Bekijk de voorgaande nummers van Het Kramersplein en de nieuwsflash.
Het Kramersplein
Nieuwsbrief van het Liberaal Archief
Nr. 53 (15 december 2017)

Woord vooraf
Nieuwjaarsreceptie
Moerbeke-Waas, een blauw bastion
Gravin de Kerchove de Denterghem
De mooiste aanwinst van 2017
Universitaire schoolkolonies
Geschiedenis van het liberalisme
Nog even praktisch


Woord vooraf

Recentelijk trokken enkele hoogleraren aan de alarmbel in verband met de lerarenopleiding geschiedenis. In een opiniestuk in de krant De Standaard (‘Leraars geschiedenis in de solden’, 13 december 2017) wezen de auteurs er op dat de geplande onderwijshervorming geen goede evolutie is voor de opleiding van leraren geschiedenis. In het stuk komt ook het maatschappelijk belang van de kennis van het verleden aan bod. “Historici staan op de eerste rij om de waarden van de verlichting, de liberale democratie, mensenrechten en zelfkritisch denken te verdedigen en historisch te onderbouwen,” zo klinkt het. Het zijn stuk voor stuk bouwstenen die ook zijn opgenomen in de visie/missie van het Liberaal Archief uit 2016. Historia docet, geschiedenis onderwijst, ook in deze moderne tijden.

Als collectiebeherende instelling spant het Liberaal Archief zich elke dag weer in om de herinnering aan het verleden levendig te houden. In deze nieuwsbrief verneemt u hoe wij dit concreet hebben gedaan of zullen doen. U ontdekt tegelijkertijd ook een aantal markante stukken die het voorbije jaar onze collectie hebben verrijkt. Klik eens door, neem deel aan de verkiezing van de mooiste aanwinst en maak kans op en boekenbon.

Tot slot is het mij een genoegen om u nu al in naam van het bestuur en de medewerkers van het Liberaal Archief een rustig en prettig jaareinde en een voorspoedig en gelukkig 2018 te wensen.


Peter Laroy, directeur Liberaal Archief


Nieuwjaarsreceptie en boekvoorstelling Catechismus van de universele moraal
Donderdag 25 januari 2018, 20u., Liberaal Archief

Het Liberaal Archief wil u alvast uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op donderdagavond 25 januari 2018. Iedereen is van harte welkom!

Op deze avond klinken we niet enkel op het nieuwe jaar, maar stellen we ook een nieuwe publicatie aan u voor. In 1868, in het heetst van de strijd tussen klerikalen en antiklerikalen, schreef de Brusselse liberale publicist en econoom Charles Le Hardy de Beaulieu (1816-1871) zijn Catéchisme de morale universelle. De auteur gaat in het boek op zoek naar manieren om gelovigen en ongelovigen te doen samenleven, in harmonie en met respect voor elkaars overtuiging. Een thema dus dat na 150 jaar nog steeds brandend actueel is.

Patrick Stouthuysen (VUB), ondervoorzitter van het Liberaal Archief, schreef een inleiding op deze heruitgave van de Catechismus van de universele moraal. Het boek verschijnt in de Blauwe Maandag-reeks van Uitgeverij ASP en het Liberaal Archief. In deze reeks worden vergeten liberale pareltjes opnieuw onder de loep genomen en heruitgegeven.


Klik hier om aanwezig te zijn op de nieuwjaarsreceptie en het boek te bestellen.
Het boek kost € 22 maar is tot en met 25 januari 2018 te koop aan € 20.


Moerbeke-Waas, een blauw bastion

De grensgemeente Moerbeke-Waas staat sinds 1847 gekend als een heus blauw bastion. In dat jaar legde Auguste Lippens er de eed af als burgemeester, het begin van een liberale hegemonie die reeds 170 jaar duurt. De dominante positie van de familie Lippens (waarvan vijf telgen zich burgemeester van Moerbeke mochten noemen) en hun suikerfabriek is hierbij van cruciaal belang geweest.

Een dergelijke liberale bestuurscontinuïteit is zo uitzonderlijk dat ze de nodige aandacht verdiende in een gelegenheidstentoonstelling en een publicatie. Bart D’hondt, wetenschappelijk medewerker van het Liberaal Archief, herschreef zijn boek uit 1997. Een blauw bastion. 170 jaar liberalisme in Moerbeke-Waas werd op 24 november 2017 voorgesteld in de gemeentelijke bibliotheek van Moerbeke, in aanwezigheid van onder andere Oost-Vlaams gedeputeerde Hilde Bruggeman en minister van Staat Herman De Croo.


Het boek kost € 15. Het kan besteld worden door een mail te sturen naar info@liberaalarchief.be.

Van links naar rechts: Burgemeester van Moerbeke Robby Decaluwé, gedeputeerde Hilde Bruggeman, directeur Liberaal Archief Peter Laroy, auteur Bart D’hondt, minister van Staat Herman De Croo en Open VLD-voorzitter Moerbeke Peter De Bock


Gravin de Kerchove de Denterghem

Dagelijks ontvangt het Liberaal Archief schenkingen. Soms gaat het om volledige archieven, soms ook om slechts een enkel stuk. Een mooi voorbeeld van een beperkte maar interessante schenking is deze voor ons onbekende foto van Marguerite Maskens, echtgenote van André de Kerchove de Denterghem, ons geschonken door een inwoner van Moerbeke naar aanleiding van de tentoonstelling. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was gravin de Kerchove directrice van het “Werk voor de krijgsgevangenen” van het Belgische Rode Kruis te Londen.


