NIEUW!
Dirk Verhofstadt. De geschiedenis van het liberalisme

kaft van Geschiedenis van het liberalisme

Het liberalisme is de eerste ideologische stroming in de moderne geschiedenis. Dirk Verhofstadt beschrijft het ontstaan van de eerste liberale partijen in de wereld, de gestage opmars van het liberale denken in de negentiende eeuw met de afschaffing van de slavernij als hoogtepunt, maar ook de ondergang van de liberale democratieŽn tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw door het communisme, fascisme en nazisme.

In 1947 kwamen liberale vertegenwoordigers uit de hele wereld bijeen in Oxford en stichtten er de Liberale Internationale. In datzelfde jaar werd ook de Mont Pèlerin Society opgericht. Ze zorgden voor een heropleving van het liberalisme tijdens de periode van de Koude Oorlog, de dekolonisatie en de golden sixties. Vanaf de jaren tachtig was het liberalisme bijzonder succesvol met de val van de Berlijnse Muur en de ineenstorting van het communisme als hoogtepunt. Rond het jaar 2000 waren er een record aantal liberale democratieŽn en leek de strijd tussen de ideologieŽn voorbij. Het voorbije decennium staat het liberalisme echter weer onder druk door de opkomst van extreemrechtse, nationalistische en populistische politici.

De ideologische strijd van de eenentwintigste eeuw wordt er weer een tussen de open en de gesloten samenleving, tussen het liberalisme enerzijds en het nationalisme, het collectivisme en het populisme anderzijds. Dirk Verhofstadt beschrijft twaalf strijdpunten die bepalend zullen zijn voor de toekomst van het liberalisme.

Dirk Verhofstadt, De geschiedenis van het liberalisme, Antwerpen/Amsterdam/Gent, Houtekiet/Liberaal Archief, 2017, 552 blz.

 

Paul Fredericq. Thorbecke voor 1830

Thorbecke kaft van boek

In 1906 publiceerde de Gentse hoogleraar Paul Fredericq (1850-1920) het boek Thorbecke voor 1830. De uitgave bevat interessante gegevens over de periode die de Nederlandse liberale staatsman in Gent doorbracht. J.R. Thorbecke was immers van 1825-1830 verbonden aan de door Willem I opgerichte Gentse universiteit als hoogleraar diplomatieke en politieke geschiedenis. Het boek van Fredericq (decennia lang ook medewerker en bezieler van Het Volksbelang) genoot destijds een heel goede ontvangst, ook in Nederland.

Ter gelegenheid van de viering van het 200-jarig bestaan van de Universiteit Gent geeft het Liberaal Archief dit werk terug uit. De oorspronkelijke tekst wordt vooraf gegaan door een inleiding van prof. em. Dr. Guy Schrans en wetenschappelijk medewerker Laurent De Clercq.

Alle belangstellenden worden uitgenodigd op boekvoorstelling Thorbecke voor 1830. Aan de voorstelling is een lezing gekoppeld door de eminente historicus en houder van de prestigieuze leerstoel Nederlandse Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam prof. dr. Remieg Aerts (in het najaar verschijnt van hem bij Bert Bakker het overzichtswerk Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman).

Paul Fredericq. Thorbecke voor 1830 (heruitgave met een inleiding door Guy Schrans en Laurent De Clercq), Gent, Liberaal Archief, 2017, 220 blz. kost 22 euro.
Het boek kan hier worden besteld.