november 1943
  • nr. 78; 2 december 1943
  • nr. 90; 23 februari 1944
L'Arc en Ciel / De Regenboog. - (Londen?)
  • nr. 1; 25 februari 1944
  • nr. 3; 10 maart 1944
  nr. 21; 21 juli 1944
  • nr. 24; 7 augustus 1944
Le Belge. - Brussel: Weeghmans.
  • nr. 11; 1 oktober 1941
Le Clan d'Estin. Pamphlet paraissant irrégulièrement. - Antwerpen: J. Van Offelen. Le Courrier de l'Air. - (Londen?)
  • nr. 2; 1942
  • nr. 5; 22 juni 1941
  • nr. 16; juni 1941
Le Messager de la Liberté
  • Le numéro de la liberté
Le Parachutiste. - Antwerpen?
  • nr. 1; 20 oktober 1940
  • nr. 2; 30 oktober 1940
Le Précurseur. Journal belge d'unité nationale. Organe anti-activiste et anti-annexionniste. - Antwerpen: M. Alexandre. Le Soir (de 'Valse' Soir). - 9 november 1943 - Brussel: Onafhankelijheidsfront. Les Temps Nouveaux. - Brussel: E. Lalmand.
  • nr. 17; 1 december 1941
L'Espoir. - Brussel: L. Delsinne.
  • nr. 14; februari 1942
Libération. Organe de la section brabançonne de Front de l’Indépendance. - Brussel.
  • ongenummerd; 25 december 1943
L'Indépendant. - Antwerpen?
  • nr. 10; juli 1941
L'Insoumis. Bulletin humoristique d'information et de combat contre les mauvais belges. - Brussel: G. Nemegaire, later M. Van Brabant.
  • nr. 37; januari 1944
  • nr. 41; juni 1944
Revue de la Presse Libre. - Verviers.
  • nr. 4; datum onbekend
  • nr. 6; datum onbekend
  • nr. 7; datum onbekend
  • nr. 8; datum onbekend
  • nr. 13; juli 1941
  • nr. 23; 1942
Steeds Vereenigd-Unis Toujours. - Antwerpen: V. Crutzen, vanaf 1942 Witte Brigade / Fidelio (M. Louette.)
  • nr. 4; mei 1941
  • nr. 5; juni 1941
  • nr. 6; juli 1941
  • nr. 7; juli 1941
  • nr. 8; augustus 1941
  nr. 9; september 1941
  • nr. 31; oktober 1942
  • nr. 32; oktober 1942
  • nr. 33; oktober 1942

 

top