Mooiste aanwinst van 2017

Ook dit jaar vroeg het Liberaal Archief aan zijn medewerkers om een top tien samen te stellen van waardevolle aanwinsten. De foto van gravin de Kerchove haalde het net niet, maar tien andere interessante collectiestukken uit 2017 werden wél geselecteerd. En nu is het aan u. Laat ons weten welke van deze tien u het meeste aanspreekt. Stemmen kan tot en met dinsdag 2 januari 2018. Deelnemers aan de poll dingen mee naar enkele leuke boekenbonnen. En misschien inspireert deze top tien u om nog bewaarde of vergeten zaken aan ons te schenken?


Klik hier om deel te nemen aan de mooiste aanwinst van 2017.


Universitaire schoolkolonies
In het voorjaar van 2017 liep in de Blauwe Zaal de tentoonstelling Kind van de rekening over kinderzorg in de collecties van het Liberaal Archief en Amsab-ISG. Een van de opvallende verhalen was dat van de liberale studenten aan de Gentse universiteit, die in januari 1895 de Cercle Universitaire des Colonies Scolaires oprichtten.

Met dit Werk der Schoolkoloniën wilden zij een bijdrage leveren in die zorg voor het kind, door jaarlijks een groep kinderen een verblijf in een schoolkolonie aan te bieden. De studenten zorgden voor een locatie, voor begeleiding en animatie en leverden de vrijwilligers die in de zomermaanden met de kinderen mee naar zee trokken.

Voor de financiering werd gerekend op mecenaat in al zijn vormen, én op de inkomsten van de grote jaarlijkse revue van de liberale studenten. Deze ging traditioneel door in de Minardschouwburg. De opbrengsten van het schouwspel gingen integraal naar het Werk der Schoolkolonies.

Onlangs kwam het Liberaal Archief in het bezit van twee prachtige affiches met publiciteit voor de revues en de aansluitende vrijwilligersinzet. Beide zijn een mooie aanvulling op wat enkele maanden geleden in de tentoonstelling Kind van de rekening te zien was, en op de illustraties bij het artikel Gent-aan-zee in het gelijknamige LA cahier.


Het LA cahier – Kind van de rekening, met daarin het artikel over de Gentse schoolkolonies, kost € 15 en kan besteld worden via info@liberaalarchief.be.


Geschiedenis van het liberalisme

Een van de scharnierjaren in de geschiedenis van het liberalisme was zonder twijfel 1947, het jaar waarin de Liberale Internationale voor het eerst bijeenkwam en ook de Mont Pèlerin Society werd opgericht. Dit was (en is nog steeds) een denktank van liberale economen en filosofen die geloven in de vrijemarkteconomie als de beste manier om vooruitgang te creëren. Het hedendaagse liberalisme werd zonder twijfel deels vormgegeven door de ideeën die in deze selecte club van liberale theoretici werden ontwikkeld. Enkele beroemde leden (Friedrich von Hayek, Milton Friedman) wonnen de Nobelprijs voor Economie. Het Liberaal Archief is een van de weinige archiefinstellingen ter wereld waar documenten van de Mont Pèlerin Society bewaard worden. Dit archief is van groot belang en wordt vaak geraadpleegd door buitenlandse vorsers en studenten.

Brief van Friedrich von Hayek uit het archief van de Mont Pèlerin Society, 1951


Klik hier voor de inventaris van het archief van de Mont Pèlerin Society.


Het verhaal van de Mont Pèlerin Society komt vanzelfsprekend uitgebreid aan bod in het lijvig boek De geschiedenis van het liberalisme van prof. dr. Dirk Verhofstadt (UGent). In zowat 560 pagina’s schetst hij de geschiedenis van het liberalisme als filosofische, ideologische en politieke stroming. Hij beschrijft de liberale successen van de negentiende eeuw tot vandaag, maar waarschuwt tegelijk voor de strijd die de liberalen moeten voeren tegen de vijanden van het vrije denken en handelen.

Misschien bent u nog op zoek naar een geschenk voor de feestdagen? Het Liberaal Archief biedt een hardcovereditie van Geschiedenis van het liberalisme aan, gesigneerd door de auteur, aan de prijs van € 35. Het boek bestellen kan door een mail te sturen naar info@liberaalarchief.be.

Nog even praktisch


Kerstvakantie

Het Liberaal Archief is gesloten van vrijdagmiddag 22 december 2017 (vanaf 12 u.) tot en met maandag 1 januari 2018. Vanaf dinsdag 2 januari 2018 staan we weer tot uw dienst.


Nieuwe openingsuren leeszaal vanaf januari 2018

Vanaf 2 januari 2018 is er een aangepaste uurregeling voor de leeszaal van het Liberaal Archief. Voortaan is de leeszaal een half uur vroeger geopend, vanaf 8.30 u., en doorlopend tot 17 u. Op vrijdag is de leeszaal vanaf 12 u. gesloten.

Maandag 8.30 u. – 17 u.
Dinsdag 8.30 u. – 17 u.
Woensdag 8.30 u. – 17 u.
Donderdag 8.30 u. – 17 u.
Vrijdag 8.30 u. – 12 u.


Een afspraak maken buiten deze openingsuren blijft mogelijk. Het is ook aangewezen om vooraf even contact op te nemen zodat de te raadplegen stukken klaar liggen bij uw bezoek.© 2017 Liberaal Archief
Kramersplein 23
B-9000 Gent
tel + 32 9 221 75 05
fax + 32 9 221 12 15
info@liberaalarchief.be
www.liberaalarchief.be