Terug naar Fondslijst

U vindt informatie en reacties in de pers over deze publicaties door de titels aan te klikken. De boeken kunnen worden besteld via email of elektronisch formulier. Bestellingen kunnen worden afgehaald op het Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent, of worden opgestuurd en betaald per factuur. Verzendingen worden vermeerderd met de overeenkomstige posttarieven.

  Reprints